ID-SK Frontend – Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel

Manuál, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

Príklady použitia ID-SK

Príklady webových stránok, portálov a služieb, ktoré sú vytvorené na základe ID-SK

Slovník

Najčastejšie používané výrazy

Benchmark životných situácií

Metodika pre benchmark životných situácií z pohľadu behaviorálnych intervencií

GOV.UK Frontend

Prevzaté komponenty, vzory a ukážky z GOV.UK Frontend a ich dokumentácia (obsah je v anglickom jazyku)