Stratégie a strategické dokumenty

Slovensko je neodlučnou súčasťou európskeho digitálneho priestoru, ktorý pomáha formovať strategické smerovanie digitalizácie u nás.

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Jednotný digitálny trh

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Jednotná digitálna brána

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Tallinská deklarácia

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Interoperabilita EÚ

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Tallinská deklarácia

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Legislatíva EÚ

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Slovensko je neodlučnou súčasťou európskeho digitálneho priestoru, ktorý pomáha formovať strategické smerovanie digitalizácie u nás.

Národna koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Strategické priority NKIVS

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Manažment údajov a licensií

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Koncepcie rozvoja informačných technológií verejnej správy orgánov riadenia

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Správa architektúry podľa NKVIS

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu

Vládny cloud

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému


eGovernment na Slovensku

Pomoc pri riadení nákladov na prevádzku systémov a merania ukazovateľov pre vyhodnocovanie systémov.

Zákon o eGovernmente

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Štandardy informačných technológiách vo verejnej správe

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Prístupnosť webových sídiel

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

ID-SK

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Správa architektúry podľa NKVIS

Správa architektúry podľa NKVIS

Manažment údajov a licensií

Manažment údajov a licensií

Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Riadenie kvality (Q&A)

Riadenie kvality (Q&A)

Rozpočtovanie ITVS

Rozpočtovanie ITVS

Lepšie digitálne služby & behaviorálne inovácie

Lepšie digitálne služby & behaviorálne inovácie

Pracovné skupiny a poradný orgín vlády

Pracovné skupiny a poradný orgín vlády

Digitálne Slovensko v Európskom kontexte

Pomoc pri riadení nákladov na prevádzku systémov a merania ukazovateľov pre vyhodnocovanie systémov.

Stratégie a strategické dokumenty

Priamo riadené programy a možnosti financovania

Priamo riadené programy a možnosti financovania

Digitálne inovácie

Digitálne inovácie

Národné iniciatívy

Národné iniciatívy

Medzinárodná agenda

Medzinárodná agenda

Kancelária pre širokpásmové pripojenie - Broadband Competence Office

Kancelária pre širokpásmové pripojenie - Broadband Competence Office