Interactive map ID-SK

Interactive map - ukážka mapového komponentu 1

(open in a new window)
Code

Markup


<div data-module="idsk-interactive-map" class="idsk-interactive-map" id="map-id">
  <h2 class="govuk-heading-l">Počet zaočkovaných ľudí (1. aj 2. dávkou)</h2>
  <div class="idsk-interactive-map__header">
    <div class="idsk-interactive-map__header-controls">
      <div class="idsk-interactive-map__header-radios">
        <div class="govuk-form-group">
          <div class="govuk-radios govuk-radios--inline">
            <div class="govuk-radios__item idsk-intereactive-map__radio-map">
              <input class="govuk-radios__input" name="interactive-radios-a" id="interactive-radios-a-1" type="radio" value="map" checked=&#39;&#39;>
              <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="interactive-radios-a-1">Mapa</label>
            </div>
            <div class="govuk-radios__item idsk-intereactive-map__radio-table">
              <input class="govuk-radios__input" name="interactive-radios-a" id="interactive-radios-a-2" type="radio" value="table" >
              <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="interactive-radios-a-2">Tabuľka</label>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-interactive-map__header-selects">
        <div class="govuk-form-group">
          <div class="govuk-label-wrapper">
            <label class="govuk-label" for="time-period-map-id"><strong>Obdobie</strong></label>
          </div>
          <select class="idsk-interactive-map__select-time-period govuk-select" id="time-period-map-id" name="time-period-map-id">
            <option value="30">Posledný mesiac</option>
            <option value="90">Posledné 3 mesiace</option>
            <option value="180">Posledných 6 mesiacov</option>
            <option value="" selected="selected">Celé obdobie</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="idsk-interactive-map__body">
    <div class="idsk-interactive-map__map">
      <iframe class="idsk-interactive-map__map-iframe" data-src="/vzory/interactive-map-sample" src="/vzory/interactive-map-sample" title="Príkladová mapa na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa"></iframe>
    </div>
    <div class="idsk-interactive-map__table">
      <iframe class="idsk-interactive-map__table-iframe" data-src="/vzory/interactive-table-sample" title="Príkladová tabuľka na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa"></iframe>
    </div>
  </div>
  <div class="idsk-interactive-map__meta">
    <a class="govuk-link idsk-interactive-map__meta-data" title="Stiahnuť údaje (CSV, 42 kb)" href="/public/assets/data/korona.gov.sk.csv" download>Stiahnuť údaje (CSV, 42 kb)</a>
    <span class="idsk-interactive-map__meta-source">Zdroj: NCZI</span>
  </div>
</div>

Macro

{% from "interactive-map/macro.njk" import idskInteractiveMap %}

{{ idskInteractiveMap({
 "uniqueId": "map-id",
 "title": "Počet zaočkovaných ľudí (1. aj 2. dávkou)",
 "mapIframeSrc": "/vzory/interactive-map-sample",
 "mapIframeTitle": "Príkladová mapa na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa",
 "tableIframeSrc": "/vzory/interactive-table-sample",
 "tableIframeTitle": "Príkladová tabuľka na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa",
 "radioControlsName": "interactive-radios-a",
 "dataSource": "NCZI",
 "dataDownload": {
  "text": "Stiahnuť údaje (CSV, 42 kb)",
  "link": "/public/assets/data/korona.gov.sk.csv"
 }
}) }}

Interactive map - ukážka mapového komponentu 2

(open in a new window)
Code

Markup


<div data-module="idsk-interactive-map" class="idsk-interactive-map" id="map-id-1">
  <h2 class="govuk-heading-l">Koronavírus na Slovensku</h2>
  <div class="idsk-interactive-map__header">
    <div class="idsk-interactive-map__header-controls">
      <div class="idsk-interactive-map__header-radios">
        <div class="govuk-form-group">
          <div class="govuk-radios govuk-radios--inline">
            <div class="govuk-radios__item idsk-intereactive-map__radio-map">
              <input class="govuk-radios__input" name="interactive-radios-b" id="interactive-radios-b-1" type="radio" value="map" checked=&#39;&#39;>
              <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="interactive-radios-b-1">Mapa</label>
            </div>
            <div class="govuk-radios__item idsk-intereactive-map__radio-table">
              <input class="govuk-radios__input" name="interactive-radios-b" id="interactive-radios-b-2" type="radio" value="table" >
              <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="interactive-radios-b-2">Tabuľka</label>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-interactive-map__header-selects">
        <div class="govuk-form-group">
          <div class="govuk-label-wrapper">
            <label class="govuk-label" for="time-period-map-id-1"><strong>Obdobie</strong></label>
          </div>
          <select class="idsk-interactive-map__select-time-period govuk-select" id="time-period-map-id-1" name="time-period-map-id-1">
            <option value="30">Posledný mesiac</option>
            <option value="90">Posledné 3 mesiace</option>
            <option value="180">Posledných 6 mesiacov</option>
            <option value="" selected="selected">Celé obdobie</option>
          </select>
        </div>
        <div class="govuk-form-group">
          <div class="govuk-label-wrapper">
            <label class="govuk-label" for="indicator-map-id-1"><strong>Ukazovateľ</strong></label>
          </div>
          <select class="idsk-interactive-map__select-indicator govuk-select" id="indicator-map-id-1" name="indicator-map-id-1">
            <option value="">Celkový stav</option>
            <option value="dose1">Počet zaočkovaných 1. dávkou</option>
            <option value="dose2">Počet zaočkovaných 2. dávkou</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </div>
    <h3 class="govuk-heading-m">
      <span class="idsk-interactive-map__current-indicator"></span> za <span class="idsk-interactive-map__current-time-period">celé obdobie</span>
    </h3>
  </div>
  <div class="idsk-interactive-map__body">
    <div class="idsk-interactive-map__map">
      <iframe class="idsk-interactive-map__map-iframe" data-src="/vzory/interactive-map-sample" src="/vzory/interactive-map-sample" title="Príkladová mapa na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa"></iframe>
    </div>
    <div class="idsk-interactive-map__table">
      <iframe class="idsk-interactive-map__table-iframe" data-src="/vzory/interactive-table-sample" title="Príkladová tabuľka na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa"></iframe>
    </div>
  </div>
  <div class="idsk-interactive-map__meta">
    <a class="govuk-link idsk-interactive-map__meta-data" title="Stiahnuť údaje (CSV, 42 kb)" href="/public/assets/data/korona.gov.sk.csv" download>Stiahnuť údaje (CSV, 42 kb)</a>
    <span class="idsk-interactive-map__meta-source">Zdroj: NCZI</span>
  </div>
</div>

Macro

{% from "interactive-map/macro.njk" import idskInteractiveMap %}

{{ idskInteractiveMap({
 "uniqueId": "map-id-1",
 "title": "Koronavírus na Slovensku",
 "mapIframeSrc": "/vzory/interactive-map-sample",
 "mapIframeTitle": "Príkladová mapa na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa",
 "tableIframeSrc": "/vzory/interactive-table-sample",
 "tableIframeTitle": "Príkladová tabuľka na demonštráciu koponentu - interaktívna mapa",
 "radioControlsName": "interactive-radios-b",
 "indicatorOptions": [
  {
   "title": "Celkový stav",
   "value": ""
  },
  {
   "title": "Počet zaočkovaných 1. dávkou",
   "value": "dose1"
  },
  {
   "title": "Počet zaočkovaných 2. dávkou",
   "value": "dose2"
  }
 ],
 "dataSource": "NCZI",
 "dataDownload": {
  "text": "Stiahnuť údaje (CSV, 42 kb)",
  "link": "/public/assets/data/korona.gov.sk.csv"
 }
}) }}