SKOficiálna stránka

Tlačidlo - Primárne

Primárne tlačidlo predstavuje hlavné akčné prvky, ktoré majú najväčší vplyv na používateľskú interakciu. Tlačidlá sú obvykle umiestnené v dôležitých a strategických oblastiach rozhrania používateľa a majú významný vplyv na používateľskú skúsenosť.

Použitie primárnych tlačidiel

Používajú sa na vykonanie hlavnej akcie na stránke. Snažte sa vyhnúť použitiu viacerých hlavných tlačidiel na jednej stránke. Viaceré tlačidlá môžu u používateľa vyvolať zmätenosť a problémy s výberom tlačidla k použitiu.

Varianty

Komponent umožňuje použitie 3 variantov:

 1. 1. Základný typ
 2. 2. Úspešný typ
 3. 3. Upozorňovací typ
varianty primárnych tlačidiel

Nastavenie

1. Varianty tlačidla základný/s ikonou vľavo /s ikonou vprav

základný s ikonou vľavo s ikonou vprav

2. Varianty tlačidla aktívny stav/vybraný stav/stlačený stav/neaktívny stav

aktívny vybraný stlačený neaktívny stav

Tlačidlo - Sekundárne

Sekundárne tlačidlo predstavuje menej výrazné akčné prvky, ktoré môžu byť potrebné v určitých situáciách alebo pri vedľajších úlohách. Tlačidlá sa zvyčajne nachádzajú v menej strategických oblastiach rozhrania používateľa a môžu mať menší význam pre používateľskú interakciu.

Použitie sekundárnych tlačidiel

Komponent používajte na vykonanie vedľajších úloh na stránke a vyvarujte sa použitiu príliš veľkého množstva sekundárnych tlačidiel. Použitie vysokého počtu tlačidiel môže byť pre používateľa mätúce a môže viesť k zblúdeniu na stránke. V prípade potreby použitia viacerých tlačidiel, odporúčame stránku zjednodušiť alebo jej obsah rozdeliť na ďalšie podstránky.

Varianty

Komponent umožňuje použitie 4 variantov:

 1. 1. Základný typ
 2. 2. Úspešný typ
 3. 3. Upozorňovací typ
 4. 4. Kontrastný typ
varianty primárnych tlačidiel

Nastavenie

1. Varianty tlačidla základný/s ikonou vľavo /s ikonou vprav

základný s ikonou vľavo s ikonou vprav

2. Varianty tlačidla aktívny stav/stlačený stav/neaktívny stav

aktívny vybraný stlačený neaktívny stav

Tlačidlo - Textové

Textové tlačidlo slúži na akcie s najnižšou prioritou v rámci používateľského rozhrania. Komponent je použitý zvyčajne spolu s primárnym alebo sekundárnym tlačidlom. Je navrhnutý tak aby bol ľahko viditeľný aj pre ľudí so zrakovým obmedzením.

Použitie textových tlačidiel

Komponent je umiestňovaný na miesta, kde používateľ očakáva akciu s nižšou interakčnou prioritou. Zvyčajne je využívaný spolu s primárnym a sekundárnym tlačidlom. Tlačidlo musí obsahovať zrozumiteľný a výstižný popis, pomocou ktoré používateľ bude vedieť akú akciu ide vykonať.

Varianty

Komponent umožňuje použitie 3 variantov:

 1. 1. Základný typ
 2. 2. Úspešný typ
 3. 3. Upozorňovací typ
 4. 4. Kontrastný typ
varianty primárnych tlačidiel

Nastavenie

1. Varianty tlačidla základný/s ikonou vľavo/s ikonou vpravo

základný s ikonou vľavo s ikonou vprav

2. Varianty tlačidla aktívny stav/stlačený stav/neaktívny stav

aktívny vybraný stlačený neaktívny stav