Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Ukážka podania žiadosti
Vzory

Ukážka podania žiadosti

Toto je názorná ukážka, ako by mala vyzerať elektronická služba, ktorá dodržiava pravidlá ID-SK.

Obsah:

Informačné údaje

V rámci celého procesu podávania žiadosti je dôležité zachovať hlavičku a pätu ID-SK. Ak má proces podávania žiadosti viac ako štyri obrazovky, musí byť v hlavičke stránok vždy umiestnený názov služby, aby mal používateľ prehľad o tom, o akú žiadosť sa jedná.

Úvodná obrazovka

Úvodná stránka pomáha používateľom pochopiť, o akú službu sa jedná, či ju potrebuje, resp. či je pre neho vhodná spolu so základnými informáciami, ktoré by mal o danej službe vedieť.
Mala by určite obsahovať informácie, prípadne dokumenty, ktoré by si mali používatelia prichystať predtým, než prejdú k samotnému procesu podania žiadosti, prípadne aj časový odhad vyplnenia podania.
Aby mal používateľ možnosť načítať uložené údaje z XML súboru, poskytujeme mu takúto možnosť v alternatívnych odkazoch.

Ukážka

podanie

Osobné informácie

Proces podávania žiadosti rozdeľte na viacero stránok tak, aby sa každá stránka obsahovo týkala iba jednej veci, napríklad:

 • jedna informácia, ktorú komunikujete používateľovi,
 • jedno rozhodnutie, ktoré musí používateľ urobiť,
 • jedna otázka, ktorú musí používateľ zodpovedať.

V titulke stránky uveďte buď názov sekcie, ktorej sa stránka venuje (napríklad “Osobné údaje”) alebo otázku, v prípade, ak sa pýtate iba na jednu konkrétnu informáciu (napríklad “Aký ste mali hrubý mesačný príjem za predchádzajúci rok?”).

Ukážka

podanie

Kontaktné údaje

Ak je nutné používateľa informovať o vybavení žiadosti, dajte mu na výber z viacerých možností jeho kontaktovania. Využite prepínače (ang. radio buttons), ak si používateľ musí vybrať jednu z možností kontaktu alebo začiarkávacie políčka (ang. checkboxes), ak je výber dobrovoľný.

Ukážka

podanie

Informácie týkajúce sa žiadosti

Ukážka

podanie

Zhrnutie

Zhrnutie sa používa vždy na konci procesu, kedy používateľ musí potvrdiť správnosť svojich údajov.

Zhrnutie má obsahovať:

 • jasnú informáciu, že na stránke je potrebné vykonať úlohu a že proces nebude dokončený pokiaľ používatelia nepotvrdia svoje údaje,
 • zoznam všetkých predošlých odpovedí, ktoré používateľ v procese vyplnil,
 • informáciu o poplatku, ktorý bude používateľ musieť zaplatiť, a rovnako aj vysvetlenie, na základe čoho bola stanovená výška poplatku za službu,
 • potvrdzovacie tlačidlo, ktoré upovedomí používateľa na to, čo sa bude diať v ďalšom kroku.

Stránka zhrnutia by mala používateľovi poskytnúť možnosť vytlačiť vyplnené údaje vo formáte PDF, exportovať ich prostredníctvom alternatívnych odkazov a uložiť svoju žiadosť do konceptov v elektronickej schránke.

Ukážka

podanie

Platba

Po autorizácií prechádza používateľ k platbe za službu. Aby nestrácal pri platbe za službu prehľad, musí platobná stránka obsahovať nasledovné informácie:

 • informácie o službe, ktorú ide používateľ zaplatiť,
 • poplatok za službu,
 • spôsob platby,
 • tlačidlá “Zaplatiť” a “Zaplatiť neskôr”,
 • možnosť zrušenia platby.

Potvrdenie o podaní žiadosti

Ak podanie prebehlo úspešne, zobrazte používateľovi stránku s potvrdením o podaní žiadosti spolu s ďalšími údajmi ako:

 • referenčné číslo podania (ak existuje),
 • detaily toho, ako bude proces pokračovať,
 • kontaktné údaje pre danú službu,
 • odkazy na informácie alebo služby, ktoré budú používatelia pravdepodobne potrebovať v nasledovnom procese,
 • odkaz na vašu stránku so spätnou väzbou, kde vám používatelia môžu povedať svoj názor o vašej službe,
 • spôsob, akým si používatelia môžu uložiť záznam o transakcii (napríklad ako PDF).

Ukážka

podanie