Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Hlavička pre webové sídla
Webové komponenty

Hlavička pre webové sídla

Komponent hlavička je jedným zo základných komponentov pre webové sídla, ktorý je používateľom prístupný takmer na celej webovej stránke. Jednou z najdôležitejších úloh hlavičky je navigovanie používateľa k obsahu, ktorý hľadá. Položky v menu a podmenu vytvárajte za pomoci používateľských prieskumov. Znížite tým riziko, že do hlavičky zakomponujete niečo, čo používateľov nezaujíma.

Obsah:

Vlastnosti hlavičky

Hlavička sa skladá z:

 • loga inštitúcie (podľa logotypu a vo vektorom formáte, optimálne SVG)
 • vyhľadávacieho poľa
 • komponentu na výber jazykovej mutácie (min. možnosti: slovenčina + angličtina)
 • ikonkových odkazov na sociálne siete (voliteľné)
 • menu položiek (pre zachovanie intuitívnosti navigácie odporúčame použiť max. 5 položiek v menu, po kliknutí na jednotlivé položky sa zobrazí podúroveň menu pre danú položku)
 • oddeľovacej čiary

Hlavička s navigáciou, výberom jazykovej mutácie a sociálnymi sieťami pre domovskú stránku

Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte vyplniť formulár.

Hlavčika pre mobily sa od desktopovej verzie líši

 • hlavička sa po scrollnutí webom zmenší, čomu sa prispôsobí aj logo, ktoré bude obsahovať už len štátny znak a názov domény inštitúcie
 • inverzným použitím farieb (biely text + biele logo + biely oddeľovač na farebnom pozadí)
 • vyhľadávacie pole, komponent na výber jazykovej mutácie a ikonkové odkazy na soc. siete sa zobrazia až po otvorení menu

Špecifické použitie hlavičky

Hlavička na domovskej stránke (Desktop) nemusí obsahovať vyhľadávacie pole, pokiaľ je vyhľadávacie pole dominatnou súčasťou úvodného bloku domovskej stránky. Vyhľadávacie pole by malo byť v hlavičke použité vždy, keď na stránke nie je alternatívne vyhľadávacie pole. Je však v poriadku použiť v hlavičke toto pole aj v prípade, kedy sa na stránke už iné vyhľadávanie nachádza. Používateľom spravidla pomôže mať viacero možností, ak sa pokúsia nájsť to, čo hľadajú.

Položky menu

Menu v hlavičke je jednou z hlavných foriem navigácie, ktoré používatelia pri návšteve vášho webu využívajú. Odporúčame nepoužívať viac ako 5 položiek v prvej úrovni menu. Čím viac položiek použijete, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa používateľ pri hľadaní informácie prostredníctvom menu pomýli. Menu položky vytvárajte za pomoci používateľských prieskumov.

Do prvej úrovne menu navigácie nepoužívajte napríklad "Aktuality", "o ministerstve/úrade" alebo "Kontakty" - sú to témy, ktoré viete zakomponovať na domovskej stránke alebo v pätičke. Namiesto toho menu využitie na nasmerovanie ku vecným oblastiam / témam, na ktoré sa vaša inštitúcia špecializuje.

Položky v podmenu

Nepoužívajte viac ako 12 položiek. V položkách v podmenu môžete použiť namiesto odrážky ikonu. Ak jednotlivé témy, ktoré ste rozhodli zaradiť do prvej úrovne menu majú vlastnú podstránku, ako prvú položku podmenu odporúčame použiť odkaz práve na túto podstránku (napr. v tvare "O téme").

Rozšírené príklady pre hlavičku a pätičku