Webové komponenty

Adresa

Zobrazenie údajov v mape pomáha používateľom predstaviť si, kde sa dané miesto nachádza. Vždy poskytnite údaje tak, aby boli prístupné aj používateľom so zrakovým znevýhodnením.

Adresa podujatia

Ak budete potrebovať zobraziť používateľovi adresu konania vášho podujatia, použite na to Adresu na ⅓ obrazovky.

Ako prvú informáciu zobrazte používateľovi adresu konania podujatia. Môžete pridať spresňujúce informácie (napr. poschodie, názov, či číslo zasadacej miestnosti), následne potom mapové okno s prednastavenou adresou miesta konania podujatia. Pomôžete tak používateľovi zorientovať sa ešte predtým ako príde realne miesto podujatia. Ocenia to najmä tí, ktorí sa miesto podujatia chystajú navštíviť prvýkrát.


Adresa podujatia

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Poschodie 2.B

Zasadačka LONDÝN


      
<div data-module="idsk-address" class="idsk-address">
  <hr class="idsk-address__separator-top">
  <div class="idsk-address__content">
    <div class="idsk-address__description">
      <h3 class="govuk-heading-s">Adresa podujatia</h3>
      <p class="govuk-body">Štefánikova 15</p>
      <p class="govuk-body">811 05 Bratislava</p>
      <p class="govuk-body">Poschodie 2.B</p>
      <p class="govuk-body">Zasadačka LONDÝN</p>
    </div>
    <iframe 
      class="idsk-address__map"
      loading="lazy"
      allowfullscreen
      src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbej9bFqJbEcR4nXu1en1cJM&amp;key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM">
    </iframe>
    </div>
  <hr class="idsk-address__separator-bottom">
</div>

Adresa sídla

Ak potrebujete zobraziť používateľovi presné miesto vášho sídla, kancelárie či detašovaného pracoviska, použite adresu na celú šírku.

Ako prvú informáciu zobrazte používateľovi adresu sídla, ktorú môžete rozšíriť o doplňujúce informácie (napr. poschodie, názov, číslo kancelárie alebo rokovacej miestnosti). Pomôžete tak zorientovať sa používateľom ešte predtým, než vás navštívia. Ocenia to najmä tí, ktorí sa miesto sídla chystajú navštíviť prvýkrát.

Ak máte detašované pracoviská, využite skrytý zoznam. V ňom uveďte, ktoré časti vašej organizácie sídlia na ktorej adrese, aby používateľ presne vedel, kde nájde tých, ktorých hľadá.


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Zoznam sekcií, odborov a oddelení v tejto budove


      
<div data-module="idsk-address" class="idsk-address idsk-address--full-width">
  <hr class="idsk-address__separator-top">
  <div class="idsk-address__content">
    <div class="idsk-address__description">
      <h2 class="govuk-heading-m">Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR</h2>
      <h3 class="govuk-heading-s"></h3>
      <p class="govuk-body">Štefánikova 15</p>
      <p class="govuk-body">811 05 Bratislava</p>
      <p class="govuk-body">
        <a class="govuk-link" href="#" title="Zoznam sekcií, odborov a oddelení v tejto budove">
          <span class="idsk-address__link-text">Zoznam sekcií, odborov a oddelení v tejto budove</span>
        </a>
      <p>
    </div>
    <iframe 
      class="idsk-address__map"
      loading="lazy"
      allowfullscreen
      src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbej9bFqJbEcR4nXu1en1cJM&amp;key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM">
    </iframe>
    </div>
  <hr class="idsk-address__separator-bottom">
</div>

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Oddelenie behaviorálnych inovácií

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Zasadačka LONDÝN


      
<div data-module="idsk-address" class="idsk-address idsk-address--full-width">
  <hr class="idsk-address__separator-top">
  <div class="idsk-address__content">
    <div class="idsk-address__description">
      <h2 class="govuk-heading-m">Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR</h2>
      <h3 class="govuk-heading-s">Oddelenie behaviorálnych inovácií</h3>
      <p class="govuk-body">Štefánikova 15</p>
      <p class="govuk-body">811 05 Bratislava</p>
      <p class="govuk-body">Zasadačka LONDÝN</p>
    </div>
    <iframe 
      class="idsk-address__map"
      loading="lazy"
      allowfullscreen
      src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbej9bFqJbEcR4nXu1en1cJM&amp;key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM">
    </iframe>
    </div>
  <hr class="idsk-address__separator-bottom">
</div>

Rozšírené príklady pre adresu