SKOficiálna stránka

Informačná lišta - Upozornenie

Informačná lišta slúži na oboznámenie alebo upozornenie použivateľa o nových informáciach v ramci používateľského rozhrania. Umiestnenie informačnej lište je zväčšia v hornej časti obsahu najmä kvôli vizuálne priorite.

Použitie upozoňovacej informačnej lišty

Lištu použite v prípade, že chcete niečo zdôrazniť alebo na niečo upozorniť pomocou rôznej vizuálnej alebo informačnej priority.

 1. 1. Základný typ - Označuje neutrálnu informatívnu zmenu alebo akciu.
 2. 2. Upozorňovací typ - Poskytuje informáciu, ktorá vás upozorňuje na problém/chybu.
 3. 3. Oznamovací typ - Označuje varovanie, ktoré si môže vyžadovať pozornosť.
 4. 4. Úspešný typ - Označuje úspešnú alebo pozitívnu akciu.

Varianty

Komponent umožňuje použitie 4 variantov:

 1. 1. Základný typ
 2. 2. Upozorňovací typ
 3. 3. Oznamovací typ
 4. 4. Úspešný typ
varianty informačnej lišty

Nastavenie

1. Variant informačnej lišty s ikonou/s tlačidlom.

variant informačnej lišty s ikonou/s tlačidlom.

2. Variant informačnej lišty s nadpisom/bez nadpisu.

variant informačnej lišty s nadpisom/bez nadpisu.

Informačná lišta - Oznámenie

Informačná lišta slúži na oboznámenie alebo upozornenie použivateľa o nových informáciach v ramci používateľského rozhrania. Umiestnenie informačnej lište je zväčšia v hornej časti obsahu najmä kvôli vizuálne priorite. Oznámenie zvyčajne slúži na zobrazenie permanentnej informácie pre používateľa.

Použitie oznamovacej informačnej lišty

Lištu použite v prípade, že chcete niečo zdôrazniť alebo na niečo upozorniť pomocou rôznej vizuálnej alebo informačnej priority.

 1. 1. Základný typ - Označuje neutrálnu informatívnu zmenu alebo akciu.
 2. 2. Upozorňovací typ - Poskytuje informáciu, ktorá vás upozorňuje na problém/chybu.
 3. 3. Oznamovací typ - Označuje varovanie, ktoré si môže vyžadovať pozornosť.

Varianty

Komponent umožňuje použitie 3 variantov:

 1. 1. Základný typ
 2. 2. Upozorňovací typ
 3. 3. Oznamovací typ
varianty oznamovacej informačnej lišty

Nastavenie

1. Variant informačnej lišty s ikonou/s tlačidlom.

variant informačnej lišty s ikonou/s tlačidlom.