Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

  1. ID-SK frontend
  2. Stránky so spätnou väzbou
Vzory

Stránky so spätnou väzbou

Stránka so spätnou väzbou sa musí zobraziť používateľovi vždy po použití služby. Slúži na to, aby ste získali jednoduchú a rýchlu spätnú väzbu od používateľov vašej služby a zároveň, aby ste mohli vyhodnocovať spokojnosť používateľov s vašou službou.

Obsah:

Ako vyhodnocovať spätnú väzbu

Na kvantitatívne vyhodnocovanie využívajte metodiku miery spokojnosti zákazníkov (Customer Satisfaction Score, CSAT).

Na kvalitatívne vyhodnocovanie využívajte otvorenú otázku, kde bude mať používateľ možnosť doplniť svoj názor. Táto otázka bude dostupná iba pre negatívne odpovede a neutrálnu odpoveď.

Z čoho sa skladá stránka so spätnou väzbou?

Skladá sa z:

  1. názvu použitej služby (aby používateľ vedel, ku ktorej službe zasiela spätnú väzbu),
  2. otázky: “Ako ste spokojný/á so službou, ktorú ste práve využili?”,
  3. prepínačov s možnosťami: Veľmi spokojný/á, Nespokojný/á, Ani spokojný/á ani nespokojný/á, Spokojný/á a Veľmi spokojný/á,
  4. textového poľa s otázkou “Ako by sme mohli túto službu zlepšiť?”, ktoré sa zobrazí pri výbere jednej z nasledujúcich možností: Veľmi nespokojný/á, Nespokojný/á a Ani spokojný/á ani nespokojný/á.

Vzor stránky so spätnou väzbou

Spätná väzba na službu Podávanie žiadosti o nenávratný príspevok na opravu bicykla

Ako ste spokojný so službou, ktorú ste práve využili?


Ako by sme mohli túto službu zlepšiť?


You can enter up to 200 characters

Ďakujeme za spätnú väzbu.