Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. ID-SK frontend
  2. Investície

Stratégie a strategické dokumenty

Slovensko je neodlučnou súčasťou európskeho digitálneho priestoru, ktorý pomáha formovať strategické smerovanie digitalizácie u nás.

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Jednotný digitálny trh

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Jednotná digitálna brána

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Tallinská deklarácia

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Interoperabilita EÚ

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Tallinská deklarácia

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Legislatíva EÚ

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Slovensko je neodlučnou súčasťou európskeho digitálneho priestoru, ktorý pomáha formovať strategické smerovanie digitalizácie u nás.

Národna koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Strategické priority NKIVS

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Manažment údajov a licensií

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Koncepcie rozvoja informačných technológií verejnej správy orgánov riadenia

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Správa architektúry podľa NKVIS

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Vládny cloud

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému


eGovernment na Slovensku

Pomoc pri riadení nákladov na prevádzku systémov a merania ukazovateľov pre vyhodnocovanie systémov.

Zákon o eGovernmente

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Štandardy informačných technológiách vo verejnej správe

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Prístupnosť webových sídiel

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

ID-SK

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Správa architektúry podľa NKVIS

Správa architektúry podľa NKVIS

Manažment údajov a licensií

Manažment údajov a licensií

Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Riadenie kvality (Q&A)

Riadenie kvality (Q&A)

Rozpočtovanie ITVS

Rozpočtovanie ITVS

Lepšie digitálne služby & behaviorálne inovácie

Lepšie digitálne služby & behaviorálne inovácie

Pracovné skupiny a poradný orgín vlády

Pracovné skupiny a poradný orgín vlády

Digitálne Slovensko v Európskom kontexte

Pomoc pri riadení nákladov na prevádzku systémov a merania ukazovateľov pre vyhodnocovanie systémov.

Stratégie a strategické dokumenty

Stratégie a strategické dokumenty

Priamo riadené programy a možnosti financovania

Priamo riadené programy a možnosti financovania

Digitálne inovácie

Digitálne inovácie

Národné iniciatívy

Národné iniciatívy

Medzinárodná agenda

Medzinárodná agenda

Kancelária pre širokpásmové pripojenie - Broadband Competence Office

Kancelária pre širokpásmové pripojenie - Broadband Competence Office