Podstránka prieskum spokojnosti

Používateľovi by ste mali ponúknuť možnosť vyplniť krátky dotazník pre prípad, že nie je spokojný s obsahom stránky. Prostredníctvom dotazníka vám môže dať užitočnú spätnú väzbu.

Prieskum spokojnosti je prepojený na komponent spätná väzba. Používateľ by sa k nemu mal dostať po kliknutí na “NIE” v modrej lište pre spätnú väzbu, ktorá je umiestnená nad pätičkou. K prieskumu spokojnosti môžete samozrejme vytvoriť aj viacero ciest, minimálne však túto.

Z čoho sa skladá prieskum spokojnosti

Skladá sa z:

  1. úvodnej stránky,
  2. 7-8 krátkych otázok v závislosti od odpovedí.

Otázky sú koncipované tak, aby vám pomohli zistiť z akej sféry prichádza používateľ, čo prišiel hľadať na vašu stránku a či to našiel, či už hľadal aj niekde inde predtým ako prišiel na vašu stránku, či je spokojný alebo nespokojný so stránkou a má možnosť zanechať vám krátky odkaz.

Vzor prieskumu spokojnosti