ID-SK Frontend – Jednotný dizajn manuál elektronických služieb

Manuál, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

GOV.UK Frontend

Prevzaté komponenty, vzory a ukážky z GOV.UK Frontend a ich dokumentácia (obsah je v anglickom jazyku)