Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Stránky s otázkami
Vzory

Stránky s otázkami

Tento návod opisuje správne použitie a štruktúrovanie stránky s otázkami.

Obsah:

Ukážka stránky s otázkami

questions

Použitie stránok s otázkami

Stránky s otázkami slúžia na získanie informácií od používateľov. V procese nahrádzajú komplexné formuláre a imitujú používateľovi osobnú komunikáciu s danou inštitúciou.

Stránky s otázkami sa používajú pri:

 • dotazníkoch,
 • formulároch,
 • kalkuláciach (napr. výpočet materskej dávky)

Nastavenie stránky s otázkami

Stránky s otázkami musia obsahovať:

 • možnosť vrátiť sa na predchádzajúcu stránku (tlačidlo “Späť”),
 • nadpis stránky,
 • tlačidlo “Pokračovať”.

Odkaz na predchádzajúcu stránku

Stránka s otázkami musí vždy obsahovať spätný odkaz na predchádzajúcu stránku.

Niektorí používatelia majú obavy z použitia tlačidla “Späť” vo vyhľadávači, najmä pri vypĺňaní dôležitých údajov. Pridanie odkazu na predchádzajúcu stránku (“Späť”) ich ubezpečí, že sa môžu vrátiť a zmeniť svoje predchádzajúce odpovede.

Odkaz by sa mal nachádzať v hornej časti stránky, pretože používatelia sa najčastejšie vracajú späť hneď po vstupe na stránku. Uistite sa, že odkaz na predchádzajúcu stránku funguje, aj keď nie je JavaScript k dispozícií.

Názvy stránok

Ako názvy stránok môžete použiť buď otázku alebo sumarizáciu, čoho sa budú otázky na stránke týkať.

Akonáhle si vyberiete jeden z formátov, používajte ho konzistentne na všetkých stránkach s otázkami.

Používanie otázky v titulke stránky

Ak požadujete iba jednu informáciu na stránke, použite otázku ako titulku stránky - napríklad "Aké je vaše poštové smerovacie číslo?".

questions

Používanie sumarizačnej titulky

Ak potrebujete zoskupiť viac vzájomne súvisiacich otázok na jednej stránke, použite sumarizačnú titulku.

V príklade znázornenom nižšie sa od používateľa požadujú detailné informácie ohľadom pasu a keďže sa jedná o viacero súvisiacich otázok, je vhodné ako hlavičku použiť všeobecnejší nadpis sumarizujúci požadované údaje.

questions

Nadpisy sekcií

Nepoužívajte rovnakú titulku na viacerých stránkach. Titulka stránky sa vždy vzťahuje len na požadované informácie na aktuálnej stránke, nie na vyššiu úroveň, ktorej je stránka súčasťou.

Ak potrebujete zobraziť sekciu vyššej úrovne, použite štýl "sekundárnej hlavičky" - napríklad "Vaše údaje".

questions

Tlačidlo “Pokračovať”

Uistite sa, že tlačidlo "Pokračovať" je:

 • označené ako "Pokračovať" alebo “Ďalej”, nie “Nasledujúci” príp. "Ďalší",
 • zarovnané doľava, aby ho užívatelia neprehliadli.

Ako sa pýtať používateľov otázky

Pri kladení otázok by ste mali:

 • vysvetliť, prečo používateľom budete klásť otázky,
 • uviesť počet otázok, ktoré bude nutné zodpovedať,
 • zoradiť otázky tak, aby väčšina používateľov dosiahla požadovaný zámer za čo najkratší čas,
 • položiť iba otázky, na ktoré by používatelia určite mali vedieť odpovedať,
 • umožniť používateľom odpovedať na otázku "Neviem" alebo "Nie som si istý", ak sú to pre vás relevantné odpovede,
 • pretransformovať zložité texty (dokumenty) na jednoduché a zrozumiteľné otázky tak, aby používateľ nemusel kvôli zisteniu informácie z dokumentov opustiť stránku.

Pri kladení otázok si dajte pozor, aby ste od používateľov nežiadali informácie, ktorými už disponujete.