SKOficiálna stránka

Kartička

Primárna funkcia komponentu kartička je vizuálna reprezentácia obsahu článkov alebo podstránok. Prvky, ako sú text a obrázky, by mali byť na kartičke umiestnené spôsobom, ktorý jasne naznačuje ich hierarchiu.

Použitie kartičky

Kartička je komponent obsahujúci stručný popis poprípade tag ale taktiež môže obsahovať obrázok. Slúži, ako navigácia na články alebo podstránky. Celá plocha kartičky je klikateľná, kde po kliku je používateľ presmerovaný na konkrétny obsah.

Varianty

Komponent umožňuje použitie 2 variantov:

  1. 1. Horizontálna
  2. 2. Vertikálna
varianty kartičky

Nastavenie

1. Variant kartičky základný stav/vybraný stav

varianty kartičky základný stav/vybraný stav

2. Variant kartičky s obrázkom/bez obrázku

kartičky s obrázkom/bez obrázku