SKOficiálna stránka

Manuál pre tvorbu elektronických služieb a webových sídiel štátu

Manuál, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

undraw