SKOficiálna stránka

Lišta spätnej väzby

Lišta spätnej väzby sa umiestňuje bezprostredne nad komponent päta. Základným cieľom lišty spätnej väzby je zistiť od používateľov užitočnosť a relevantnosť publikovaného obsahu na webovom sídle.

Použitie lišty spätnej väzby

Komponent lišta spätnej väzby slúži primárne pre vyjadrenie spokojnosti s informáciami získanými na stránke. Vyjadrenie názoru spokojnosti je možné pomocou tlačidiel „Áno“ alebo „Nie“. V prípade stlačenia možnosti „Nie“, používateľovi je zobrazený krátky dotazník, ktorý umožňuje vyjadriť svoj názor alebo pohľad so získanými informácie. Pre zvýšenie pravdepodobnosti vyplnenia dotazníka používateľom sa odporúča použiť krátky a stručný dotazník.

Lišta spätnej väzby používateľom poskytuje možnosť nahlásiť chyby. V prípade nájdenia chyby postačí kliknúť na „Nahlásiť chybu“a následne vyplniť formulár s jej opisom. Môžete zvoliť typ chyby, napríklad gramatickú chybu alebo zastaraný obsah. Odporúčame obmedziť popis na 350 znakov, aby popis chyby bol čo najviac relevantný.

použitie spätnej väzby

V prípade stlačenia možnosti „Áno“, používateľ vyjadruje spokojnosť s informáciami, ktoré mu boli poskytnuté na danej stránke.

vyjadrenie spokojnosti

Varianty

Komponent umožňuje použitie 2 variantov:

  1. 1. S tlačidlom nahlásiť chybu
  2. 2. Bez tlačidla nahlásiť chybu
varianty päty