Vzory

Mená

Tento návod opisuje spôsob, ako žiadať od používateľov ich mená.

Obsah:

Uistite sa, že polia fungujú pre väčšinu vašich používateľov

Uistite sa, že sú polia dostatočne dlhé a podporujú všetky znaky potrebné na zahrnutie 95 % mien, ktoré potrebujete zachytiť.

Kde je to možné, použite polia na celé meno

Použite pole na celé meno, pretože práve to dokáže pokryť najširšiu škálu typov mien a vyžaduje od používateľa najmenšie úsilie pri porozumení. Takáto forma mena nie je vhodná, ak sa vyžaduje jednoduché spracovanie samostatného mena a priezviska.

Tu je ukážka:

name

Problém s viacerými poľami mien

S viacerými poľami mien rastie riziko, že:

  • meno človeka sa nezmestí do poľa, ktoré ste vybrali,
  • používatelia budú svoje mená vpisovať v zlom poradí,
  • používatelia sa budú snažiť napísať svoje celé mená do prvého poľa.

Pomoc používateľom, ktorí majú stránku v záložkách

Pre polia na celé meno použite označenie “Meno a priezvisko”.

Ak musíte použiť dve oddelené polia na meno a priezvisko, tieto polia vždy umiestnite horizontálne vedľa seba, pri čom ako prvé pole vľavo uveďte meno, následne priezvisko.

Nepoužívajte pole “stredné meno” pokiaľ nemusíte. Ak ho musíte použiť, uistite sa, že je dobrovoľné. Pole nemusíte označiť ako dobrovoľné.

Uveďte, či potrebujete niekoho bežné meno (fyzická osoba) alebo jeho úplný právny názov, a to najmä v prípade ak je používateľom právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ .