SKOficiálna stránka

Päta

Všetky stránky musia používať štandardizovanú pätičku. Pätička môže ale nemusí obsahovať štrukturované, hyperlinkové odkazy na dôležitý obsah. Základnou variáciou je pätička bez sekundárdnej navigácie.

Použitie päty

Pätička sa primárne využíva pre webové sídla a je umiestnená stále na konci stránky, roluje sa spoločne s obsahom. Komponent obsahuje textové informácie o prevádzkovateľovi webovej stránky a textové odkazy na:

 1. 1. vyhlásenie o prístupnosti
 2. 2. priamy kontakt na prevádzkovateľa webového sídla
 3. 3. odkaz na RSS kanál
 4. 4. mapu webového sídla

V prípade potreby je možné použiť pätičku s rozšírenou navigáciu, ktorá slúži ako sekundárna navigácia. Môžete tam umiestniť napríklad služby, ktoré poskytujete, dôležité zákony alebo štruktúru primárneho menu z hlavičky, prípadne iné dôležité informácie. Pätičku je možné v prospech používateľov využiť aj ako rozšírenú sekundárnu navigáciu stránkou.

použitie päty

V prípade umiestnenia sekundárnej navigácie do pätičky dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

 1. 1. Hyperlinkové odkazy sú štrukturované do stĺpcov s min. 2 a max. 6 odkazmi na stĺpec.
 2. 2. Každý stĺpec by mal mať vlastný nadpis, ktorý zrozumiteľne a vecne zastreší linky v danom stĺpci.
 3. 3. Stĺpce nemusia obsahovať rovnaký počet linkov.
 4. 4. Štrukturujte navigáciu podľa platných ID-SK pravidiel rozloženia obsahu (tzv. grid) použite rozloženie stránky na tretiny alebo štvrtiny (nepoužívajte iné formy rozloženia).
 5. 5. Stĺpce s navigáciou môžete štrukturovať aj do niekoľkých riadkov, ak je to užitočné pre naplnenie potrieb vašich používateľov.

Varianty

Komponent umožňuje použitie 3 variantov päty:

 1. 1. Veľká
 2. 2. Stredná.
 3. 3. Malá.
varianty päty

Responzivita

Zobrazenie vybraných variantov komponentu pätička na responzívnom zariadení. Položky sekundárnej navigácie a ostatné hypertextové odkazy sa zalamujú na mobilnom zariadení pod seba.

responzivita päty