Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Adresy
Vzory

Adresy

Tento návod opisuje postup, ako požiadať používateľov o ich adresu.

Obsah:

Predtým než začnete

Spôsob, akým by ste mali požiadať používateľov o adresu, závisí od druhu adresy a od účelu, na ktorý ju chcete využiť. Nižšie sú uvedené 3 spôsoby, ako požiadať o adresy, spolu s príkladmi ich použitia.

Voľné textové pole použite, ak očakávate širokú škálu formátov adries a nepotrebujete pri spracovaní použiť konkrétne časti adries (napríklad ulicu alebo PSČ). Pri potrebe dekompozície na jednotlivé prvky adresy sa toto pole spravidla nepoužíva. Používa sa najmä ak je potreba jednoduchej tlače adresy.

Toto je príklad voľného textového poľa:

address

Výhody voľného textového poľa

Voľné textové pole:

 • dokáže spracovať ľubovoľný formát adresy,
 • umožňuje používateľom skopírovať a prilepiť adresy priamo do poľa,
 • má jednoduchý formát a používatelia tak nemusia premýšľať, ktorá časť adresy patrí do ktorého poľa

Nevýhody voľného textového poľa

Voľné textové pole:

 • zásadne komplikuje proces rozdeľovania adresy do konkrétnych podčastí (napríklad ulica alebo PSČ) a je nemožné tento proces navrhnúť so 100% presnosťou,
 • nemusí byť kompatibilný so systémami, ktoré používajú adresy rozdelené do viacerých polí,
 • neumožňujú používateľom pri zadávaní vyhľadať adresu,
 • neumožňujú kontrolu zadanej adresy voči existujúcim.

Používanie viacerých polí v adrese

Viaceré polia v adrese je vhodné používať vtedy, ak je potrebné spracúvať jednotlivé časti adresy a ak ste si istí, že používatelia budú zadávať iba adresy z rovnakého územia a v rovnakom formáte - napr. z územia Slovenskej republiky.

Príklad viacerých polí v adrese

Toto je príklad vzoru viacnásobného adresového poľa, ktorý funguje pre jednoduché adresy zo Slovenskej republiky:

address

Výhody viacerých polí v adrese

Pri použití viacerých polí v adrese:

 • je možné ľahko extrahovať a používať jednotlivé časti adresy (napríklad názvy ulíc alebo PSČ),
 • je možné poskytnúť pomoc pre jednotlivé polia,
 • je možné overiť správnosť každej časti adresy samostatne,
 • používatelia majú možnosť vyplniť formulár pomocou funkcie automatického dokončovania v prehliadači.

Nevýhody viacerých polí v adrese

Nevýhodami viacerých polí v adrese sú :

 • zvýšená náročnosť nájsť jediný formát, ktorý funguje pre všetky typy adries (vrátane adries mimo SR),
 • neexistuje žiadna záruka, že používatelia budú používať polia podľa vášho predpokladu,
 • používatelia nemôžu jednoducho kopírovať a prilepiť adresy.

Ak používate viaceré polia v adrese

Pri použití viacerých polí v adrese dbajte na to, aby:

 • boli povinné len tie polia, ktoré sa používajú aj pri zahraničných adresách (v prípade ak majú niektorí z vašich používateľov zahraničné adresy),
 • boli používatelia upozornení, v prípade, že nevyplnia žiadne pole v adrese,
 • dĺžka polí bola adekvátna k obsahu - pomôžete tak používateľom lepšie pochopiť formulár (napríklad, aby polia PSČ boli kratšie ako polia ulíc),
 • ste nepoužívali polia, ktoré rozlišujú veľké a malé písmená (nechajte používateľov rozhodnúť sa či využijú malé alebo malé písmená),
 • ste neobmedzovali používateľov v zadávaní PSČ s medzerami alebo bez nich.

Používanie vyhľadávania adresy

Vyhľadávanie adresy umožňuje používateľom určiť adresu v Slovenskej republike zadaním PSČ a následne výberom ich adresy zo zoznamu.

address

Výhody vyhľadávania adresy

Použitie vyhľadávania adresy má nasledovné výhody:

 • používatelia, ktorí zadávajú adresy v rámci Slovenskej republiky nemusia manuálne zadávať všetky informácie,
 • znižuje sa riziko, že sa používatelia pomýlia v zadávaní adresy, vďaka čomu bude adresa automatizovane spracovateľná.

Ak používate vyhľadávanie adresy

Pri použití vyhľadávania adresy dbajte na to, aby:

 • bolo používateľom jasné, že je možné vyhľadávať iba adresy v rámci Slovenskej republiky,
 • ste poskytli aj možnosť manuálneho zadania adresy pre používateľov, ktorých adresa je mimo Slovenskej republiky alebo v databáze chýba, prípadne je nesprávne uvedená.