Footer extended ID-SK

Footer extended basic

(open in a new window)
Code

Markup

<div data-module="idsk-footer-extended">
  <footer class="idsk-footer-extended " role="contentinfo">
          <div class="idsk-footer-extended-main-content">
            <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-column-full">
            <div class="idsk-footer-extended-description-panel">
              <div class="idsk-footer-extended-meta-item">
                <ul class="idsk-footer-extended-inline-list ">
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Pomoc" href="#">
                        Pomoc
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Cookies" href="#">
                        Cookies
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Kontakty" href="#">
                        Kontakty
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Mapa Stránky" href="#">
                        Mapa Stránky
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="RSS" href="#">
                        RSS
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Vyhlásenie o prístupnosti" href="#">
                        Vyhlásenie o prístupnosti
                      </a>
                    </li>
                </ul>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-info-links">
                <p class="idsk-footer-extended-frame">Vytvorené v súlade s
                  <a class="govuk-link" title="Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb." href="#">
                    Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.
                  </a>
                </p>
                <p class="idsk-footer-extended-frame">
                  Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
                </p>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-logo-box">
                <a href="/" title="domov">
                  <div class="idsk-footer-extended-logo">
<svg viewBox="0 0 293 67" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
	<g clip-path="url(#gsdtc)">
		<path d="M150.937 16.4304H44.0049V14.8984H150.937V16.4304Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M54.3094 10.4335V3.64959L50.8044 10.4335H49.4202L46.0195 3.76756V10.4335H44.4641V0.257236H46.1454L50.1553 8.40336L54.3094 0.257236H55.8632V10.4335H54.3094ZM60.7786 10.4335H59.2248V0.257236H60.7786V10.4335ZM74.2213 0.257236V10.4319H72.9653L65.6941 2.86049V10.4319H64.1427V0.257236H65.4106L72.6691 7.84381V0.257236H74.2213ZM79.1367 10.4335H77.5829V0.257236H79.1367V10.4335ZM82.3311 8.05185C82.7835 8.56915 83.7822 9.13906 84.5945 9.13906C85.5399 9.13906 86.224 8.59705 86.224 7.66367C86.224 5.90213 81.9807 6.14923 81.9807 3.04063C81.9807 1.22967 83.4851 0.128906 84.9585 0.128906C85.9134 0.128906 86.6389 0.478026 87.0387 0.827942V2.80708C86.6788 2.27464 85.9039 1.56285 84.9705 1.56285C84.1016 1.56285 83.5473 2.1479 83.5473 2.97447C83.5473 4.88108 87.8288 4.55667 87.8288 7.5999C87.8288 9.50412 86.2383 10.6176 84.5444 10.6176C83.5974 10.6176 82.809 10.251 82.3311 9.82534V8.05185ZM88.5392 0.257236H96.7167V1.70791H93.4053V10.4319H91.8507V1.70791H88.5392V0.257236ZM103.083 10.4335H98.3335V0.257236H103.083V1.70632H99.8888V4.61964H102.151V6.05836H99.8888V8.99798H103.083V10.4335ZM108.944 6.55015C108.661 6.58921 108.36 6.61312 108.052 6.61312H107.52V10.4335H105.965V0.257236H108.101C110.444 0.257236 111.97 1.21612 111.97 3.4304C111.97 4.60688 111.413 5.47729 110.521 6.00495L114.543 10.4335H112.358L108.944 6.55015ZM107.52 5.18875H108.114C109.462 5.18875 110.3 4.63398 110.3 3.4025C110.3 2.22681 109.484 1.70632 108.155 1.70632H107.52V5.18875ZM115.281 8.05185C115.733 8.56915 116.728 9.13906 117.544 9.13906C118.49 9.13906 119.175 8.59705 119.175 7.66367C119.175 5.90213 114.931 6.14923 114.931 3.04063C114.931 1.22967 116.431 0.128906 117.908 0.128906C118.864 0.128906 119.589 0.478026 119.99 0.827942V2.80708C119.629 2.27464 118.85 1.56285 117.921 1.56285C117.052 1.56285 116.498 2.1479 116.498 2.97447C116.498 4.88108 120.779 4.55667 120.779 7.5999C120.779 9.50412 119.188 10.6176 117.494 10.6176C116.547 10.6176 115.759 10.251 115.281 9.82534V8.05185ZM121.428 0.257236H129.604V1.70791H126.29V10.4319H124.739V1.70791H121.428V0.257236ZM134.659 8.64647L137.699 0.257236H139.369L135.424 10.4319H133.793L130.118 0.257236H131.788L134.659 8.64647ZM145.75 0.192672C148.738 0.218976 150.869 2.12239 150.936 5.18875C150.989 8.19532 148.837 10.577 145.669 10.6288C142.06 10.5889 140.509 7.81671 140.544 5.39599C140.532 3.29968 142.101 0.204629 145.75 0.192672ZM145.695 9.19246C147.975 9.15102 149.372 7.41498 149.332 5.2565C149.278 3.04063 147.894 1.64415 145.75 1.6306C143.123 1.64415 142.146 3.8927 142.16 5.39599C142.127 7.14477 143.097 9.16536 145.695 9.19246ZM44.2985 61.0216C44.7493 61.5373 45.7456 62.1096 46.5603 62.1096C47.5072 62.1096 48.1913 61.5644 48.1913 60.631C48.1913 58.8718 43.9473 59.1166 43.9473 56.0088C43.9473 54.197 45.4477 53.0962 46.9251 53.0962C47.8807 53.0962 48.6055 53.4477 49.0061 53.7961V55.78C48.6453 55.2467 47.8664 54.5342 46.9338 54.5342C46.0681 54.5342 45.5146 55.1152 45.5146 55.9458C45.5146 57.8484 49.7953 57.5232 49.7953 60.5672C49.7953 62.4699 48.2049 63.5834 46.5109 63.5834C45.564 63.5834 44.7763 63.2231 44.2985 62.7951V61.0216ZM57.7507 63.4032H52.3805V53.227H53.9343V61.9653H57.7507V63.4032Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M63.8341 53.1664C66.8214 53.1895 68.9566 55.0921 69.0179 58.1624C69.0729 61.165 66.9249 63.5491 63.7528 63.6001C60.1435 63.5602 58.5929 60.792 58.6295 58.3689C58.6168 56.2726 60.1841 53.1743 63.8341 53.1664ZM63.7783 62.163C66.0592 62.1263 67.4561 60.3903 67.4147 58.2262C67.3645 56.0111 65.978 54.6123 63.8341 54.6003C61.2059 54.6123 60.2335 56.868 60.2486 58.3689C60.2112 60.1185 61.1804 62.1375 63.7783 62.163ZM74.4789 61.6202L77.5204 53.2293H79.1873L75.2403 63.4056H73.6132L69.9386 53.2293H71.6062L74.4789 61.6202ZM85.8102 63.4056H81.0644V53.2293H85.8102V54.6792H82.6158V57.5949H84.8816V59.0289H82.6158V61.9677H85.8102V63.4056ZM98.646 53.2293V63.4056H97.3877L90.1212 55.8302V63.4056H88.5674V53.2293H89.8329L97.0906 60.8183V53.2293H98.646ZM101.582 61.0239C102.033 61.5397 103.029 62.112 103.843 62.112C104.79 62.112 105.474 61.5668 105.474 60.6334C105.474 58.8742 101.23 59.1189 101.23 56.0111C101.23 54.1994 102.732 53.0986 104.207 53.0986C105.163 53.0986 105.888 53.4501 106.291 53.7984V55.7824C105.928 55.2491 105.15 54.5365 104.221 54.5365C103.352 54.5365 102.797 55.1176 102.797 55.9482C102.797 57.8508 107.079 57.5256 107.079 60.5696C107.079 62.4722 105.489 63.5858 103.793 63.5858C102.848 63.5858 102.059 63.2255 101.582 62.7974V61.0239ZM111.217 53.2293V58.239L115.657 53.2293H117.728L113.016 58.3426L117.688 63.4056H115.594L111.217 58.5506V63.4056H109.669V53.2293H111.217ZM124.478 63.4056H119.733V53.2293H124.478V54.6792H121.283V57.5949H123.547V59.0289H121.283V61.9677H124.478V63.4056ZM126.225 65.6326C127.131 64.8579 127.573 63.7675 127.585 62.4866V53.2293H129.149V62.4722C129.149 64.2983 128.464 65.7737 127.221 66.7972L126.225 65.6326ZM139.887 59.5199C139.601 59.5605 139.304 59.5868 138.994 59.5868H138.465V63.4056H136.91V53.2293H139.046C141.386 53.2293 142.916 54.185 142.916 56.4001C142.916 57.5806 142.355 58.447 141.466 58.9779L145.489 63.4056H143.303L139.887 59.5199ZM138.465 58.1624H139.059C140.403 58.1624 141.245 57.6037 141.245 56.3754C141.245 55.1949 140.43 54.6792 139.097 54.6792H138.465V58.1624ZM151.21 63.4056H146.458V53.2293H151.21V54.6792H148.007V57.5949H150.274V59.0289H148.007V61.9677H151.21V63.4056ZM155.385 59.5868V63.4056H153.828V53.2293H155.968C158.306 53.2293 159.838 54.185 159.838 56.4001C159.838 58.4598 158.099 59.5868 155.914 59.5868H155.385ZM155.385 58.1624H155.981C157.323 58.1624 158.167 57.6037 158.167 56.3754C158.167 55.1949 157.35 54.6792 156.022 54.6792H155.385V58.1624ZM163.199 53.2293V58.0995C163.199 60.1958 164.14 62.1885 166.488 62.1885C168.424 62.1885 169.755 60.6477 169.755 58.1074V53.2293H171.311V58.0995C171.311 61.3994 169.32 63.6001 166.488 63.6001C163.118 63.6001 161.648 61.3093 161.648 58.1074V53.2293H163.199ZM174.159 63.4056V53.2293H175.603C177.88 53.2293 179.611 53.9419 179.611 55.9992C179.611 57.0083 179.072 57.5949 178.127 57.8787C179.593 58.1489 180.562 58.9388 180.562 60.4269C180.562 62.929 178.171 63.4056 176.084 63.4056H174.159ZM176.139 57.4363C177.339 57.4363 178.035 57.021 178.035 56.0805C178.035 54.9247 176.898 54.6673 175.929 54.6673H175.71V57.4363H176.139ZM176.33 58.8742H175.71V61.9677H176.276C177.895 61.9677 178.944 61.7604 178.944 60.4532C178.944 59.1452 177.827 58.8742 176.33 58.8742ZM188.512 63.4056H183.147V53.2293H184.696V61.9677H188.512V63.4056ZM191.842 63.4056H190.286V53.2293H191.842V63.4056ZM196.888 53.2293V58.239L201.327 53.2293H203.39L198.685 58.3426L203.357 63.4056H201.258L196.888 58.5506V63.4056H195.328V53.2293H196.888ZM208.816 63.4056H207.26V59.366L203.911 53.2293H205.695L208.129 57.8237L210.454 53.2293H212.237L208.816 59.3931V63.4056ZM34.5954 20.8058C34.3708 31.729 25.7265 40.9288 17.7082 44.0343L17.4295 44.1411L17.1555 44.0295C9.27663 40.7208 0.586183 32.0191 0.117096 20.723C-0.315356 10.3171 0.588572 0.98255 0.597332 0.892481L0.663435 0.228516H34.2489L34.2864 0.924364C34.2927 1.01603 34.8048 10.502 34.5954 20.8058ZM33.1674 15.5962C33.1674 9.17889 32.9476 3.79543 32.8504 1.78122L32.8488 1.7063H2.01017L2.003 1.77724C1.84451 3.63841 1.47896 8.63369 1.47896 14.8182C1.47896 16.8213 1.51878 18.7884 1.59603 20.66C1.74815 24.364 2.84003 27.954 4.83663 31.3289L4.90513 31.4396L4.97123 31.3265C5.5319 30.3588 6.47167 29.1018 7.77221 28.6029C8.23652 28.4219 8.70959 28.3318 9.17469 28.3318C10.4083 28.3318 11.4015 28.9671 12.0147 29.4956L12.0959 29.5649L12.1381 29.4653C12.4527 28.6714 13.2515 27.141 14.8961 26.3017C14.9702 26.2602 15.0435 26.222 15.1175 26.1861L15.1199 21.7982C9.28141 21.6324 5.87993 23.0672 5.87993 23.0672C6.23752 18.4393 5.87993 16.1214 5.87993 16.1214C9.62387 17.5745 15.1199 17.3896 15.1199 17.3896L15.1096 14.1391C11.677 14.0036 7.79849 15.3945 7.79849 15.3945C8.13697 11.6171 7.79849 8.46152 7.79849 8.46152C10.93 9.68663 15.0578 9.73844 15.0578 9.73844C15.0888 8.17139 13.9508 3.10915 13.9508 3.10915C14.975 3.21038 17.3236 3.30683 17.3236 3.30683C17.3236 3.30683 19.6722 3.21038 20.6964 3.10915C20.6964 3.10915 19.5583 8.17139 19.5894 9.73844C19.5894 9.73844 23.7172 9.68663 26.8487 8.46152C26.8487 8.46152 26.5094 11.6171 26.8487 15.3945C26.8487 15.3945 22.9701 14.0036 19.5376 14.1391L19.5273 17.3896C19.5273 17.3896 25.0233 17.5745 28.7672 16.1214C28.7672 16.1214 28.4096 18.4393 28.7672 23.0672C28.7672 23.0672 25.3657 21.6324 19.5273 21.7982L19.5296 26.1231C19.6435 26.1726 19.7558 26.2284 19.8649 26.2913C21.4809 27.137 22.2613 28.7089 22.5664 29.5227L22.607 29.6263L22.6906 29.553C23.937 28.4745 25.2989 28.1095 26.6679 28.5072C28.3276 28.9839 29.2761 30.4162 29.7763 31.5313L29.8384 31.6684L29.9133 31.5393C31.9648 28.0792 33.0424 24.4541 33.118 20.7756C33.1531 19.1272 33.1674 17.3872 33.1674 15.5962ZM17.4407 25.719C17.6071 25.719 17.8795 25.7286 18.2028 25.7708V20.4751C18.2028 20.4751 23.0633 20.2104 27.3257 21.2379C27.3257 21.2379 27.2222 19.1033 27.3186 17.9475C27.3186 17.9475 24.6243 18.861 18.2028 18.6952V12.8024C18.2028 12.8024 21.9818 12.6135 25.404 13.5612C25.404 13.5612 25.3243 11.0719 25.4072 10.2828C25.4072 10.2828 21.9563 11.272 18.1893 11.0433C18.1893 11.0433 18.0754 9.09679 19.0008 4.56222C19.0008 4.56222 17.4892 4.64512 17.3236 4.63715C17.1579 4.64512 15.6463 4.56222 15.6463 4.56222C16.5718 9.09679 16.4579 11.0433 16.4579 11.0433C12.6909 11.272 9.24 10.2828 9.24 10.2828C9.32282 11.0719 9.24318 13.5612 9.24318 13.5612C12.6654 12.6135 16.4443 12.8024 16.4443 12.8024V18.6952C10.0229 18.861 7.32861 17.9475 7.32861 17.9475C7.42497 19.1033 7.32144 21.2379 7.32144 21.2379C11.5838 20.2104 16.4443 20.4751 16.4443 20.4751V25.786C16.8648 25.7222 17.2192 25.719 17.4407 25.719ZM45.5126 23.0935V33.3526H43.9476V23.0935H45.5126ZM57.7566 23.0935V33.3526H56.4927L49.1633 25.7158V33.3526H47.5992V23.0935H48.8766L56.1917 30.7414V23.0935H57.7566ZM63.5067 31.552L66.5721 23.0935H68.2541L64.2769 33.3526H62.6331L58.9305 23.0935H60.6126L63.5067 31.552ZM74.1484 33.3526H69.3619V23.0935H74.1484V24.5553H70.9269V27.4925H73.2078V28.9408H70.9269V31.9043H74.1484V33.3526ZM75.5819 30.9494C76.0383 31.4723 77.0425 32.0454 77.8636 32.0454C78.8154 32.0454 79.5074 31.4986 79.5074 30.5597C79.5074 28.7838 75.2299 29.0317 75.2299 25.9C75.2299 24.0731 76.7415 22.9627 78.2284 22.9627C79.1937 22.9627 79.924 23.315 80.3285 23.6674V25.6648C79.9638 25.1292 79.1801 24.4118 78.2419 24.4118C77.3683 24.4118 76.8084 24.9985 76.8084 25.8338C76.8084 27.7532 81.1234 27.4256 81.1234 30.4935C81.1234 32.4113 79.5194 33.5344 77.8119 33.5344C76.8586 33.5344 76.0646 33.1685 75.5819 32.7389V30.9494ZM81.645 23.0935H89.8863V24.5553H86.5493V33.3526H84.9844V24.5553H81.645V23.0935ZM92.4945 23.0935V33.3526H90.9304V23.0935H92.4945ZM91.5556 22.624L90.7201 21.8269L92.5989 19.882L93.4733 20.7971L91.5556 22.624ZM94.0722 28.2745C94.0595 26.1614 95.6372 22.9627 99.315 22.9627C100.762 22.9627 101.857 23.3685 102.575 23.9423V25.7955C101.831 25.0519 100.918 24.4118 99.315 24.4118C96.6661 24.4118 95.6889 26.7616 95.7009 28.2745C95.7009 29.9332 96.6661 32.0725 99.315 32.0725C100.682 32.0725 101.844 31.5895 102.575 30.8984V32.542C101.766 33.1422 100.866 33.5208 99.315 33.5208C95.6372 33.5073 94.0722 30.5971 94.0722 28.2872V28.2745ZM105.703 23.0935V33.3526H104.139V23.0935H105.703ZM109.354 23.0935V33.3526H107.79V23.0935H109.354ZM108.416 22.624L107.582 21.8269L109.458 19.882L110.333 20.7971L108.416 22.624ZM113.213 31.7601C113.253 32.9206 113.019 34.121 112.289 34.7746H110.724C111.401 33.8731 111.649 32.9469 111.649 31.7601H113.213Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M120.335 29.4344C120.048 29.4743 119.748 29.499 119.434 29.499H118.901V33.3505H117.335V23.0913H119.487C121.847 23.0913 123.386 24.0574 123.386 26.29C123.386 27.4768 122.825 28.352 121.925 28.8853L125.982 33.3505H123.778L120.335 29.4344ZM118.901 28.0635H119.5C120.857 28.0635 121.704 27.5031 121.704 26.2629C121.704 25.076 120.881 24.5531 119.538 24.5531H118.901V28.0635ZM131.222 33.3505H126.438V23.0913H131.222V24.5531H128V27.4904H130.283V28.9387H128V31.9022H131.222V33.3505ZM132.306 28.2723C132.306 26.1593 133.841 22.9606 137.679 22.9606C138.825 22.9606 140.091 23.2093 140.808 23.6524V25.5056C140.065 24.8791 139.047 24.4097 137.679 24.4097C134.886 24.4097 133.935 26.7595 133.935 28.2723C133.935 29.931 134.9 32.0704 137.546 32.0704C138.538 32.0704 139.113 31.9141 139.764 31.6535V28.6509H141.33V32.3844C140.365 33.0492 139.099 33.5187 137.546 33.5187C133.868 33.5051 132.306 30.595 132.306 28.2851V28.2723ZM144.72 23.0913V33.3505H143.153V23.0913H144.72ZM151.54 23.0275C154.55 23.0514 156.701 24.9716 156.767 28.0635C156.82 31.0916 154.656 33.4939 151.46 33.545C147.822 33.5051 146.256 30.7129 146.296 28.2723C146.282 26.1593 147.862 23.0387 151.54 23.0275ZM151.487 32.0967C153.78 32.0568 155.191 30.3096 155.152 28.1304C155.098 25.8978 153.704 24.4894 151.54 24.4758C148.89 24.4894 147.914 26.7595 147.924 28.2723C147.889 30.0346 148.867 32.0704 151.487 32.0967ZM168.504 23.0913V33.3505H167.239L159.909 25.7137V33.3505H158.346V23.0913H159.621L166.936 30.7393V23.0913H168.504ZM174.004 22.6218L173.172 21.8247L175.049 19.8799L175.921 20.7949L174.004 22.6218ZM175.13 23.0913L178.921 33.3505H177.24L176.027 29.8641H172.584L171.359 33.3505H169.676L173.601 23.0913H175.13ZM173.094 28.4158H175.518L174.318 24.9589L173.094 28.4158ZM185.506 33.3505H180.094V23.0913H181.66V31.9022H185.506V33.3505ZM196.93 23.0913V33.3505H195.664L188.335 25.7137V33.3505H186.773V23.0913H188.052L195.363 30.7393V23.0913H196.93ZM203.736 33.3505H198.952V23.0913H203.736V24.5531H200.515V27.4904H202.799V28.9387H200.515V31.9022H203.736V33.3505ZM212.11 23.0913H213.673V33.3505H212.11V28.9522H206.905V33.3505H205.338V23.0913H206.905V27.5031H212.11V23.0913ZM220.492 23.0275C223.505 23.0514 225.657 24.9716 225.722 28.0635C225.771 31.0916 223.608 33.4939 220.412 33.545C216.774 33.5051 215.212 30.7129 215.252 28.2723C215.239 26.1593 216.813 23.0387 220.492 23.0275ZM220.439 32.0967C222.735 32.0568 224.144 30.3096 224.104 28.1304C224.054 25.8978 222.656 24.4894 220.492 24.4758C217.845 24.4894 216.867 26.7595 216.88 28.2723C216.84 30.0346 217.819 32.0704 220.439 32.0967ZM234.212 29.4344C233.923 29.4743 233.623 29.499 233.309 29.499H232.776V33.3505H231.211V23.0913H233.361C235.725 23.0913 237.259 24.0574 237.259 26.29C237.259 27.4768 236.702 28.352 235.8 28.8853L239.855 33.3505H237.655L234.212 29.4344ZM232.776 28.0635H233.374C234.732 28.0635 235.579 27.5031 235.579 26.2629C235.579 25.076 234.758 24.5531 233.414 24.5531H232.776V28.0635Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M245.111 23.0273C248.12 23.0513 250.275 24.9714 250.338 28.0633C250.392 31.0914 248.226 33.4938 245.031 33.5448C241.394 33.5049 239.829 30.7128 239.867 28.2721C239.853 26.1591 241.434 23.0385 245.111 23.0273ZM245.057 32.0965C247.355 32.0566 248.762 30.3094 248.723 28.1302C248.669 25.8976 247.275 24.4892 245.111 24.4756C242.464 24.4892 241.487 26.7593 241.5 28.2721C241.46 30.0344 242.438 32.0702 245.057 32.0965ZM251.409 23.0911H258.087V24.2525L253.339 31.902H258.048V33.3503H251.395V32.1874L256.078 24.553H251.409V23.0911ZM263.314 31.5497L266.378 23.0911H268.059L264.084 33.3503H262.442L258.737 23.0911H260.42L263.314 31.5497ZM273.966 23.0273C276.98 23.0513 279.13 24.9714 279.197 28.0633C279.247 31.0914 277.085 33.4938 273.888 33.5448C270.252 33.5049 268.686 30.7128 268.726 28.2721C268.712 26.1591 270.289 23.0385 273.966 23.0273ZM273.912 32.0965C276.211 32.0566 277.617 30.3094 277.579 28.1302C277.53 25.8976 276.131 24.4892 273.966 24.4756C271.319 24.4892 270.342 26.7593 270.355 28.2721C270.316 30.0344 271.293 32.0702 273.912 32.0965ZM279.626 35.5941C280.538 34.8121 280.982 33.7153 280.994 32.4225V23.0911H282.573V32.4089C282.573 34.2494 281.883 35.7375 280.631 36.7697L279.626 35.5941ZM289.199 23.0911L292.992 33.3503H291.311L290.098 29.8639H286.655L285.429 33.3503H283.746L287.672 23.0911H289.199ZM287.163 28.4156H289.589L288.389 24.9587L287.163 28.4156ZM48.9839 38.1383L52.7613 48.3473H51.0865L49.8791 44.8792H46.4537L45.2336 48.3473H43.5596L47.4668 38.1383H48.9839ZM46.9603 43.4381H49.3742L48.1796 39.9955L46.9603 43.4381ZM59.3779 38.1383V48.3473H57.8217V38.1383H59.3779ZM71.5646 38.1383V48.3473H70.3047L63.0119 40.7496V48.3473H61.455V38.1383H62.726L70.0068 45.7496V38.1383H71.5646ZM73.5747 48.3473V38.1383H78.3381V39.5938H75.1325V42.5414H77.3904V43.9841H75.1325V48.3473H73.5747Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M84.1264 38.0727C87.1233 38.0998 89.2657 40.0088 89.331 43.0863C89.3827 46.0992 87.2284 48.4905 84.0476 48.5423C80.4279 48.5024 78.8701 45.723 78.9099 43.2951C78.8964 41.1908 80.4661 38.0862 84.1264 38.0727ZM84.0747 47.0996C86.3588 47.0613 87.7596 45.3205 87.7214 43.1517C87.6697 40.9302 86.2799 39.5281 84.1264 39.5154C81.4919 39.5281 80.5187 41.7879 80.5306 43.2951C80.4924 45.0471 81.4656 47.0749 84.0747 47.0996ZM93.8848 44.4509C93.5989 44.4891 93.3003 44.5154 92.9889 44.5154H92.4577V48.347H90.8999V38.138H93.0407C95.3901 38.138 96.9208 39.1001 96.9208 41.3208C96.9208 42.5028 96.3641 43.3732 95.4681 43.9049L99.5043 48.347H97.3102L93.8848 44.4509ZM92.4577 43.0863H93.0542C94.4033 43.0863 95.2483 42.5283 95.2483 41.2945C95.2483 40.1124 94.4304 39.5935 93.094 39.5935H92.4577V43.0863ZM109.898 48.347V41.5408L106.381 48.347H104.994L101.58 41.6579V48.347H100.023V38.138H101.71L105.733 46.3081L109.898 38.138H111.456V48.347H109.898ZM118.048 38.138L121.825 48.347H120.151L118.942 44.8789H115.517L114.298 48.347H112.624L116.528 38.138H118.048ZM116.023 43.4378H118.437L117.243 39.9952L116.023 43.4378ZM121.953 38.138H130.156V39.5935H126.832V48.347H125.276V39.5935H121.953V38.138ZM132.751 38.138V48.347H131.192V38.138H132.751ZM134.32 38.138H140.965V39.2946L136.24 46.9051H140.925V48.347H134.308V47.1912L138.966 39.5935H134.32V38.138ZM145.922 37.671L145.093 36.8787L146.959 34.9434L147.828 35.852L145.922 37.671ZM147.038 38.138L150.814 48.347H149.141L147.934 44.8789H144.506L143.287 48.347H141.614L145.519 38.138H147.038ZM145.013 43.4378H147.428L146.232 39.9952L145.013 43.4378ZM151.477 43.2951C151.463 41.1908 153.033 38.0081 156.691 38.0081C158.134 38.0081 159.223 38.4114 159.936 38.9829V40.8274C159.197 40.0869 158.29 39.45 156.691 39.45C154.059 39.45 153.086 41.7879 153.099 43.2951C153.099 44.9443 154.059 47.0749 156.691 47.0749C158.055 47.0749 159.21 46.5934 159.936 45.9063V47.5419C159.133 48.139 158.236 48.5152 156.691 48.5152C153.033 48.5024 151.477 45.6059 151.477 43.3079V43.2951ZM163.051 38.138V48.347H161.495V38.138H163.051ZM169.825 48.347H165.063V38.138H169.825V39.5935H166.62V42.5148H168.892V43.9567H166.62V46.9051H169.825V48.347Z" fill="black" />
	</g>
	<defs>
		<clippath id="gsdtc">
			<rect width="293" height="66.795" fill="white" />
		</clippath>
	</defs>
</svg>
                  </div>
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </footer>
  </div>

Macro

{% from "footer-extended/macro.njk" import idskFooterExtended %}

{{ idskFooterExtended({
 "characterLength": 350,
 "logo": "footer-extended-logo.svg",
 "subtitles": [
  {
   "href": "#",
   "item": "Pomoc"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Cookies"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Kontakty"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Mapa Stránky"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "RSS"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Vyhlásenie o prístupnosti"
  }
 ],
 "dropdownItems": [
  {
   "value": "published",
   "text": "Validačná chyba"
  },
  {
   "value": "updated",
   "text": "Gramatická chyba"
  },
  {
   "value": "views",
   "text": "Chyba responzivity"
  },
  {
   "value": "comments",
   "text": "Chyba iná"
  }
 ]
}) }}

Footer extended basic + feedback

(open in a new window)
Code

Markup

<div data-module="idsk-footer-extended">
  <footer class="idsk-footer-extended idsk-footer-extended--up-button-enabled " role="contentinfo">
      <div class="idsk-footer-extended-up-button-div" id="footer-extended-up-button">
        <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-column-full">
            <a href="#" role="button" draggable="false" class="idsk-button idsk-button--start idsk-footer-extended-up-button-a" data-module="idsk-button">
              <svg class="idsk-footer-extended__up-button-svg" width="20" height="15" viewbox="0 0 20 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 5.5984L0 15L0 9.40174L10 0L10 5.5984Z" fill="white"/>
                <path opacity="0.5" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20 9.4016L10 0V5.59826L20 15V9.4016Z" fill="white"/>
              </svg>
              Hore
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-footer-extended-feedback">
        <div class="govuk-width-container">
          <div id="idsk-footer-extended-feedback" class="idsk-footer-extended-feedback-text">
            <div class="idsk-footer-extended-feedback-container">
              <div id="idsk-footer-extended-info-question">
                  <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-usefull-question">
                    <span class="idsk-footer-extended-feedback-question-info-usefull">
                      Boli tieto informácie pre vás užitočné?
                    </span>
                    <span class="idsk-footer-extended-usefull-question-mobile">
                      Je táto stránka užitočná?
                    </span>
                    <div class="idsk-footer-extended-usefull-answers-mobile">
                      <div>
                        <button id="idsk-footer-extended-feedback-yes-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                          Áno
                          <span class="govuk-visually-hidden">Boli tieto informácie pre vás užitočné?</span>
                        </button>
                        <button id="idsk-footer-extended-feedback-no-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                          Nie
                          <span class="govuk-visually-hidden">Boli tieto informácie pre vás užitočné?</span>
                        </button>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-usefull-question idsk-footer-extended-white-border">
                  <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-info-usefull">
                    <button id="idsk-footer-extended-error-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                      Našli ste na stránke chybu?
                    </button>
                  </div>
                  <div class="idsk-footer-extended-usefull-question-mobile ">
                    <span>
                      Našli ste na stránke chybu?
                    </span>
                    <button id="idsk-footer-extended-write-us-button" type="button" class="idsk-footer-extended-write-us-button idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                      Napíšte nám
                    </button>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div id="idsk-footer-extended-heart" class="idsk-footer-extended-heart govuk-grid-column-full">
                Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu
                <svg class="idsk-footer-extended-heart--svg" width="291" height="22" viewbox="263 -4 291 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
                  <path d="M271.42 19.33H290.42V0.33H271.42V19.33Z" fill="url(#pattern0)"/>
                  <defs>
                    <pattern id="pattern0" patterncontentunits="objectBoundingBox" width="1" height="1">
                      <use xlink:href="#image0" transform="scale(0.015625)"/>
                    </pattern>
                    <image id="image0" width="64" height="64" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAARb0lEQVR4AeyUA5BkWRaGv3PvU7LUtt091to7XNu2bdu2vTtr27btqhqUUoXHezYjMiPectDdwZ0v4n8XoXPO/9/H/zdXcRXCleTro952VM9Q4Wqq7AImgFREJo0xPzci3wb6Iuc4khd53Tm9mqqeBRzqrxsUPGAG4beCfEeE7wAXcyWQLzeFK4JnzDmqPFhVz8E5DBBYQ2g9PGsQY3AiZEVBXBTThdMPgrwQmOYYcFrsd6qPVKc394XxQAyBgEHp35E5SBQywBlSI+bjYuSlwLe5AshXRiyXhRE2q+qr+7rAAjWUkRSaPlTHmoSjY1jPolmG6ytVWEJYWFyitbycJkXxAuDJXEnEGr8o9GVG5AH1KGJVJWLEQBQG+LUa0r9DHXmnS9zpsLQS03LQynJSFDHmHSLyQGCRy0C+Omovo3k5uyiKC0Hqo9awLs0Z27yO8FrXg5NPhd17YXQUxECvC3//C/zuN/Cj78P0NB0VZro95rq97yPcFvgrV4ACOQV4f71e37kuCpnQAn/3brjaNeDAEdi6E+oNQKHThj/9Hn72Y/j6l2n/6U9MO5hPUhwyKYabAD+9jAEY/huCuamqfjQIfNYXORvHRvBvfXu4zR3hpNMBw3/Hwa9/Bp//FHzmkzA3x3zumJqb62ZFcX3gh1wGWeHO8wL/k+ONBpuKjHDzZrjFbeHcm8COfVwmv/slXPhO9J1vZ3KhxZRT0ix3GLka8L3/8QTMf3HenIHy3WqtwuYiY+3uPfC4J8N5Nwfn4NKLIUkABRFAAAVjIAhh1RowAt/6GrzhVfCzn9A1HtPtDnGanvm/ikmy/JZ+GH5wIgrZlMV4/aTxsEfByVcDzaC1AK4AEbAWPA+sN9gHldKUz3wYnvI4pv74JyatT5qluYrsACYvdwBWTARcXK1VR9dlCRsPHoJnvxj27IfJv0ESA4BzAw1BASMgAgC+B+s2QqcFr3oJfO5TXBpEzK3EJElyGPglJaTO3dj3g882rfSbT6jc4a7wkEdDGMLFU6AAAgAiYAxYA55XyloII1izEb73dXjQvfjTb//ApUFAmud/BHb/5wCa5t/f/XvCKLz9aJayYeNGGs95CWzaAlN/BxFQBXXgFJwbnAVQQLUsUIbn8QmIKvD6V7D4iY9wSaVOJ027RVFsA1oAOezxrPe7hhHWpyuM3v0+cI/7DxzvtkEMoOUQhMGdEbB2KA88O7gXYNsO+OH36D3kPvx1Zp62teTqngY8nRLky2UCsJh91spvqtYwludsfMRj8a92rUHz1pYNqkKpMhH/fieAU2jUoVaneMvrmfnSl5ivVehl+feBMwAQma5Zs2HNcsza290OufO9YG4GVlZApBw8lGcxlIMYDsNYsGZwB7BzN+7972LqBc9npuKzlBWoMAa0GeIJJSI8w4rBtBKia56O6cfe/e7XCIAIggCKDt3WMg2gDhk2P1xL1zotqDewF9yC5uwMKz/9BSvV4PQ4L843IhuCvurdmLEbXAe50fnwh99CkpSNAIiUQ0XACCDlc5ByPzzDL3+GOesa1E/9PJ3v/oSk6pE79zDgaeUAFACMMTXgpuIy/EiIDh+haLeg18NYixFBUXBlY6iCK8DpcCBusDpFKNMiKPS60Bihcu5NGZmbZWX6ElwYfAKBaCmluW8n4Q3Phsm/Q7wM1oIIICg6WIWyaUDKxpGy8fIn2etBWCE65QzC7/0E3wj/aM4cgGVptiX8ZXXPPufatm/g2vfZtm2/wLNt2wo927Zt2/yPNmamu2rlG1TsrugTR//RzYiMrtkx2LlWLkxPDj6YNgBUhP2KBAdpFZx96uNZPOoxlP/9bzobJGyAJrsR4C2nhugoYJ+6Q7A/U3F4CA96MA94nddn/cM/gMaRKIUHPOwB3H/zN58/D8dH0C+wQAgnYYSgyfqellAtB6d9EFxLYndOaddA+8c+njOPfQjd/54n9d2jwn4h8AcAPYKKVwpQhsUjHw0pweERBizAoJplwlDFVvFNKVRiHAEABjDATmC/CcKDnvu83cI0dokHPv+FdErEf/w7WvQ1k4nQ1PDclkG1upSwgFkQSB3esut2pdRtttWzT34a/b/+Ht39hcWrnQZAEgBhngu1mW5ewDDgOusxiEZsFCgFABxQDC5TWbTOaCdEpddrzmyycr+//zvKwQFnHvFI+K//mOq324uowup11gtSanpAfV7NOlvWHcEpofvfnzMPeRh9AgGEn0hFT5x210eBSQfQHRzg1RINAxAQxg5UGvERjVjPs1/PNOfK6h7Ont1seU8iBGlr+zFDl6qArmlmtF0fEACSoGV1DV2aRmPa7wc+OiItDugPTmP5oMungDkrjPoOpbRfeMYBn1q8QAkoubF9K6xmnQDmWa8koBjZaL2i36y7duwaZOo6VBJOXa3fNvsTBe04nM7tOOx61HW4qwE4OSb1Pd0ikSKQOJgCIACwGW2QEoRhGGAcIUpj+4Ay7q8wCcet4Mn2Ec1YDGiDBShnBGBQBDQ1rNRN1gYQGCbbt6h9QqdjsJu2w9zDagmY1PUkZ2TlxgECwHDeCIfxOEDOkEcopbX9dHYjGgPQjki1pYAhZnsDRqaqF7ZQJEhGCZxi2vaUGve3SxF7GJQENHtAKTuqL3hYoy3lfYAjjqjokQGw9W8WlAhivd5nvzrAJVANBG3Xh9l22Aprl6Vqe5r1ORqnqDovGQwGZEEKHILUNf1P2EELGWinQ9Lp/2gCjcN+qwyDQHCOeQ8I+NMASg7y8TEupQZg1vgqIaAR2iZkvge0biBaVzBFwAEkSAWK992bLQ1Mz5veD9yuxzZIUxk49sQwZuL4kCgFUk+y/pmKPlkAYP4sJMaA4fw5ymMfSxrHOuYKjkDVAQ4DbjJQbUyFY5pazCYA0IpqnlifJ5DBgcNICZcyC267ZYJdM4uqqm7qOYCXS8rFiwSiVtzvXd4E4U+KiSLS+tKlnQu6UkgOHAXthLedP8BMY8oAzJ0w7RBuRAKaLzYVZhqfOs04FQZA8yC4Xuv/ArFvpDakhA8vkrcB6HoccU7oL5k3wQd3nDtf/Lu5Sy9bHV5ifc//sXjAA3HOmLoHRJnVO8iTAAEtRGsUT6Jb60JzFoJaq6Iqo2JqpHNnAWobYyToDCVgcUBcukA+OaIk4cLPCqIJwISAn8jSy1argZPNrawzZ8/uykACO6rVdJrVSbaRVI9MiwpttplNjXkgaDsi0D6ftsFix2T/iEZ8JYY6VhkW5PPnGcdCtgnz3TTQbz2op4J7wo9J+D/u4+AhmyXlYZv7cfftEgdAB6SpzmbbqRoXCDQrhXm2L29e8+WmZnfWJCPaZsoeNdMAiTawu+xnm8PNDdpzx8dcGMs6Bw8FTqjoMad4mPSf9wS/PqT0asuTE5YXLrB44ANJNikJCwyk+o8aIdXIBGgSMp1boZfXxywwTc04wFRU8fPdY75+h9rHkArl8JBhtWIwFPv7pSp+aoKmheGLs/VqKwfHm2Z4ZnFA1yVSEr2EkupXTk1zuVTBGAGQQPfiB6nZQlVRhVI5X7+b5572KIFNySuGoyPWYVY5KOHPZYa+hGnxUPFD95h/GpSefLJccfb4iP6+9yFJqEt0TlgBkXaPLRAGtV9c2kbWaJm7YqZ7WozUir38JoxjdjVA6wqMyMsVq/WakzBDxG8n6c+ZofuAswlJLTk2/xvwdmCSg77v6G2SqWIhwemyk6rF6+vBXC4upVZ8K3Yi8x5QSaWba8v2fkTEjqVkVidLLg0jF3NmCN4p4F8DaJmyYc6HSt9RzD+sLY7XA0fHK1ZjZsyZsmMhSsExcX4vcD4ucZtmJrETZhkOwKC2h8y/hVIfM4kvpuRgvVpzPAwclsKq+Jeu9FthzxVgeO8R/8oyoF+vOOgSvUEBi4DSBV1KuDNhn940VrhmuykJPAmUwfMxUYUjIGYl0gaRCeEtJ/GASxAldok6WQ1czIWjDTP+IK6APmMuBzw48avnwj+5Rm+SxsxitWYByIHcgwUdAHQGS8hAlyYXSO1sBzFhfkbQNtCY3Whhik8V3rgmcCmUCMYSLIdhb/2xsA5/OfA3VwyAzRVheJeML6wsjsaRRUokCZHBHdDM/hyoAzU6cAJtObf9bOa3+iOuPDqtyfpMpeJdzQd5w9W4Eb8eOZ8zxxHnkT6Sq6APiSvhwdLFcyXeZ8TfdhKmGwb6JBI9AORpYek6ahM0wqBakxJXxpWEerYj6DTT7V5A7DOfxw1zYV3yTvw948jFEmTzVoC5Crp3PUgEXJFnpD8azMsLerrDyG62wkp06mIZEgkQpC2bsxrC1YPjStR2+2nUlbK3/Vh2Nb8eC0fDyLlxwxwM5msMX2/gauwL14bhbcP+t5X00JSDpIxqzQthyrT3d5BUkIBINSIBIUiVzKcBMxfM+gXNzC8ZSuANc94ys941u5HzQ+ZCDpb23wIfzrVwvQE4k7Rchd8s27+5BJQLHSItmu3FU/OT2G+NUaqYNotAJ0BX2Q4NUpN1pnMO2GU+M+SyYXA8Zi5ueL4UjiIo5vW4TnTv2CdsrskO/VuY8wXeJAAbkkQHyEa0EEmJ1PywgdQsQ+lKC9B0dVS6Wj4glx3LTnhhPWZOSuZw3Gf+YimM9tsCv811onunhbheJPHbBZ5meF4AAjogNf+4JAQI17IXiElsmos1l6/HzZ5fAkqpAcjEVvy4t/2yzvkLpeya3oA/E+nrkLhe9kjcCA7gPQf72YN5yVEUulzX3xLskSF86ooDg8x88Nd9YT4lLltx98ylit9nfbUTnzna8FLei1/iH0D6NG4QvSVuGOa1CttVmUdvg5AyJCa4TarNgWfiqEgJ1NQ77UoblVX8NuvDyCpvbV84zpnDElyKXdP7I8HbcS/QixvHQdJyHX61DH+5wgcpgq5U6xvomjvCO8LCBs+iY09BgKneq2hygTHjDafMb5te4bDW/HH4f5BejXuJHol7gzOd/mGMeN0c+rWlTKKOPgQkoExiDbLp578hdt2e0qzTZxhzzXy1/TCyLPuOf1zyLvPHwRjoxZiTex8Ai3uLhbpfH1zeNqMfWNqkHKQeBEACR/Nt1py16Wl+HVpUwUogpuxvmQsxZNY5sxr3tj/ZNr1SduKPiin4NYB/5SbQvdNB4mbQSX9V4H8Mb2aEgE4mUZvjbMonQwKwGwbkSTg5U3a2H6vtt+Jj1/EPIzguZrDfEvgFbhLdOy46bhYJ/V5AF/i1ymkQQDsKtU0egyHV/kDb9GoAxl3Wq/gS28zv530Eh1vx8AGSvmtDbpa9krgV6NGnjhEPH/CHHAUkTRucU4eJabrZRCT6MKmU6hQRmDGCdQ6Gknfil9X6l0pwGGbEnwB8M7cIPbcQi5Q+NEc8dBDvdBQgAkhAAMKpjnaLSN4HQCIJLBhtcpihBKuIfdPbZr6Yo734LwI+n1uI3txadCm9c7EfsLbfVEEVD3bCDpxMSIxOLGoAJAgge++AwWa1FV8b3okh428CPpaKV0UHtI3xzcL+1ZX96gSYqENBBKJI9DJZQgiAwBTDyCT+MMzSpsB3Ah9IxauyAyZIr1HsP1jaL4gAY+4rEySKIAsSBsBQHRCsDcfbANisbQJ+DHhXbhN6biNsv7xIf7q2n+kSRCfuG8FCooPTMWlDwQw2x2FObEZDwC8Db8FtRG9z2yClwY4XFfiLtXiCC4TM2SR6QXICTACDYenYEEabgN8FXpvbjD4wtxXSEfaLw/6jQTwGiwhzINEpMHvBK7OhyQDwJ4KXcwfQizsA6X+wX7oPgh9mi2KzkCiCVeztH4DhL5P0CiDuSAC4U5D+DfslYf5owA8swIDJZkcDwN8JXmH7hDuE3jZ3EP8IvNT4D8K67wCYU/yL4GWGi9xB9OaO468x23L4Q8PCgOC/BS82nOMOow+bu4A/N7zc5vcBDC8w/C/AXQgAdwt/YHhL4BLwn9wl9Oau4ke5y/h/eVxBtWCAEVIAAAAASUVORK5CYII="/>
                  </defs>
                </svg>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div id="idsk-footer-extended-feedback-content">
        <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-row">
            <div id="idsk-footer-extended-help-form" class="idsk-footer-extended-feedback-hidden idsk-footer-extended-display-hidden">
              <div id="idsk-help-container" class="idsk-footer-extended-feedback-container">
                <div class="govuk-grid-column-full">
                  <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-container">
                    <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-help-form-header-mobile">
                      <h3 class="govuk-heading-x">
                        Pomôžte nám zlepšiť mirri.gov.sk
                      </h3>
                    </div>
                    <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-close-button-mobile">
                      <button id="idsk-footer-extended-close-help-form-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-button idsk-footer-extended-help-button">
                        Zatvoriť
                      </button>
                    </div>
                  </div>
                  <p class="idsk-footer-extended-form-text">
                    Aby sme vedeli zlepšiť obsah na tejto stránke, chceli by sme vedieť o Vašej skúsenosti so stránkou. Pošleme Vám link na formulár spätnej väzby. Jeho vyplnenie Vám zaberie iba 2 minúty.
                  </p>
                  <br>
                    <div class="idsk-footer-extended-feedback-button">
                      <a href="/custom-components/customer-surveys/basic/preview" id="fill-feedback-help-form" title="Vyplniť prieskum" type="submit" role="button" class="idsk-button" data-module="idsk-button">
                        Vyplniť prieskum
                      </a>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div id="idsk-footer-extended-error-form" class="idsk-footer-extended-feedback-hidden idsk-footer-extended-display-hidden">
                <div class="idsk-footer-extended-feedback-container ">
                  <div class="govuk-grid-column-full">
                    <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-container">
                      <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-help-form-header-mobile">
                        <h3 class="govuk-heading-x">
 Pomôžte nám zlepšiť mirri.gov.sk                         </h3>
                      </div>
                      <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-close-button-mobile">
                        <button id="idsk-footer-extended-close-error-form-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-button idsk-footer-extended-help-button">
                          Zatvoriť
                        </button>
                      </div>
                    </div>
                    <p class="idsk-footer-extended-form-text">
                      Prosím nevpisujte žiadne osobné informácie (meno, kontakt a iné).
                    </p>
                    <br>
                      <div class="idsk-footer-extended-close-button">
                        <div class="govuk-form-group">
 <label class="govuk-label" for="sort">
   Aký typ chyby ste našli?
 </label>
 <select class="govuk-select" id="sort" name="sort">
   <option value="published">Validačná chyba</option>
   <option value="updated">Gramatická chyba</option>
   <option value="views">Chyba responzivity</option>
   <option value="comments">Chyba iná</option>
 </select>
</div>

                      </div>
                      <div>
                        <br>
                          
<div class="idsk-character-count" data-module="idsk-character-count" data-maxlength="350">
 <div class="govuk-form-group">
 <label class="govuk-label" for="with-hint">
  Popíšte chybu bližšie
 </label>
 <span id="with-hint-hint" class="govuk-hint">
  
 </span>
 <textarea class="govuk-textarea govuk-js-character-count " id="with-hint" name="with-hint" rows="5" aria-describedby="with-hint-info with-hint-hint"></textarea>
</div>

 <span id="with-hint-info" class="govuk-hint govuk-character-count__message" aria-live="polite">
  You can enter up to 350 characters
 </span>
</div>

                        </div>
                        <div class="idsk-footer-extended__feedback-info" data-email="idsk@vicepremier.gov.sk" data-subject="Nahlásenie chyby">Dobrý deň, na stránke idsk.gov.sk máte problém týkajúci sa: %issue%. Popis chyby: %description%</div>
                        <div class="idsk-footer-extended-feedback-button">
                          <button id="submit-button-error-form" type="submit" class="idsk-button" data-module="idsk-button">
                            Odoslať
                          </button>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          <div class="idsk-footer-extended-main-content">
            <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-column-full">
            <div class="idsk-footer-extended-description-panel">
              <div class="idsk-footer-extended-meta-item">
                <ul class="idsk-footer-extended-inline-list ">
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Pomoc" href="#">
                        Pomoc
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Cookies" href="#">
                        Cookies
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Kontakty" href="#">
                        Kontakty
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Mapa Stránky" href="#">
                        Mapa Stránky
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="RSS" href="#">
                        RSS
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Vyhlásenie o prístupnosti" href="#">
                        Vyhlásenie o prístupnosti
                      </a>
                    </li>
                </ul>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-info-links">
                <p class="idsk-footer-extended-frame">Vytvorené v súlade s
                  <a class="govuk-link" title="Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb." href="#">
                    Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.
                  </a>
                </p>
                <p class="idsk-footer-extended-frame">
                  Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
                </p>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-logo-box">
                <a href="/" title="domov">
                  <div class="idsk-footer-extended-logo">
<svg viewBox="0 0 293 67" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
	<g clip-path="url(#gsdtc)">
		<path d="M150.937 16.4304H44.0049V14.8984H150.937V16.4304Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M54.3094 10.4335V3.64959L50.8044 10.4335H49.4202L46.0195 3.76756V10.4335H44.4641V0.257236H46.1454L50.1553 8.40336L54.3094 0.257236H55.8632V10.4335H54.3094ZM60.7786 10.4335H59.2248V0.257236H60.7786V10.4335ZM74.2213 0.257236V10.4319H72.9653L65.6941 2.86049V10.4319H64.1427V0.257236H65.4106L72.6691 7.84381V0.257236H74.2213ZM79.1367 10.4335H77.5829V0.257236H79.1367V10.4335ZM82.3311 8.05185C82.7835 8.56915 83.7822 9.13906 84.5945 9.13906C85.5399 9.13906 86.224 8.59705 86.224 7.66367C86.224 5.90213 81.9807 6.14923 81.9807 3.04063C81.9807 1.22967 83.4851 0.128906 84.9585 0.128906C85.9134 0.128906 86.6389 0.478026 87.0387 0.827942V2.80708C86.6788 2.27464 85.9039 1.56285 84.9705 1.56285C84.1016 1.56285 83.5473 2.1479 83.5473 2.97447C83.5473 4.88108 87.8288 4.55667 87.8288 7.5999C87.8288 9.50412 86.2383 10.6176 84.5444 10.6176C83.5974 10.6176 82.809 10.251 82.3311 9.82534V8.05185ZM88.5392 0.257236H96.7167V1.70791H93.4053V10.4319H91.8507V1.70791H88.5392V0.257236ZM103.083 10.4335H98.3335V0.257236H103.083V1.70632H99.8888V4.61964H102.151V6.05836H99.8888V8.99798H103.083V10.4335ZM108.944 6.55015C108.661 6.58921 108.36 6.61312 108.052 6.61312H107.52V10.4335H105.965V0.257236H108.101C110.444 0.257236 111.97 1.21612 111.97 3.4304C111.97 4.60688 111.413 5.47729 110.521 6.00495L114.543 10.4335H112.358L108.944 6.55015ZM107.52 5.18875H108.114C109.462 5.18875 110.3 4.63398 110.3 3.4025C110.3 2.22681 109.484 1.70632 108.155 1.70632H107.52V5.18875ZM115.281 8.05185C115.733 8.56915 116.728 9.13906 117.544 9.13906C118.49 9.13906 119.175 8.59705 119.175 7.66367C119.175 5.90213 114.931 6.14923 114.931 3.04063C114.931 1.22967 116.431 0.128906 117.908 0.128906C118.864 0.128906 119.589 0.478026 119.99 0.827942V2.80708C119.629 2.27464 118.85 1.56285 117.921 1.56285C117.052 1.56285 116.498 2.1479 116.498 2.97447C116.498 4.88108 120.779 4.55667 120.779 7.5999C120.779 9.50412 119.188 10.6176 117.494 10.6176C116.547 10.6176 115.759 10.251 115.281 9.82534V8.05185ZM121.428 0.257236H129.604V1.70791H126.29V10.4319H124.739V1.70791H121.428V0.257236ZM134.659 8.64647L137.699 0.257236H139.369L135.424 10.4319H133.793L130.118 0.257236H131.788L134.659 8.64647ZM145.75 0.192672C148.738 0.218976 150.869 2.12239 150.936 5.18875C150.989 8.19532 148.837 10.577 145.669 10.6288C142.06 10.5889 140.509 7.81671 140.544 5.39599C140.532 3.29968 142.101 0.204629 145.75 0.192672ZM145.695 9.19246C147.975 9.15102 149.372 7.41498 149.332 5.2565C149.278 3.04063 147.894 1.64415 145.75 1.6306C143.123 1.64415 142.146 3.8927 142.16 5.39599C142.127 7.14477 143.097 9.16536 145.695 9.19246ZM44.2985 61.0216C44.7493 61.5373 45.7456 62.1096 46.5603 62.1096C47.5072 62.1096 48.1913 61.5644 48.1913 60.631C48.1913 58.8718 43.9473 59.1166 43.9473 56.0088C43.9473 54.197 45.4477 53.0962 46.9251 53.0962C47.8807 53.0962 48.6055 53.4477 49.0061 53.7961V55.78C48.6453 55.2467 47.8664 54.5342 46.9338 54.5342C46.0681 54.5342 45.5146 55.1152 45.5146 55.9458C45.5146 57.8484 49.7953 57.5232 49.7953 60.5672C49.7953 62.4699 48.2049 63.5834 46.5109 63.5834C45.564 63.5834 44.7763 63.2231 44.2985 62.7951V61.0216ZM57.7507 63.4032H52.3805V53.227H53.9343V61.9653H57.7507V63.4032Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M63.8341 53.1664C66.8214 53.1895 68.9566 55.0921 69.0179 58.1624C69.0729 61.165 66.9249 63.5491 63.7528 63.6001C60.1435 63.5602 58.5929 60.792 58.6295 58.3689C58.6168 56.2726 60.1841 53.1743 63.8341 53.1664ZM63.7783 62.163C66.0592 62.1263 67.4561 60.3903 67.4147 58.2262C67.3645 56.0111 65.978 54.6123 63.8341 54.6003C61.2059 54.6123 60.2335 56.868 60.2486 58.3689C60.2112 60.1185 61.1804 62.1375 63.7783 62.163ZM74.4789 61.6202L77.5204 53.2293H79.1873L75.2403 63.4056H73.6132L69.9386 53.2293H71.6062L74.4789 61.6202ZM85.8102 63.4056H81.0644V53.2293H85.8102V54.6792H82.6158V57.5949H84.8816V59.0289H82.6158V61.9677H85.8102V63.4056ZM98.646 53.2293V63.4056H97.3877L90.1212 55.8302V63.4056H88.5674V53.2293H89.8329L97.0906 60.8183V53.2293H98.646ZM101.582 61.0239C102.033 61.5397 103.029 62.112 103.843 62.112C104.79 62.112 105.474 61.5668 105.474 60.6334C105.474 58.8742 101.23 59.1189 101.23 56.0111C101.23 54.1994 102.732 53.0986 104.207 53.0986C105.163 53.0986 105.888 53.4501 106.291 53.7984V55.7824C105.928 55.2491 105.15 54.5365 104.221 54.5365C103.352 54.5365 102.797 55.1176 102.797 55.9482C102.797 57.8508 107.079 57.5256 107.079 60.5696C107.079 62.4722 105.489 63.5858 103.793 63.5858C102.848 63.5858 102.059 63.2255 101.582 62.7974V61.0239ZM111.217 53.2293V58.239L115.657 53.2293H117.728L113.016 58.3426L117.688 63.4056H115.594L111.217 58.5506V63.4056H109.669V53.2293H111.217ZM124.478 63.4056H119.733V53.2293H124.478V54.6792H121.283V57.5949H123.547V59.0289H121.283V61.9677H124.478V63.4056ZM126.225 65.6326C127.131 64.8579 127.573 63.7675 127.585 62.4866V53.2293H129.149V62.4722C129.149 64.2983 128.464 65.7737 127.221 66.7972L126.225 65.6326ZM139.887 59.5199C139.601 59.5605 139.304 59.5868 138.994 59.5868H138.465V63.4056H136.91V53.2293H139.046C141.386 53.2293 142.916 54.185 142.916 56.4001C142.916 57.5806 142.355 58.447 141.466 58.9779L145.489 63.4056H143.303L139.887 59.5199ZM138.465 58.1624H139.059C140.403 58.1624 141.245 57.6037 141.245 56.3754C141.245 55.1949 140.43 54.6792 139.097 54.6792H138.465V58.1624ZM151.21 63.4056H146.458V53.2293H151.21V54.6792H148.007V57.5949H150.274V59.0289H148.007V61.9677H151.21V63.4056ZM155.385 59.5868V63.4056H153.828V53.2293H155.968C158.306 53.2293 159.838 54.185 159.838 56.4001C159.838 58.4598 158.099 59.5868 155.914 59.5868H155.385ZM155.385 58.1624H155.981C157.323 58.1624 158.167 57.6037 158.167 56.3754C158.167 55.1949 157.35 54.6792 156.022 54.6792H155.385V58.1624ZM163.199 53.2293V58.0995C163.199 60.1958 164.14 62.1885 166.488 62.1885C168.424 62.1885 169.755 60.6477 169.755 58.1074V53.2293H171.311V58.0995C171.311 61.3994 169.32 63.6001 166.488 63.6001C163.118 63.6001 161.648 61.3093 161.648 58.1074V53.2293H163.199ZM174.159 63.4056V53.2293H175.603C177.88 53.2293 179.611 53.9419 179.611 55.9992C179.611 57.0083 179.072 57.5949 178.127 57.8787C179.593 58.1489 180.562 58.9388 180.562 60.4269C180.562 62.929 178.171 63.4056 176.084 63.4056H174.159ZM176.139 57.4363C177.339 57.4363 178.035 57.021 178.035 56.0805C178.035 54.9247 176.898 54.6673 175.929 54.6673H175.71V57.4363H176.139ZM176.33 58.8742H175.71V61.9677H176.276C177.895 61.9677 178.944 61.7604 178.944 60.4532C178.944 59.1452 177.827 58.8742 176.33 58.8742ZM188.512 63.4056H183.147V53.2293H184.696V61.9677H188.512V63.4056ZM191.842 63.4056H190.286V53.2293H191.842V63.4056ZM196.888 53.2293V58.239L201.327 53.2293H203.39L198.685 58.3426L203.357 63.4056H201.258L196.888 58.5506V63.4056H195.328V53.2293H196.888ZM208.816 63.4056H207.26V59.366L203.911 53.2293H205.695L208.129 57.8237L210.454 53.2293H212.237L208.816 59.3931V63.4056ZM34.5954 20.8058C34.3708 31.729 25.7265 40.9288 17.7082 44.0343L17.4295 44.1411L17.1555 44.0295C9.27663 40.7208 0.586183 32.0191 0.117096 20.723C-0.315356 10.3171 0.588572 0.98255 0.597332 0.892481L0.663435 0.228516H34.2489L34.2864 0.924364C34.2927 1.01603 34.8048 10.502 34.5954 20.8058ZM33.1674 15.5962C33.1674 9.17889 32.9476 3.79543 32.8504 1.78122L32.8488 1.7063H2.01017L2.003 1.77724C1.84451 3.63841 1.47896 8.63369 1.47896 14.8182C1.47896 16.8213 1.51878 18.7884 1.59603 20.66C1.74815 24.364 2.84003 27.954 4.83663 31.3289L4.90513 31.4396L4.97123 31.3265C5.5319 30.3588 6.47167 29.1018 7.77221 28.6029C8.23652 28.4219 8.70959 28.3318 9.17469 28.3318C10.4083 28.3318 11.4015 28.9671 12.0147 29.4956L12.0959 29.5649L12.1381 29.4653C12.4527 28.6714 13.2515 27.141 14.8961 26.3017C14.9702 26.2602 15.0435 26.222 15.1175 26.1861L15.1199 21.7982C9.28141 21.6324 5.87993 23.0672 5.87993 23.0672C6.23752 18.4393 5.87993 16.1214 5.87993 16.1214C9.62387 17.5745 15.1199 17.3896 15.1199 17.3896L15.1096 14.1391C11.677 14.0036 7.79849 15.3945 7.79849 15.3945C8.13697 11.6171 7.79849 8.46152 7.79849 8.46152C10.93 9.68663 15.0578 9.73844 15.0578 9.73844C15.0888 8.17139 13.9508 3.10915 13.9508 3.10915C14.975 3.21038 17.3236 3.30683 17.3236 3.30683C17.3236 3.30683 19.6722 3.21038 20.6964 3.10915C20.6964 3.10915 19.5583 8.17139 19.5894 9.73844C19.5894 9.73844 23.7172 9.68663 26.8487 8.46152C26.8487 8.46152 26.5094 11.6171 26.8487 15.3945C26.8487 15.3945 22.9701 14.0036 19.5376 14.1391L19.5273 17.3896C19.5273 17.3896 25.0233 17.5745 28.7672 16.1214C28.7672 16.1214 28.4096 18.4393 28.7672 23.0672C28.7672 23.0672 25.3657 21.6324 19.5273 21.7982L19.5296 26.1231C19.6435 26.1726 19.7558 26.2284 19.8649 26.2913C21.4809 27.137 22.2613 28.7089 22.5664 29.5227L22.607 29.6263L22.6906 29.553C23.937 28.4745 25.2989 28.1095 26.6679 28.5072C28.3276 28.9839 29.2761 30.4162 29.7763 31.5313L29.8384 31.6684L29.9133 31.5393C31.9648 28.0792 33.0424 24.4541 33.118 20.7756C33.1531 19.1272 33.1674 17.3872 33.1674 15.5962ZM17.4407 25.719C17.6071 25.719 17.8795 25.7286 18.2028 25.7708V20.4751C18.2028 20.4751 23.0633 20.2104 27.3257 21.2379C27.3257 21.2379 27.2222 19.1033 27.3186 17.9475C27.3186 17.9475 24.6243 18.861 18.2028 18.6952V12.8024C18.2028 12.8024 21.9818 12.6135 25.404 13.5612C25.404 13.5612 25.3243 11.0719 25.4072 10.2828C25.4072 10.2828 21.9563 11.272 18.1893 11.0433C18.1893 11.0433 18.0754 9.09679 19.0008 4.56222C19.0008 4.56222 17.4892 4.64512 17.3236 4.63715C17.1579 4.64512 15.6463 4.56222 15.6463 4.56222C16.5718 9.09679 16.4579 11.0433 16.4579 11.0433C12.6909 11.272 9.24 10.2828 9.24 10.2828C9.32282 11.0719 9.24318 13.5612 9.24318 13.5612C12.6654 12.6135 16.4443 12.8024 16.4443 12.8024V18.6952C10.0229 18.861 7.32861 17.9475 7.32861 17.9475C7.42497 19.1033 7.32144 21.2379 7.32144 21.2379C11.5838 20.2104 16.4443 20.4751 16.4443 20.4751V25.786C16.8648 25.7222 17.2192 25.719 17.4407 25.719ZM45.5126 23.0935V33.3526H43.9476V23.0935H45.5126ZM57.7566 23.0935V33.3526H56.4927L49.1633 25.7158V33.3526H47.5992V23.0935H48.8766L56.1917 30.7414V23.0935H57.7566ZM63.5067 31.552L66.5721 23.0935H68.2541L64.2769 33.3526H62.6331L58.9305 23.0935H60.6126L63.5067 31.552ZM74.1484 33.3526H69.3619V23.0935H74.1484V24.5553H70.9269V27.4925H73.2078V28.9408H70.9269V31.9043H74.1484V33.3526ZM75.5819 30.9494C76.0383 31.4723 77.0425 32.0454 77.8636 32.0454C78.8154 32.0454 79.5074 31.4986 79.5074 30.5597C79.5074 28.7838 75.2299 29.0317 75.2299 25.9C75.2299 24.0731 76.7415 22.9627 78.2284 22.9627C79.1937 22.9627 79.924 23.315 80.3285 23.6674V25.6648C79.9638 25.1292 79.1801 24.4118 78.2419 24.4118C77.3683 24.4118 76.8084 24.9985 76.8084 25.8338C76.8084 27.7532 81.1234 27.4256 81.1234 30.4935C81.1234 32.4113 79.5194 33.5344 77.8119 33.5344C76.8586 33.5344 76.0646 33.1685 75.5819 32.7389V30.9494ZM81.645 23.0935H89.8863V24.5553H86.5493V33.3526H84.9844V24.5553H81.645V23.0935ZM92.4945 23.0935V33.3526H90.9304V23.0935H92.4945ZM91.5556 22.624L90.7201 21.8269L92.5989 19.882L93.4733 20.7971L91.5556 22.624ZM94.0722 28.2745C94.0595 26.1614 95.6372 22.9627 99.315 22.9627C100.762 22.9627 101.857 23.3685 102.575 23.9423V25.7955C101.831 25.0519 100.918 24.4118 99.315 24.4118C96.6661 24.4118 95.6889 26.7616 95.7009 28.2745C95.7009 29.9332 96.6661 32.0725 99.315 32.0725C100.682 32.0725 101.844 31.5895 102.575 30.8984V32.542C101.766 33.1422 100.866 33.5208 99.315 33.5208C95.6372 33.5073 94.0722 30.5971 94.0722 28.2872V28.2745ZM105.703 23.0935V33.3526H104.139V23.0935H105.703ZM109.354 23.0935V33.3526H107.79V23.0935H109.354ZM108.416 22.624L107.582 21.8269L109.458 19.882L110.333 20.7971L108.416 22.624ZM113.213 31.7601C113.253 32.9206 113.019 34.121 112.289 34.7746H110.724C111.401 33.8731 111.649 32.9469 111.649 31.7601H113.213Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M120.335 29.4344C120.048 29.4743 119.748 29.499 119.434 29.499H118.901V33.3505H117.335V23.0913H119.487C121.847 23.0913 123.386 24.0574 123.386 26.29C123.386 27.4768 122.825 28.352 121.925 28.8853L125.982 33.3505H123.778L120.335 29.4344ZM118.901 28.0635H119.5C120.857 28.0635 121.704 27.5031 121.704 26.2629C121.704 25.076 120.881 24.5531 119.538 24.5531H118.901V28.0635ZM131.222 33.3505H126.438V23.0913H131.222V24.5531H128V27.4904H130.283V28.9387H128V31.9022H131.222V33.3505ZM132.306 28.2723C132.306 26.1593 133.841 22.9606 137.679 22.9606C138.825 22.9606 140.091 23.2093 140.808 23.6524V25.5056C140.065 24.8791 139.047 24.4097 137.679 24.4097C134.886 24.4097 133.935 26.7595 133.935 28.2723C133.935 29.931 134.9 32.0704 137.546 32.0704C138.538 32.0704 139.113 31.9141 139.764 31.6535V28.6509H141.33V32.3844C140.365 33.0492 139.099 33.5187 137.546 33.5187C133.868 33.5051 132.306 30.595 132.306 28.2851V28.2723ZM144.72 23.0913V33.3505H143.153V23.0913H144.72ZM151.54 23.0275C154.55 23.0514 156.701 24.9716 156.767 28.0635C156.82 31.0916 154.656 33.4939 151.46 33.545C147.822 33.5051 146.256 30.7129 146.296 28.2723C146.282 26.1593 147.862 23.0387 151.54 23.0275ZM151.487 32.0967C153.78 32.0568 155.191 30.3096 155.152 28.1304C155.098 25.8978 153.704 24.4894 151.54 24.4758C148.89 24.4894 147.914 26.7595 147.924 28.2723C147.889 30.0346 148.867 32.0704 151.487 32.0967ZM168.504 23.0913V33.3505H167.239L159.909 25.7137V33.3505H158.346V23.0913H159.621L166.936 30.7393V23.0913H168.504ZM174.004 22.6218L173.172 21.8247L175.049 19.8799L175.921 20.7949L174.004 22.6218ZM175.13 23.0913L178.921 33.3505H177.24L176.027 29.8641H172.584L171.359 33.3505H169.676L173.601 23.0913H175.13ZM173.094 28.4158H175.518L174.318 24.9589L173.094 28.4158ZM185.506 33.3505H180.094V23.0913H181.66V31.9022H185.506V33.3505ZM196.93 23.0913V33.3505H195.664L188.335 25.7137V33.3505H186.773V23.0913H188.052L195.363 30.7393V23.0913H196.93ZM203.736 33.3505H198.952V23.0913H203.736V24.5531H200.515V27.4904H202.799V28.9387H200.515V31.9022H203.736V33.3505ZM212.11 23.0913H213.673V33.3505H212.11V28.9522H206.905V33.3505H205.338V23.0913H206.905V27.5031H212.11V23.0913ZM220.492 23.0275C223.505 23.0514 225.657 24.9716 225.722 28.0635C225.771 31.0916 223.608 33.4939 220.412 33.545C216.774 33.5051 215.212 30.7129 215.252 28.2723C215.239 26.1593 216.813 23.0387 220.492 23.0275ZM220.439 32.0967C222.735 32.0568 224.144 30.3096 224.104 28.1304C224.054 25.8978 222.656 24.4894 220.492 24.4758C217.845 24.4894 216.867 26.7595 216.88 28.2723C216.84 30.0346 217.819 32.0704 220.439 32.0967ZM234.212 29.4344C233.923 29.4743 233.623 29.499 233.309 29.499H232.776V33.3505H231.211V23.0913H233.361C235.725 23.0913 237.259 24.0574 237.259 26.29C237.259 27.4768 236.702 28.352 235.8 28.8853L239.855 33.3505H237.655L234.212 29.4344ZM232.776 28.0635H233.374C234.732 28.0635 235.579 27.5031 235.579 26.2629C235.579 25.076 234.758 24.5531 233.414 24.5531H232.776V28.0635Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M245.111 23.0273C248.12 23.0513 250.275 24.9714 250.338 28.0633C250.392 31.0914 248.226 33.4938 245.031 33.5448C241.394 33.5049 239.829 30.7128 239.867 28.2721C239.853 26.1591 241.434 23.0385 245.111 23.0273ZM245.057 32.0965C247.355 32.0566 248.762 30.3094 248.723 28.1302C248.669 25.8976 247.275 24.4892 245.111 24.4756C242.464 24.4892 241.487 26.7593 241.5 28.2721C241.46 30.0344 242.438 32.0702 245.057 32.0965ZM251.409 23.0911H258.087V24.2525L253.339 31.902H258.048V33.3503H251.395V32.1874L256.078 24.553H251.409V23.0911ZM263.314 31.5497L266.378 23.0911H268.059L264.084 33.3503H262.442L258.737 23.0911H260.42L263.314 31.5497ZM273.966 23.0273C276.98 23.0513 279.13 24.9714 279.197 28.0633C279.247 31.0914 277.085 33.4938 273.888 33.5448C270.252 33.5049 268.686 30.7128 268.726 28.2721C268.712 26.1591 270.289 23.0385 273.966 23.0273ZM273.912 32.0965C276.211 32.0566 277.617 30.3094 277.579 28.1302C277.53 25.8976 276.131 24.4892 273.966 24.4756C271.319 24.4892 270.342 26.7593 270.355 28.2721C270.316 30.0344 271.293 32.0702 273.912 32.0965ZM279.626 35.5941C280.538 34.8121 280.982 33.7153 280.994 32.4225V23.0911H282.573V32.4089C282.573 34.2494 281.883 35.7375 280.631 36.7697L279.626 35.5941ZM289.199 23.0911L292.992 33.3503H291.311L290.098 29.8639H286.655L285.429 33.3503H283.746L287.672 23.0911H289.199ZM287.163 28.4156H289.589L288.389 24.9587L287.163 28.4156ZM48.9839 38.1383L52.7613 48.3473H51.0865L49.8791 44.8792H46.4537L45.2336 48.3473H43.5596L47.4668 38.1383H48.9839ZM46.9603 43.4381H49.3742L48.1796 39.9955L46.9603 43.4381ZM59.3779 38.1383V48.3473H57.8217V38.1383H59.3779ZM71.5646 38.1383V48.3473H70.3047L63.0119 40.7496V48.3473H61.455V38.1383H62.726L70.0068 45.7496V38.1383H71.5646ZM73.5747 48.3473V38.1383H78.3381V39.5938H75.1325V42.5414H77.3904V43.9841H75.1325V48.3473H73.5747Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M84.1264 38.0727C87.1233 38.0998 89.2657 40.0088 89.331 43.0863C89.3827 46.0992 87.2284 48.4905 84.0476 48.5423C80.4279 48.5024 78.8701 45.723 78.9099 43.2951C78.8964 41.1908 80.4661 38.0862 84.1264 38.0727ZM84.0747 47.0996C86.3588 47.0613 87.7596 45.3205 87.7214 43.1517C87.6697 40.9302 86.2799 39.5281 84.1264 39.5154C81.4919 39.5281 80.5187 41.7879 80.5306 43.2951C80.4924 45.0471 81.4656 47.0749 84.0747 47.0996ZM93.8848 44.4509C93.5989 44.4891 93.3003 44.5154 92.9889 44.5154H92.4577V48.347H90.8999V38.138H93.0407C95.3901 38.138 96.9208 39.1001 96.9208 41.3208C96.9208 42.5028 96.3641 43.3732 95.4681 43.9049L99.5043 48.347H97.3102L93.8848 44.4509ZM92.4577 43.0863H93.0542C94.4033 43.0863 95.2483 42.5283 95.2483 41.2945C95.2483 40.1124 94.4304 39.5935 93.094 39.5935H92.4577V43.0863ZM109.898 48.347V41.5408L106.381 48.347H104.994L101.58 41.6579V48.347H100.023V38.138H101.71L105.733 46.3081L109.898 38.138H111.456V48.347H109.898ZM118.048 38.138L121.825 48.347H120.151L118.942 44.8789H115.517L114.298 48.347H112.624L116.528 38.138H118.048ZM116.023 43.4378H118.437L117.243 39.9952L116.023 43.4378ZM121.953 38.138H130.156V39.5935H126.832V48.347H125.276V39.5935H121.953V38.138ZM132.751 38.138V48.347H131.192V38.138H132.751ZM134.32 38.138H140.965V39.2946L136.24 46.9051H140.925V48.347H134.308V47.1912L138.966 39.5935H134.32V38.138ZM145.922 37.671L145.093 36.8787L146.959 34.9434L147.828 35.852L145.922 37.671ZM147.038 38.138L150.814 48.347H149.141L147.934 44.8789H144.506L143.287 48.347H141.614L145.519 38.138H147.038ZM145.013 43.4378H147.428L146.232 39.9952L145.013 43.4378ZM151.477 43.2951C151.463 41.1908 153.033 38.0081 156.691 38.0081C158.134 38.0081 159.223 38.4114 159.936 38.9829V40.8274C159.197 40.0869 158.29 39.45 156.691 39.45C154.059 39.45 153.086 41.7879 153.099 43.2951C153.099 44.9443 154.059 47.0749 156.691 47.0749C158.055 47.0749 159.21 46.5934 159.936 45.9063V47.5419C159.133 48.139 158.236 48.5152 156.691 48.5152C153.033 48.5024 151.477 45.6059 151.477 43.3079V43.2951ZM163.051 38.138V48.347H161.495V38.138H163.051ZM169.825 48.347H165.063V38.138H169.825V39.5935H166.62V42.5148H168.892V43.9567H166.62V46.9051H169.825V48.347Z" fill="black" />
	</g>
	<defs>
		<clippath id="gsdtc">
			<rect width="293" height="66.795" fill="white" />
		</clippath>
	</defs>
</svg>
                  </div>
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </footer>
  </div>

Macro

{% from "footer-extended/macro.njk" import idskFooterExtended %}

{{ idskFooterExtended({
 "characterLength": 350,
 "showFeedback": "true",
 "upButtonEnabled": "true",
 "logo": "footer-extended-logo.svg",
 "subtitles": [
  {
   "href": "#",
   "item": "Pomoc"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Cookies"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Kontakty"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Mapa Stránky"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "RSS"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Vyhlásenie o prístupnosti"
  }
 ],
 "dropdownItems": [
  {
   "value": "published",
   "text": "Validačná chyba"
  },
  {
   "value": "updated",
   "text": "Gramatická chyba"
  },
  {
   "value": "views",
   "text": "Chyba responzivity"
  },
  {
   "value": "comments",
   "text": "Chyba iná"
  }
 ]
}) }}

Footer extended extended 1

(open in a new window)
Code

Markup

<div data-module="idsk-footer-extended">
  <footer class="idsk-footer-extended idsk-footer-extended--up-button-enabled " role="contentinfo">
      <div class="idsk-footer-extended-up-button-div" id="footer-extended-up-button">
        <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-column-full">
            <a href="#" role="button" draggable="false" class="idsk-button idsk-button--start idsk-footer-extended-up-button-a" data-module="idsk-button">
              <svg class="idsk-footer-extended__up-button-svg" width="20" height="15" viewbox="0 0 20 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 5.5984L0 15L0 9.40174L10 0L10 5.5984Z" fill="white"/>
                <path opacity="0.5" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20 9.4016L10 0V5.59826L20 15V9.4016Z" fill="white"/>
              </svg>
              Hore
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-footer-extended-feedback">
        <div class="govuk-width-container">
          <div id="idsk-footer-extended-feedback" class="idsk-footer-extended-feedback-text">
            <div class="idsk-footer-extended-feedback-container">
              <div id="idsk-footer-extended-info-question">
                  <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-usefull-question">
                    <span class="idsk-footer-extended-feedback-question-info-usefull">
                      Boli tieto informácie pre vás užitočné?
                    </span>
                    <span class="idsk-footer-extended-usefull-question-mobile">
                      Je táto stránka užitočná?
                    </span>
                    <div class="idsk-footer-extended-usefull-answers-mobile">
                      <div>
                        <button id="idsk-footer-extended-feedback-yes-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                          Áno
                          <span class="govuk-visually-hidden">Boli tieto informácie pre vás užitočné?</span>
                        </button>
                        <button id="idsk-footer-extended-feedback-no-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                          Nie
                          <span class="govuk-visually-hidden">Boli tieto informácie pre vás užitočné?</span>
                        </button>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-usefull-question idsk-footer-extended-white-border">
                  <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-info-usefull">
                    <button id="idsk-footer-extended-error-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                      Našli ste na stránke chybu?
                    </button>
                  </div>
                  <div class="idsk-footer-extended-usefull-question-mobile ">
                    <span>
                      Našli ste na stránke chybu?
                    </span>
                    <button id="idsk-footer-extended-write-us-button" type="button" class="idsk-footer-extended-write-us-button idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                      Napíšte nám
                    </button>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div id="idsk-footer-extended-heart" class="idsk-footer-extended-heart govuk-grid-column-full">
                Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu
                <svg class="idsk-footer-extended-heart--svg" width="291" height="22" viewbox="263 -4 291 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
                  <path d="M271.42 19.33H290.42V0.33H271.42V19.33Z" fill="url(#pattern0)"/>
                  <defs>
                    <pattern id="pattern0" patterncontentunits="objectBoundingBox" width="1" height="1">
                      <use xlink:href="#image0" transform="scale(0.015625)"/>
                    </pattern>
                    <image id="image0" width="64" height="64" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAARb0lEQVR4AeyUA5BkWRaGv3PvU7LUtt091to7XNu2bdu2vTtr27btqhqUUoXHezYjMiPectDdwZ0v4n8XoXPO/9/H/zdXcRXCleTro952VM9Q4Wqq7AImgFREJo0xPzci3wb6Iuc4khd53Tm9mqqeBRzqrxsUPGAG4beCfEeE7wAXcyWQLzeFK4JnzDmqPFhVz8E5DBBYQ2g9PGsQY3AiZEVBXBTThdMPgrwQmOYYcFrsd6qPVKc394XxQAyBgEHp35E5SBQywBlSI+bjYuSlwLe5AshXRiyXhRE2q+qr+7rAAjWUkRSaPlTHmoSjY1jPolmG6ytVWEJYWFyitbycJkXxAuDJXEnEGr8o9GVG5AH1KGJVJWLEQBQG+LUa0r9DHXmnS9zpsLQS03LQynJSFDHmHSLyQGCRy0C+Omovo3k5uyiKC0Hqo9awLs0Z27yO8FrXg5NPhd17YXQUxECvC3//C/zuN/Cj78P0NB0VZro95rq97yPcFvgrV4ACOQV4f71e37kuCpnQAn/3brjaNeDAEdi6E+oNQKHThj/9Hn72Y/j6l2n/6U9MO5hPUhwyKYabAD+9jAEY/huCuamqfjQIfNYXORvHRvBvfXu4zR3hpNMBw3/Hwa9/Bp//FHzmkzA3x3zumJqb62ZFcX3gh1wGWeHO8wL/k+ONBpuKjHDzZrjFbeHcm8COfVwmv/slXPhO9J1vZ3KhxZRT0ix3GLka8L3/8QTMf3HenIHy3WqtwuYiY+3uPfC4J8N5Nwfn4NKLIUkABRFAAAVjIAhh1RowAt/6GrzhVfCzn9A1HtPtDnGanvm/ikmy/JZ+GH5wIgrZlMV4/aTxsEfByVcDzaC1AK4AEbAWPA+sN9gHldKUz3wYnvI4pv74JyatT5qluYrsACYvdwBWTARcXK1VR9dlCRsPHoJnvxj27IfJv0ESA4BzAw1BASMgAgC+B+s2QqcFr3oJfO5TXBpEzK3EJElyGPglJaTO3dj3g882rfSbT6jc4a7wkEdDGMLFU6AAAgAiYAxYA55XyloII1izEb73dXjQvfjTb//ApUFAmud/BHb/5wCa5t/f/XvCKLz9aJayYeNGGs95CWzaAlN/BxFQBXXgFJwbnAVQQLUsUIbn8QmIKvD6V7D4iY9wSaVOJ027RVFsA1oAOezxrPe7hhHWpyuM3v0+cI/7DxzvtkEMoOUQhMGdEbB2KA88O7gXYNsO+OH36D3kPvx1Zp62teTqngY8nRLky2UCsJh91spvqtYwludsfMRj8a92rUHz1pYNqkKpMhH/fieAU2jUoVaneMvrmfnSl5ivVehl+feBMwAQma5Zs2HNcsza290OufO9YG4GVlZApBw8lGcxlIMYDsNYsGZwB7BzN+7972LqBc9npuKzlBWoMAa0GeIJJSI8w4rBtBKia56O6cfe/e7XCIAIggCKDt3WMg2gDhk2P1xL1zotqDewF9yC5uwMKz/9BSvV4PQ4L843IhuCvurdmLEbXAe50fnwh99CkpSNAIiUQ0XACCDlc5ByPzzDL3+GOesa1E/9PJ3v/oSk6pE79zDgaeUAFACMMTXgpuIy/EiIDh+haLeg18NYixFBUXBlY6iCK8DpcCBusDpFKNMiKPS60Bihcu5NGZmbZWX6ElwYfAKBaCmluW8n4Q3Phsm/Q7wM1oIIICg6WIWyaUDKxpGy8fIn2etBWCE65QzC7/0E3wj/aM4cgGVptiX8ZXXPPufatm/g2vfZtm2/wLNt2wo927Zt2/yPNmamu2rlG1TsrugTR//RzYiMrtkx2LlWLkxPDj6YNgBUhP2KBAdpFZx96uNZPOoxlP/9bzobJGyAJrsR4C2nhugoYJ+6Q7A/U3F4CA96MA94nddn/cM/gMaRKIUHPOwB3H/zN58/D8dH0C+wQAgnYYSgyfqellAtB6d9EFxLYndOaddA+8c+njOPfQjd/54n9d2jwn4h8AcAPYKKVwpQhsUjHw0pweERBizAoJplwlDFVvFNKVRiHAEABjDATmC/CcKDnvu83cI0dokHPv+FdErEf/w7WvQ1k4nQ1PDclkG1upSwgFkQSB3esut2pdRtttWzT34a/b/+Ht39hcWrnQZAEgBhngu1mW5ewDDgOusxiEZsFCgFABxQDC5TWbTOaCdEpddrzmyycr+//zvKwQFnHvFI+K//mOq324uowup11gtSanpAfV7NOlvWHcEpofvfnzMPeRh9AgGEn0hFT5x210eBSQfQHRzg1RINAxAQxg5UGvERjVjPs1/PNOfK6h7Ont1seU8iBGlr+zFDl6qArmlmtF0fEACSoGV1DV2aRmPa7wc+OiItDugPTmP5oMungDkrjPoOpbRfeMYBn1q8QAkoubF9K6xmnQDmWa8koBjZaL2i36y7duwaZOo6VBJOXa3fNvsTBe04nM7tOOx61HW4qwE4OSb1Pd0ikSKQOJgCIACwGW2QEoRhGGAcIUpj+4Ay7q8wCcet4Mn2Ec1YDGiDBShnBGBQBDQ1rNRN1gYQGCbbt6h9QqdjsJu2w9zDagmY1PUkZ2TlxgECwHDeCIfxOEDOkEcopbX9dHYjGgPQjki1pYAhZnsDRqaqF7ZQJEhGCZxi2vaUGve3SxF7GJQENHtAKTuqL3hYoy3lfYAjjqjokQGw9W8WlAhivd5nvzrAJVANBG3Xh9l22Aprl6Vqe5r1ORqnqDovGQwGZEEKHILUNf1P2EELGWinQ9Lp/2gCjcN+qwyDQHCOeQ8I+NMASg7y8TEupQZg1vgqIaAR2iZkvge0biBaVzBFwAEkSAWK992bLQ1Mz5veD9yuxzZIUxk49sQwZuL4kCgFUk+y/pmKPlkAYP4sJMaA4fw5ymMfSxrHOuYKjkDVAQ4DbjJQbUyFY5pazCYA0IpqnlifJ5DBgcNICZcyC267ZYJdM4uqqm7qOYCXS8rFiwSiVtzvXd4E4U+KiSLS+tKlnQu6UkgOHAXthLedP8BMY8oAzJ0w7RBuRAKaLzYVZhqfOs04FQZA8yC4Xuv/ArFvpDakhA8vkrcB6HoccU7oL5k3wQd3nDtf/Lu5Sy9bHV5ifc//sXjAA3HOmLoHRJnVO8iTAAEtRGsUT6Jb60JzFoJaq6Iqo2JqpHNnAWobYyToDCVgcUBcukA+OaIk4cLPCqIJwISAn8jSy1argZPNrawzZ8/uykACO6rVdJrVSbaRVI9MiwpttplNjXkgaDsi0D6ftsFix2T/iEZ8JYY6VhkW5PPnGcdCtgnz3TTQbz2op4J7wo9J+D/u4+AhmyXlYZv7cfftEgdAB6SpzmbbqRoXCDQrhXm2L29e8+WmZnfWJCPaZsoeNdMAiTawu+xnm8PNDdpzx8dcGMs6Bw8FTqjoMad4mPSf9wS/PqT0asuTE5YXLrB44ANJNikJCwyk+o8aIdXIBGgSMp1boZfXxywwTc04wFRU8fPdY75+h9rHkArl8JBhtWIwFPv7pSp+aoKmheGLs/VqKwfHm2Z4ZnFA1yVSEr2EkupXTk1zuVTBGAGQQPfiB6nZQlVRhVI5X7+b5572KIFNySuGoyPWYVY5KOHPZYa+hGnxUPFD95h/GpSefLJccfb4iP6+9yFJqEt0TlgBkXaPLRAGtV9c2kbWaJm7YqZ7WozUir38JoxjdjVA6wqMyMsVq/WakzBDxG8n6c+ZofuAswlJLTk2/xvwdmCSg77v6G2SqWIhwemyk6rF6+vBXC4upVZ8K3Yi8x5QSaWba8v2fkTEjqVkVidLLg0jF3NmCN4p4F8DaJmyYc6HSt9RzD+sLY7XA0fHK1ZjZsyZsmMhSsExcX4vcD4ucZtmJrETZhkOwKC2h8y/hVIfM4kvpuRgvVpzPAwclsKq+Jeu9FthzxVgeO8R/8oyoF+vOOgSvUEBi4DSBV1KuDNhn940VrhmuykJPAmUwfMxUYUjIGYl0gaRCeEtJ/GASxAldok6WQ1czIWjDTP+IK6APmMuBzw48avnwj+5Rm+SxsxitWYByIHcgwUdAHQGS8hAlyYXSO1sBzFhfkbQNtCY3Whhik8V3rgmcCmUCMYSLIdhb/2xsA5/OfA3VwyAzRVheJeML6wsjsaRRUokCZHBHdDM/hyoAzU6cAJtObf9bOa3+iOuPDqtyfpMpeJdzQd5w9W4Eb8eOZ8zxxHnkT6Sq6APiSvhwdLFcyXeZ8TfdhKmGwb6JBI9AORpYek6ahM0wqBakxJXxpWEerYj6DTT7V5A7DOfxw1zYV3yTvw948jFEmTzVoC5Crp3PUgEXJFnpD8azMsLerrDyG62wkp06mIZEgkQpC2bsxrC1YPjStR2+2nUlbK3/Vh2Nb8eC0fDyLlxwxwM5msMX2/gauwL14bhbcP+t5X00JSDpIxqzQthyrT3d5BUkIBINSIBIUiVzKcBMxfM+gXNzC8ZSuANc94ys941u5HzQ+ZCDpb23wIfzrVwvQE4k7Rchd8s27+5BJQLHSItmu3FU/OT2G+NUaqYNotAJ0BX2Q4NUpN1pnMO2GU+M+SyYXA8Zi5ueL4UjiIo5vW4TnTv2CdsrskO/VuY8wXeJAAbkkQHyEa0EEmJ1PywgdQsQ+lKC9B0dVS6Wj4glx3LTnhhPWZOSuZw3Gf+YimM9tsCv811onunhbheJPHbBZ5meF4AAjogNf+4JAQI17IXiElsmos1l6/HzZ5fAkqpAcjEVvy4t/2yzvkLpeya3oA/E+nrkLhe9kjcCA7gPQf72YN5yVEUulzX3xLskSF86ooDg8x88Nd9YT4lLltx98ylit9nfbUTnzna8FLei1/iH0D6NG4QvSVuGOa1CttVmUdvg5AyJCa4TarNgWfiqEgJ1NQ77UoblVX8NuvDyCpvbV84zpnDElyKXdP7I8HbcS/QixvHQdJyHX61DH+5wgcpgq5U6xvomjvCO8LCBs+iY09BgKneq2hygTHjDafMb5te4bDW/HH4f5BejXuJHol7gzOd/mGMeN0c+rWlTKKOPgQkoExiDbLp578hdt2e0qzTZxhzzXy1/TCyLPuOf1zyLvPHwRjoxZiTex8Ai3uLhbpfH1zeNqMfWNqkHKQeBEACR/Nt1py16Wl+HVpUwUogpuxvmQsxZNY5sxr3tj/ZNr1SduKPiin4NYB/5SbQvdNB4mbQSX9V4H8Mb2aEgE4mUZvjbMonQwKwGwbkSTg5U3a2H6vtt+Jj1/EPIzguZrDfEvgFbhLdOy46bhYJ/V5AF/i1ymkQQDsKtU0egyHV/kDb9GoAxl3Wq/gS28zv530Eh1vx8AGSvmtDbpa9krgV6NGnjhEPH/CHHAUkTRucU4eJabrZRCT6MKmU6hQRmDGCdQ6Gknfil9X6l0pwGGbEnwB8M7cIPbcQi5Q+NEc8dBDvdBQgAkhAAMKpjnaLSN4HQCIJLBhtcpihBKuIfdPbZr6Yo734LwI+n1uI3txadCm9c7EfsLbfVEEVD3bCDpxMSIxOLGoAJAgge++AwWa1FV8b3okh428CPpaKV0UHtI3xzcL+1ZX96gSYqENBBKJI9DJZQgiAwBTDyCT+MMzSpsB3Ah9IxauyAyZIr1HsP1jaL4gAY+4rEySKIAsSBsBQHRCsDcfbANisbQJ+DHhXbhN6biNsv7xIf7q2n+kSRCfuG8FCooPTMWlDwQw2x2FObEZDwC8Db8FtRG9z2yClwY4XFfiLtXiCC4TM2SR6QXICTACDYenYEEabgN8FXpvbjD4wtxXSEfaLw/6jQTwGiwhzINEpMHvBK7OhyQDwJ4KXcwfQizsA6X+wX7oPgh9mi2KzkCiCVeztH4DhL5P0CiDuSAC4U5D+DfslYf5owA8swIDJZkcDwN8JXmH7hDuE3jZ3EP8IvNT4D8K67wCYU/yL4GWGi9xB9OaO468x23L4Q8PCgOC/BS82nOMOow+bu4A/N7zc5vcBDC8w/C/AXQgAdwt/YHhL4BLwn9wl9Oau4ke5y/h/eVxBtWCAEVIAAAAASUVORK5CYII="/>
                  </defs>
                </svg>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div id="idsk-footer-extended-feedback-content">
        <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-row">
            <div id="idsk-footer-extended-help-form" class="idsk-footer-extended-feedback-hidden idsk-footer-extended-display-hidden">
              <div id="idsk-help-container" class="idsk-footer-extended-feedback-container">
                <div class="govuk-grid-column-full">
                  <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-container">
                    <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-help-form-header-mobile">
                      <h3 class="govuk-heading-x">
                        Pomôžte nám zlepšiť mirri.gov.sk
                      </h3>
                    </div>
                    <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-close-button-mobile">
                      <button id="idsk-footer-extended-close-help-form-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-button idsk-footer-extended-help-button">
                        Zatvoriť
                      </button>
                    </div>
                  </div>
                  <p class="idsk-footer-extended-form-text">
                    Aby sme vedeli zlepšiť obsah na tejto stránke, chceli by sme vedieť o Vašej skúsenosti so stránkou. Pošleme Vám link na formulár spätnej väzby. Jeho vyplnenie Vám zaberie iba 2 minúty.
                  </p>
                  <br>
                    <div class="idsk-footer-extended-feedback-button">
                      <a href="/custom-components/customer-surveys/basic/preview" id="fill-feedback-help-form" title="Vyplniť prieskum" type="submit" role="button" class="idsk-button" data-module="idsk-button">
                        Vyplniť prieskum
                      </a>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div id="idsk-footer-extended-error-form" class="idsk-footer-extended-feedback-hidden idsk-footer-extended-display-hidden">
                <div class="idsk-footer-extended-feedback-container ">
                  <div class="govuk-grid-column-full">
                    <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-container">
                      <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-help-form-header-mobile">
                        <h3 class="govuk-heading-x">
 Pomôžte nám zlepšiť mirri.gov.sk                         </h3>
                      </div>
                      <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-close-button-mobile">
                        <button id="idsk-footer-extended-close-error-form-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-button idsk-footer-extended-help-button">
                          Zatvoriť
                        </button>
                      </div>
                    </div>
                    <p class="idsk-footer-extended-form-text">
                      Prosím nevpisujte žiadne osobné informácie (meno, kontakt a iné).
                    </p>
                    <br>
                      <div class="idsk-footer-extended-close-button">
                        <div class="govuk-form-group">
 <label class="govuk-label" for="sort">
   Aký typ chyby ste našli?
 </label>
 <select class="govuk-select" id="sort" name="sort">
   <option value="published">Validačná chyba</option>
   <option value="updated">Gramatická chyba</option>
   <option value="views">Chyba responzivity</option>
   <option value="comments">Chyba iná</option>
 </select>
</div>

                      </div>
                      <div>
                        <br>
                          
<div class="idsk-character-count" data-module="idsk-character-count" data-maxlength="500">
 <div class="govuk-form-group">
 <label class="govuk-label" for="with-hint">
  Popíšte chybu bližšie
 </label>
 <span id="with-hint-hint" class="govuk-hint">
  
 </span>
 <textarea class="govuk-textarea govuk-js-character-count " id="with-hint" name="with-hint" rows="5" aria-describedby="with-hint-info with-hint-hint"></textarea>
</div>

 <span id="with-hint-info" class="govuk-hint govuk-character-count__message" aria-live="polite">
  You can enter up to 500 characters
 </span>
</div>

                        </div>
                        <div class="idsk-footer-extended__feedback-info" data-email="idsk@vicepremier.gov.sk" data-subject="Nahlásenie chyby">Dobrý deň, na stránke idsk.gov.sk máte problém týkajúci sa: %issue%. Popis chyby: %description%</div>
                        <div class="idsk-footer-extended-feedback-button">
                          <button id="submit-button-error-form" type="submit" class="idsk-button" data-module="idsk-button">
                            Odoslať
                          </button>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          <div class="idsk-footer-extended-main-content">
            <div class="govuk-width-container">
                <div class="govuk-grid-column-two-thirds">
                  <h3 class="govuk-heading-m ">
                    Navigácia v 2 stĺpcoch (2/3)
                  </h3>
                  <div class="idsk-footer-extended-subtitle">
                    <div class="govuk-grid-column-one-half">
                      <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 12/20" href="#">Link small Regular 12/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 13/20" href="#">Link small Regular 13/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 14/20" href="#">Link small Regular 14/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 15/20" href="#">Link small Regular 15/20</a>
                          </li>                      </ul>
                    </div>
                    <div class="govuk-grid-column-one-half ">
                      <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 16/20" href="#">Link small Regular 16/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 17/20" href="#">Link small Regular 17/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 18/20" href="#">Link small Regular 18/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 19/20" href="#">Link small Regular 19/20</a>
                          </li>                      </ul>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="govuk-grid-column-one-third">
                  <h3 class="govuk-heading-m">
                      Navigácia v 1 stĺpci (1/3)
                  </h3>
                  <div class="govuk-grid-column-three-thirds idsk-footer-extended-subtitle">
                    <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 20/20" href="#">Link small Regular 20/20</a>
                        </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 21/20" href="#">Link small Regular 21/20</a>
                        </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 22/20" href="#">Link small Regular 22/20</a>
                        </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 23/20" href="#">Link small Regular 23/20</a>
                        </li>                    </ul>
                  </div>
                </div>
          <div class="govuk-grid-column-full">
            <div class="idsk-footer-extended-description-panel idsk-footer-extended-description-panel-top-border">
              <div class="idsk-footer-extended-meta-item">
                <ul class="idsk-footer-extended-inline-list ">
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Pomoc" href="#">
                        Pomoc
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Cookies" href="#">
                        Cookies
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Kontakty" href="#">
                        Kontakty
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Mapa Stránky" href="#">
                        Mapa Stránky
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="RSS" href="#">
                        RSS
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Vyhlásenie o prístupnosti" href="#">
                        Vyhlásenie o prístupnosti
                      </a>
                    </li>
                </ul>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-info-links">
                <p class="idsk-footer-extended-frame">Vytvorené v súlade s
                  <a class="govuk-link" title="Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb." href="#">
                    Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.
                  </a>
                </p>
                <p class="idsk-footer-extended-frame">
                  Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
                </p>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-logo-box">
                <a href="/" title="domov">
                  <div class="idsk-footer-extended-logo">
<svg viewBox="0 0 293 67" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
	<g clip-path="url(#gsdtc)">
		<path d="M150.937 16.4304H44.0049V14.8984H150.937V16.4304Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M54.3094 10.4335V3.64959L50.8044 10.4335H49.4202L46.0195 3.76756V10.4335H44.4641V0.257236H46.1454L50.1553 8.40336L54.3094 0.257236H55.8632V10.4335H54.3094ZM60.7786 10.4335H59.2248V0.257236H60.7786V10.4335ZM74.2213 0.257236V10.4319H72.9653L65.6941 2.86049V10.4319H64.1427V0.257236H65.4106L72.6691 7.84381V0.257236H74.2213ZM79.1367 10.4335H77.5829V0.257236H79.1367V10.4335ZM82.3311 8.05185C82.7835 8.56915 83.7822 9.13906 84.5945 9.13906C85.5399 9.13906 86.224 8.59705 86.224 7.66367C86.224 5.90213 81.9807 6.14923 81.9807 3.04063C81.9807 1.22967 83.4851 0.128906 84.9585 0.128906C85.9134 0.128906 86.6389 0.478026 87.0387 0.827942V2.80708C86.6788 2.27464 85.9039 1.56285 84.9705 1.56285C84.1016 1.56285 83.5473 2.1479 83.5473 2.97447C83.5473 4.88108 87.8288 4.55667 87.8288 7.5999C87.8288 9.50412 86.2383 10.6176 84.5444 10.6176C83.5974 10.6176 82.809 10.251 82.3311 9.82534V8.05185ZM88.5392 0.257236H96.7167V1.70791H93.4053V10.4319H91.8507V1.70791H88.5392V0.257236ZM103.083 10.4335H98.3335V0.257236H103.083V1.70632H99.8888V4.61964H102.151V6.05836H99.8888V8.99798H103.083V10.4335ZM108.944 6.55015C108.661 6.58921 108.36 6.61312 108.052 6.61312H107.52V10.4335H105.965V0.257236H108.101C110.444 0.257236 111.97 1.21612 111.97 3.4304C111.97 4.60688 111.413 5.47729 110.521 6.00495L114.543 10.4335H112.358L108.944 6.55015ZM107.52 5.18875H108.114C109.462 5.18875 110.3 4.63398 110.3 3.4025C110.3 2.22681 109.484 1.70632 108.155 1.70632H107.52V5.18875ZM115.281 8.05185C115.733 8.56915 116.728 9.13906 117.544 9.13906C118.49 9.13906 119.175 8.59705 119.175 7.66367C119.175 5.90213 114.931 6.14923 114.931 3.04063C114.931 1.22967 116.431 0.128906 117.908 0.128906C118.864 0.128906 119.589 0.478026 119.99 0.827942V2.80708C119.629 2.27464 118.85 1.56285 117.921 1.56285C117.052 1.56285 116.498 2.1479 116.498 2.97447C116.498 4.88108 120.779 4.55667 120.779 7.5999C120.779 9.50412 119.188 10.6176 117.494 10.6176C116.547 10.6176 115.759 10.251 115.281 9.82534V8.05185ZM121.428 0.257236H129.604V1.70791H126.29V10.4319H124.739V1.70791H121.428V0.257236ZM134.659 8.64647L137.699 0.257236H139.369L135.424 10.4319H133.793L130.118 0.257236H131.788L134.659 8.64647ZM145.75 0.192672C148.738 0.218976 150.869 2.12239 150.936 5.18875C150.989 8.19532 148.837 10.577 145.669 10.6288C142.06 10.5889 140.509 7.81671 140.544 5.39599C140.532 3.29968 142.101 0.204629 145.75 0.192672ZM145.695 9.19246C147.975 9.15102 149.372 7.41498 149.332 5.2565C149.278 3.04063 147.894 1.64415 145.75 1.6306C143.123 1.64415 142.146 3.8927 142.16 5.39599C142.127 7.14477 143.097 9.16536 145.695 9.19246ZM44.2985 61.0216C44.7493 61.5373 45.7456 62.1096 46.5603 62.1096C47.5072 62.1096 48.1913 61.5644 48.1913 60.631C48.1913 58.8718 43.9473 59.1166 43.9473 56.0088C43.9473 54.197 45.4477 53.0962 46.9251 53.0962C47.8807 53.0962 48.6055 53.4477 49.0061 53.7961V55.78C48.6453 55.2467 47.8664 54.5342 46.9338 54.5342C46.0681 54.5342 45.5146 55.1152 45.5146 55.9458C45.5146 57.8484 49.7953 57.5232 49.7953 60.5672C49.7953 62.4699 48.2049 63.5834 46.5109 63.5834C45.564 63.5834 44.7763 63.2231 44.2985 62.7951V61.0216ZM57.7507 63.4032H52.3805V53.227H53.9343V61.9653H57.7507V63.4032Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M63.8341 53.1664C66.8214 53.1895 68.9566 55.0921 69.0179 58.1624C69.0729 61.165 66.9249 63.5491 63.7528 63.6001C60.1435 63.5602 58.5929 60.792 58.6295 58.3689C58.6168 56.2726 60.1841 53.1743 63.8341 53.1664ZM63.7783 62.163C66.0592 62.1263 67.4561 60.3903 67.4147 58.2262C67.3645 56.0111 65.978 54.6123 63.8341 54.6003C61.2059 54.6123 60.2335 56.868 60.2486 58.3689C60.2112 60.1185 61.1804 62.1375 63.7783 62.163ZM74.4789 61.6202L77.5204 53.2293H79.1873L75.2403 63.4056H73.6132L69.9386 53.2293H71.6062L74.4789 61.6202ZM85.8102 63.4056H81.0644V53.2293H85.8102V54.6792H82.6158V57.5949H84.8816V59.0289H82.6158V61.9677H85.8102V63.4056ZM98.646 53.2293V63.4056H97.3877L90.1212 55.8302V63.4056H88.5674V53.2293H89.8329L97.0906 60.8183V53.2293H98.646ZM101.582 61.0239C102.033 61.5397 103.029 62.112 103.843 62.112C104.79 62.112 105.474 61.5668 105.474 60.6334C105.474 58.8742 101.23 59.1189 101.23 56.0111C101.23 54.1994 102.732 53.0986 104.207 53.0986C105.163 53.0986 105.888 53.4501 106.291 53.7984V55.7824C105.928 55.2491 105.15 54.5365 104.221 54.5365C103.352 54.5365 102.797 55.1176 102.797 55.9482C102.797 57.8508 107.079 57.5256 107.079 60.5696C107.079 62.4722 105.489 63.5858 103.793 63.5858C102.848 63.5858 102.059 63.2255 101.582 62.7974V61.0239ZM111.217 53.2293V58.239L115.657 53.2293H117.728L113.016 58.3426L117.688 63.4056H115.594L111.217 58.5506V63.4056H109.669V53.2293H111.217ZM124.478 63.4056H119.733V53.2293H124.478V54.6792H121.283V57.5949H123.547V59.0289H121.283V61.9677H124.478V63.4056ZM126.225 65.6326C127.131 64.8579 127.573 63.7675 127.585 62.4866V53.2293H129.149V62.4722C129.149 64.2983 128.464 65.7737 127.221 66.7972L126.225 65.6326ZM139.887 59.5199C139.601 59.5605 139.304 59.5868 138.994 59.5868H138.465V63.4056H136.91V53.2293H139.046C141.386 53.2293 142.916 54.185 142.916 56.4001C142.916 57.5806 142.355 58.447 141.466 58.9779L145.489 63.4056H143.303L139.887 59.5199ZM138.465 58.1624H139.059C140.403 58.1624 141.245 57.6037 141.245 56.3754C141.245 55.1949 140.43 54.6792 139.097 54.6792H138.465V58.1624ZM151.21 63.4056H146.458V53.2293H151.21V54.6792H148.007V57.5949H150.274V59.0289H148.007V61.9677H151.21V63.4056ZM155.385 59.5868V63.4056H153.828V53.2293H155.968C158.306 53.2293 159.838 54.185 159.838 56.4001C159.838 58.4598 158.099 59.5868 155.914 59.5868H155.385ZM155.385 58.1624H155.981C157.323 58.1624 158.167 57.6037 158.167 56.3754C158.167 55.1949 157.35 54.6792 156.022 54.6792H155.385V58.1624ZM163.199 53.2293V58.0995C163.199 60.1958 164.14 62.1885 166.488 62.1885C168.424 62.1885 169.755 60.6477 169.755 58.1074V53.2293H171.311V58.0995C171.311 61.3994 169.32 63.6001 166.488 63.6001C163.118 63.6001 161.648 61.3093 161.648 58.1074V53.2293H163.199ZM174.159 63.4056V53.2293H175.603C177.88 53.2293 179.611 53.9419 179.611 55.9992C179.611 57.0083 179.072 57.5949 178.127 57.8787C179.593 58.1489 180.562 58.9388 180.562 60.4269C180.562 62.929 178.171 63.4056 176.084 63.4056H174.159ZM176.139 57.4363C177.339 57.4363 178.035 57.021 178.035 56.0805C178.035 54.9247 176.898 54.6673 175.929 54.6673H175.71V57.4363H176.139ZM176.33 58.8742H175.71V61.9677H176.276C177.895 61.9677 178.944 61.7604 178.944 60.4532C178.944 59.1452 177.827 58.8742 176.33 58.8742ZM188.512 63.4056H183.147V53.2293H184.696V61.9677H188.512V63.4056ZM191.842 63.4056H190.286V53.2293H191.842V63.4056ZM196.888 53.2293V58.239L201.327 53.2293H203.39L198.685 58.3426L203.357 63.4056H201.258L196.888 58.5506V63.4056H195.328V53.2293H196.888ZM208.816 63.4056H207.26V59.366L203.911 53.2293H205.695L208.129 57.8237L210.454 53.2293H212.237L208.816 59.3931V63.4056ZM34.5954 20.8058C34.3708 31.729 25.7265 40.9288 17.7082 44.0343L17.4295 44.1411L17.1555 44.0295C9.27663 40.7208 0.586183 32.0191 0.117096 20.723C-0.315356 10.3171 0.588572 0.98255 0.597332 0.892481L0.663435 0.228516H34.2489L34.2864 0.924364C34.2927 1.01603 34.8048 10.502 34.5954 20.8058ZM33.1674 15.5962C33.1674 9.17889 32.9476 3.79543 32.8504 1.78122L32.8488 1.7063H2.01017L2.003 1.77724C1.84451 3.63841 1.47896 8.63369 1.47896 14.8182C1.47896 16.8213 1.51878 18.7884 1.59603 20.66C1.74815 24.364 2.84003 27.954 4.83663 31.3289L4.90513 31.4396L4.97123 31.3265C5.5319 30.3588 6.47167 29.1018 7.77221 28.6029C8.23652 28.4219 8.70959 28.3318 9.17469 28.3318C10.4083 28.3318 11.4015 28.9671 12.0147 29.4956L12.0959 29.5649L12.1381 29.4653C12.4527 28.6714 13.2515 27.141 14.8961 26.3017C14.9702 26.2602 15.0435 26.222 15.1175 26.1861L15.1199 21.7982C9.28141 21.6324 5.87993 23.0672 5.87993 23.0672C6.23752 18.4393 5.87993 16.1214 5.87993 16.1214C9.62387 17.5745 15.1199 17.3896 15.1199 17.3896L15.1096 14.1391C11.677 14.0036 7.79849 15.3945 7.79849 15.3945C8.13697 11.6171 7.79849 8.46152 7.79849 8.46152C10.93 9.68663 15.0578 9.73844 15.0578 9.73844C15.0888 8.17139 13.9508 3.10915 13.9508 3.10915C14.975 3.21038 17.3236 3.30683 17.3236 3.30683C17.3236 3.30683 19.6722 3.21038 20.6964 3.10915C20.6964 3.10915 19.5583 8.17139 19.5894 9.73844C19.5894 9.73844 23.7172 9.68663 26.8487 8.46152C26.8487 8.46152 26.5094 11.6171 26.8487 15.3945C26.8487 15.3945 22.9701 14.0036 19.5376 14.1391L19.5273 17.3896C19.5273 17.3896 25.0233 17.5745 28.7672 16.1214C28.7672 16.1214 28.4096 18.4393 28.7672 23.0672C28.7672 23.0672 25.3657 21.6324 19.5273 21.7982L19.5296 26.1231C19.6435 26.1726 19.7558 26.2284 19.8649 26.2913C21.4809 27.137 22.2613 28.7089 22.5664 29.5227L22.607 29.6263L22.6906 29.553C23.937 28.4745 25.2989 28.1095 26.6679 28.5072C28.3276 28.9839 29.2761 30.4162 29.7763 31.5313L29.8384 31.6684L29.9133 31.5393C31.9648 28.0792 33.0424 24.4541 33.118 20.7756C33.1531 19.1272 33.1674 17.3872 33.1674 15.5962ZM17.4407 25.719C17.6071 25.719 17.8795 25.7286 18.2028 25.7708V20.4751C18.2028 20.4751 23.0633 20.2104 27.3257 21.2379C27.3257 21.2379 27.2222 19.1033 27.3186 17.9475C27.3186 17.9475 24.6243 18.861 18.2028 18.6952V12.8024C18.2028 12.8024 21.9818 12.6135 25.404 13.5612C25.404 13.5612 25.3243 11.0719 25.4072 10.2828C25.4072 10.2828 21.9563 11.272 18.1893 11.0433C18.1893 11.0433 18.0754 9.09679 19.0008 4.56222C19.0008 4.56222 17.4892 4.64512 17.3236 4.63715C17.1579 4.64512 15.6463 4.56222 15.6463 4.56222C16.5718 9.09679 16.4579 11.0433 16.4579 11.0433C12.6909 11.272 9.24 10.2828 9.24 10.2828C9.32282 11.0719 9.24318 13.5612 9.24318 13.5612C12.6654 12.6135 16.4443 12.8024 16.4443 12.8024V18.6952C10.0229 18.861 7.32861 17.9475 7.32861 17.9475C7.42497 19.1033 7.32144 21.2379 7.32144 21.2379C11.5838 20.2104 16.4443 20.4751 16.4443 20.4751V25.786C16.8648 25.7222 17.2192 25.719 17.4407 25.719ZM45.5126 23.0935V33.3526H43.9476V23.0935H45.5126ZM57.7566 23.0935V33.3526H56.4927L49.1633 25.7158V33.3526H47.5992V23.0935H48.8766L56.1917 30.7414V23.0935H57.7566ZM63.5067 31.552L66.5721 23.0935H68.2541L64.2769 33.3526H62.6331L58.9305 23.0935H60.6126L63.5067 31.552ZM74.1484 33.3526H69.3619V23.0935H74.1484V24.5553H70.9269V27.4925H73.2078V28.9408H70.9269V31.9043H74.1484V33.3526ZM75.5819 30.9494C76.0383 31.4723 77.0425 32.0454 77.8636 32.0454C78.8154 32.0454 79.5074 31.4986 79.5074 30.5597C79.5074 28.7838 75.2299 29.0317 75.2299 25.9C75.2299 24.0731 76.7415 22.9627 78.2284 22.9627C79.1937 22.9627 79.924 23.315 80.3285 23.6674V25.6648C79.9638 25.1292 79.1801 24.4118 78.2419 24.4118C77.3683 24.4118 76.8084 24.9985 76.8084 25.8338C76.8084 27.7532 81.1234 27.4256 81.1234 30.4935C81.1234 32.4113 79.5194 33.5344 77.8119 33.5344C76.8586 33.5344 76.0646 33.1685 75.5819 32.7389V30.9494ZM81.645 23.0935H89.8863V24.5553H86.5493V33.3526H84.9844V24.5553H81.645V23.0935ZM92.4945 23.0935V33.3526H90.9304V23.0935H92.4945ZM91.5556 22.624L90.7201 21.8269L92.5989 19.882L93.4733 20.7971L91.5556 22.624ZM94.0722 28.2745C94.0595 26.1614 95.6372 22.9627 99.315 22.9627C100.762 22.9627 101.857 23.3685 102.575 23.9423V25.7955C101.831 25.0519 100.918 24.4118 99.315 24.4118C96.6661 24.4118 95.6889 26.7616 95.7009 28.2745C95.7009 29.9332 96.6661 32.0725 99.315 32.0725C100.682 32.0725 101.844 31.5895 102.575 30.8984V32.542C101.766 33.1422 100.866 33.5208 99.315 33.5208C95.6372 33.5073 94.0722 30.5971 94.0722 28.2872V28.2745ZM105.703 23.0935V33.3526H104.139V23.0935H105.703ZM109.354 23.0935V33.3526H107.79V23.0935H109.354ZM108.416 22.624L107.582 21.8269L109.458 19.882L110.333 20.7971L108.416 22.624ZM113.213 31.7601C113.253 32.9206 113.019 34.121 112.289 34.7746H110.724C111.401 33.8731 111.649 32.9469 111.649 31.7601H113.213Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M120.335 29.4344C120.048 29.4743 119.748 29.499 119.434 29.499H118.901V33.3505H117.335V23.0913H119.487C121.847 23.0913 123.386 24.0574 123.386 26.29C123.386 27.4768 122.825 28.352 121.925 28.8853L125.982 33.3505H123.778L120.335 29.4344ZM118.901 28.0635H119.5C120.857 28.0635 121.704 27.5031 121.704 26.2629C121.704 25.076 120.881 24.5531 119.538 24.5531H118.901V28.0635ZM131.222 33.3505H126.438V23.0913H131.222V24.5531H128V27.4904H130.283V28.9387H128V31.9022H131.222V33.3505ZM132.306 28.2723C132.306 26.1593 133.841 22.9606 137.679 22.9606C138.825 22.9606 140.091 23.2093 140.808 23.6524V25.5056C140.065 24.8791 139.047 24.4097 137.679 24.4097C134.886 24.4097 133.935 26.7595 133.935 28.2723C133.935 29.931 134.9 32.0704 137.546 32.0704C138.538 32.0704 139.113 31.9141 139.764 31.6535V28.6509H141.33V32.3844C140.365 33.0492 139.099 33.5187 137.546 33.5187C133.868 33.5051 132.306 30.595 132.306 28.2851V28.2723ZM144.72 23.0913V33.3505H143.153V23.0913H144.72ZM151.54 23.0275C154.55 23.0514 156.701 24.9716 156.767 28.0635C156.82 31.0916 154.656 33.4939 151.46 33.545C147.822 33.5051 146.256 30.7129 146.296 28.2723C146.282 26.1593 147.862 23.0387 151.54 23.0275ZM151.487 32.0967C153.78 32.0568 155.191 30.3096 155.152 28.1304C155.098 25.8978 153.704 24.4894 151.54 24.4758C148.89 24.4894 147.914 26.7595 147.924 28.2723C147.889 30.0346 148.867 32.0704 151.487 32.0967ZM168.504 23.0913V33.3505H167.239L159.909 25.7137V33.3505H158.346V23.0913H159.621L166.936 30.7393V23.0913H168.504ZM174.004 22.6218L173.172 21.8247L175.049 19.8799L175.921 20.7949L174.004 22.6218ZM175.13 23.0913L178.921 33.3505H177.24L176.027 29.8641H172.584L171.359 33.3505H169.676L173.601 23.0913H175.13ZM173.094 28.4158H175.518L174.318 24.9589L173.094 28.4158ZM185.506 33.3505H180.094V23.0913H181.66V31.9022H185.506V33.3505ZM196.93 23.0913V33.3505H195.664L188.335 25.7137V33.3505H186.773V23.0913H188.052L195.363 30.7393V23.0913H196.93ZM203.736 33.3505H198.952V23.0913H203.736V24.5531H200.515V27.4904H202.799V28.9387H200.515V31.9022H203.736V33.3505ZM212.11 23.0913H213.673V33.3505H212.11V28.9522H206.905V33.3505H205.338V23.0913H206.905V27.5031H212.11V23.0913ZM220.492 23.0275C223.505 23.0514 225.657 24.9716 225.722 28.0635C225.771 31.0916 223.608 33.4939 220.412 33.545C216.774 33.5051 215.212 30.7129 215.252 28.2723C215.239 26.1593 216.813 23.0387 220.492 23.0275ZM220.439 32.0967C222.735 32.0568 224.144 30.3096 224.104 28.1304C224.054 25.8978 222.656 24.4894 220.492 24.4758C217.845 24.4894 216.867 26.7595 216.88 28.2723C216.84 30.0346 217.819 32.0704 220.439 32.0967ZM234.212 29.4344C233.923 29.4743 233.623 29.499 233.309 29.499H232.776V33.3505H231.211V23.0913H233.361C235.725 23.0913 237.259 24.0574 237.259 26.29C237.259 27.4768 236.702 28.352 235.8 28.8853L239.855 33.3505H237.655L234.212 29.4344ZM232.776 28.0635H233.374C234.732 28.0635 235.579 27.5031 235.579 26.2629C235.579 25.076 234.758 24.5531 233.414 24.5531H232.776V28.0635Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M245.111 23.0273C248.12 23.0513 250.275 24.9714 250.338 28.0633C250.392 31.0914 248.226 33.4938 245.031 33.5448C241.394 33.5049 239.829 30.7128 239.867 28.2721C239.853 26.1591 241.434 23.0385 245.111 23.0273ZM245.057 32.0965C247.355 32.0566 248.762 30.3094 248.723 28.1302C248.669 25.8976 247.275 24.4892 245.111 24.4756C242.464 24.4892 241.487 26.7593 241.5 28.2721C241.46 30.0344 242.438 32.0702 245.057 32.0965ZM251.409 23.0911H258.087V24.2525L253.339 31.902H258.048V33.3503H251.395V32.1874L256.078 24.553H251.409V23.0911ZM263.314 31.5497L266.378 23.0911H268.059L264.084 33.3503H262.442L258.737 23.0911H260.42L263.314 31.5497ZM273.966 23.0273C276.98 23.0513 279.13 24.9714 279.197 28.0633C279.247 31.0914 277.085 33.4938 273.888 33.5448C270.252 33.5049 268.686 30.7128 268.726 28.2721C268.712 26.1591 270.289 23.0385 273.966 23.0273ZM273.912 32.0965C276.211 32.0566 277.617 30.3094 277.579 28.1302C277.53 25.8976 276.131 24.4892 273.966 24.4756C271.319 24.4892 270.342 26.7593 270.355 28.2721C270.316 30.0344 271.293 32.0702 273.912 32.0965ZM279.626 35.5941C280.538 34.8121 280.982 33.7153 280.994 32.4225V23.0911H282.573V32.4089C282.573 34.2494 281.883 35.7375 280.631 36.7697L279.626 35.5941ZM289.199 23.0911L292.992 33.3503H291.311L290.098 29.8639H286.655L285.429 33.3503H283.746L287.672 23.0911H289.199ZM287.163 28.4156H289.589L288.389 24.9587L287.163 28.4156ZM48.9839 38.1383L52.7613 48.3473H51.0865L49.8791 44.8792H46.4537L45.2336 48.3473H43.5596L47.4668 38.1383H48.9839ZM46.9603 43.4381H49.3742L48.1796 39.9955L46.9603 43.4381ZM59.3779 38.1383V48.3473H57.8217V38.1383H59.3779ZM71.5646 38.1383V48.3473H70.3047L63.0119 40.7496V48.3473H61.455V38.1383H62.726L70.0068 45.7496V38.1383H71.5646ZM73.5747 48.3473V38.1383H78.3381V39.5938H75.1325V42.5414H77.3904V43.9841H75.1325V48.3473H73.5747Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M84.1264 38.0727C87.1233 38.0998 89.2657 40.0088 89.331 43.0863C89.3827 46.0992 87.2284 48.4905 84.0476 48.5423C80.4279 48.5024 78.8701 45.723 78.9099 43.2951C78.8964 41.1908 80.4661 38.0862 84.1264 38.0727ZM84.0747 47.0996C86.3588 47.0613 87.7596 45.3205 87.7214 43.1517C87.6697 40.9302 86.2799 39.5281 84.1264 39.5154C81.4919 39.5281 80.5187 41.7879 80.5306 43.2951C80.4924 45.0471 81.4656 47.0749 84.0747 47.0996ZM93.8848 44.4509C93.5989 44.4891 93.3003 44.5154 92.9889 44.5154H92.4577V48.347H90.8999V38.138H93.0407C95.3901 38.138 96.9208 39.1001 96.9208 41.3208C96.9208 42.5028 96.3641 43.3732 95.4681 43.9049L99.5043 48.347H97.3102L93.8848 44.4509ZM92.4577 43.0863H93.0542C94.4033 43.0863 95.2483 42.5283 95.2483 41.2945C95.2483 40.1124 94.4304 39.5935 93.094 39.5935H92.4577V43.0863ZM109.898 48.347V41.5408L106.381 48.347H104.994L101.58 41.6579V48.347H100.023V38.138H101.71L105.733 46.3081L109.898 38.138H111.456V48.347H109.898ZM118.048 38.138L121.825 48.347H120.151L118.942 44.8789H115.517L114.298 48.347H112.624L116.528 38.138H118.048ZM116.023 43.4378H118.437L117.243 39.9952L116.023 43.4378ZM121.953 38.138H130.156V39.5935H126.832V48.347H125.276V39.5935H121.953V38.138ZM132.751 38.138V48.347H131.192V38.138H132.751ZM134.32 38.138H140.965V39.2946L136.24 46.9051H140.925V48.347H134.308V47.1912L138.966 39.5935H134.32V38.138ZM145.922 37.671L145.093 36.8787L146.959 34.9434L147.828 35.852L145.922 37.671ZM147.038 38.138L150.814 48.347H149.141L147.934 44.8789H144.506L143.287 48.347H141.614L145.519 38.138H147.038ZM145.013 43.4378H147.428L146.232 39.9952L145.013 43.4378ZM151.477 43.2951C151.463 41.1908 153.033 38.0081 156.691 38.0081C158.134 38.0081 159.223 38.4114 159.936 38.9829V40.8274C159.197 40.0869 158.29 39.45 156.691 39.45C154.059 39.45 153.086 41.7879 153.099 43.2951C153.099 44.9443 154.059 47.0749 156.691 47.0749C158.055 47.0749 159.21 46.5934 159.936 45.9063V47.5419C159.133 48.139 158.236 48.5152 156.691 48.5152C153.033 48.5024 151.477 45.6059 151.477 43.3079V43.2951ZM163.051 38.138V48.347H161.495V38.138H163.051ZM169.825 48.347H165.063V38.138H169.825V39.5935H166.62V42.5148H168.892V43.9567H166.62V46.9051H169.825V48.347Z" fill="black" />
	</g>
	<defs>
		<clippath id="gsdtc">
			<rect width="293" height="66.795" fill="white" />
		</clippath>
	</defs>
</svg>
                  </div>
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </footer>
  </div>

Macro

{% from "footer-extended/macro.njk" import idskFooterExtended %}

{{ idskFooterExtended({
 "characterLength": 500,
 "showFeedback": "true",
 "upButtonEnabled": "true",
 "logo": "footer-extended-logo.svg",
 "firstColumn": {
  "title": "Navigácia v 2 stĺpcoch (2/3)",
  "leftItems": [
   {
    "name": "Link small Regular 12/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 13/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 14/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 15/20",
    "href": "#"
   }
  ],
  "rightItems": [
   {
    "name": "Link small Regular 16/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 17/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 18/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 19/20",
    "href": "#"
   }
  ]
 },
 "secondColumn": {
  "title": "Navigácia v 1 stĺpci (1/3)",
  "items": [
   {
    "name": "Link small Regular 20/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 21/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 22/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 23/20",
    "href": "#"
   }
  ]
 },
 "subtitles": [
  {
   "href": "#",
   "item": "Pomoc"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Cookies"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Kontakty"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Mapa Stránky"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "RSS"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Vyhlásenie o prístupnosti"
  }
 ],
 "dropdownItems": [
  {
   "value": "published",
   "text": "Validačná chyba"
  },
  {
   "value": "updated",
   "text": "Gramatická chyba"
  },
  {
   "value": "views",
   "text": "Chyba responzivity"
  },
  {
   "value": "comments",
   "text": "Chyba iná"
  }
 ]
}) }}

Footer extended extended 2

(open in a new window)
Code

Markup

<div data-module="idsk-footer-extended">
  <footer class="idsk-footer-extended idsk-footer-extended--up-button-enabled " role="contentinfo">
      <div class="idsk-footer-extended-up-button-div" id="footer-extended-up-button">
        <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-column-full">
            <a href="#" role="button" draggable="false" class="idsk-button idsk-button--start idsk-footer-extended-up-button-a" data-module="idsk-button">
              <svg class="idsk-footer-extended__up-button-svg" width="20" height="15" viewbox="0 0 20 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 5.5984L0 15L0 9.40174L10 0L10 5.5984Z" fill="white"/>
                <path opacity="0.5" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20 9.4016L10 0V5.59826L20 15V9.4016Z" fill="white"/>
              </svg>
              Hore
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-footer-extended-feedback">
        <div class="govuk-width-container">
          <div id="idsk-footer-extended-feedback" class="idsk-footer-extended-feedback-text">
            <div class="idsk-footer-extended-feedback-container">
              <div id="idsk-footer-extended-info-question">
                  <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-usefull-question">
                    <span class="idsk-footer-extended-feedback-question-info-usefull">
                      Boli tieto informácie pre vás užitočné?
                    </span>
                    <span class="idsk-footer-extended-usefull-question-mobile">
                      Je táto stránka užitočná?
                    </span>
                    <div class="idsk-footer-extended-usefull-answers-mobile">
                      <div>
                        <button id="idsk-footer-extended-feedback-yes-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                          Áno
                          <span class="govuk-visually-hidden">Boli tieto informácie pre vás užitočné?</span>
                        </button>
                        <button id="idsk-footer-extended-feedback-no-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                          Nie
                          <span class="govuk-visually-hidden">Boli tieto informácie pre vás užitočné?</span>
                        </button>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-usefull-question idsk-footer-extended-white-border">
                  <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-info-usefull">
                    <button id="idsk-footer-extended-error-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                      Našli ste na stránke chybu?
                    </button>
                  </div>
                  <div class="idsk-footer-extended-usefull-question-mobile ">
                    <span>
                      Našli ste na stránke chybu?
                    </span>
                    <button id="idsk-footer-extended-write-us-button" type="button" class="idsk-footer-extended-write-us-button idsk-footer-extended-feedback-text-answers idsk-footer-extended-help-button">
                      Napíšte nám
                    </button>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div id="idsk-footer-extended-heart" class="idsk-footer-extended-heart govuk-grid-column-full">
                Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu
                <svg class="idsk-footer-extended-heart--svg" width="291" height="22" viewbox="263 -4 291 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
                  <path d="M271.42 19.33H290.42V0.33H271.42V19.33Z" fill="url(#pattern0)"/>
                  <defs>
                    <pattern id="pattern0" patterncontentunits="objectBoundingBox" width="1" height="1">
                      <use xlink:href="#image0" transform="scale(0.015625)"/>
                    </pattern>
                    <image id="image0" width="64" height="64" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAARb0lEQVR4AeyUA5BkWRaGv3PvU7LUtt091to7XNu2bdu2vTtr27btqhqUUoXHezYjMiPectDdwZ0v4n8XoXPO/9/H/zdXcRXCleTro952VM9Q4Wqq7AImgFREJo0xPzci3wb6Iuc4khd53Tm9mqqeBRzqrxsUPGAG4beCfEeE7wAXcyWQLzeFK4JnzDmqPFhVz8E5DBBYQ2g9PGsQY3AiZEVBXBTThdMPgrwQmOYYcFrsd6qPVKc394XxQAyBgEHp35E5SBQywBlSI+bjYuSlwLe5AshXRiyXhRE2q+qr+7rAAjWUkRSaPlTHmoSjY1jPolmG6ytVWEJYWFyitbycJkXxAuDJXEnEGr8o9GVG5AH1KGJVJWLEQBQG+LUa0r9DHXmnS9zpsLQS03LQynJSFDHmHSLyQGCRy0C+Omovo3k5uyiKC0Hqo9awLs0Z27yO8FrXg5NPhd17YXQUxECvC3//C/zuN/Cj78P0NB0VZro95rq97yPcFvgrV4ACOQV4f71e37kuCpnQAn/3brjaNeDAEdi6E+oNQKHThj/9Hn72Y/j6l2n/6U9MO5hPUhwyKYabAD+9jAEY/huCuamqfjQIfNYXORvHRvBvfXu4zR3hpNMBw3/Hwa9/Bp//FHzmkzA3x3zumJqb62ZFcX3gh1wGWeHO8wL/k+ONBpuKjHDzZrjFbeHcm8COfVwmv/slXPhO9J1vZ3KhxZRT0ix3GLka8L3/8QTMf3HenIHy3WqtwuYiY+3uPfC4J8N5Nwfn4NKLIUkABRFAAAVjIAhh1RowAt/6GrzhVfCzn9A1HtPtDnGanvm/ikmy/JZ+GH5wIgrZlMV4/aTxsEfByVcDzaC1AK4AEbAWPA+sN9gHldKUz3wYnvI4pv74JyatT5qluYrsACYvdwBWTARcXK1VR9dlCRsPHoJnvxj27IfJv0ESA4BzAw1BASMgAgC+B+s2QqcFr3oJfO5TXBpEzK3EJElyGPglJaTO3dj3g882rfSbT6jc4a7wkEdDGMLFU6AAAgAiYAxYA55XyloII1izEb73dXjQvfjTb//ApUFAmud/BHb/5wCa5t/f/XvCKLz9aJayYeNGGs95CWzaAlN/BxFQBXXgFJwbnAVQQLUsUIbn8QmIKvD6V7D4iY9wSaVOJ027RVFsA1oAOezxrPe7hhHWpyuM3v0+cI/7DxzvtkEMoOUQhMGdEbB2KA88O7gXYNsO+OH36D3kPvx1Zp62teTqngY8nRLky2UCsJh91spvqtYwludsfMRj8a92rUHz1pYNqkKpMhH/fieAU2jUoVaneMvrmfnSl5ivVehl+feBMwAQma5Zs2HNcsza290OufO9YG4GVlZApBw8lGcxlIMYDsNYsGZwB7BzN+7972LqBc9npuKzlBWoMAa0GeIJJSI8w4rBtBKia56O6cfe/e7XCIAIggCKDt3WMg2gDhk2P1xL1zotqDewF9yC5uwMKz/9BSvV4PQ4L843IhuCvurdmLEbXAe50fnwh99CkpSNAIiUQ0XACCDlc5ByPzzDL3+GOesa1E/9PJ3v/oSk6pE79zDgaeUAFACMMTXgpuIy/EiIDh+haLeg18NYixFBUXBlY6iCK8DpcCBusDpFKNMiKPS60Bihcu5NGZmbZWX6ElwYfAKBaCmluW8n4Q3Phsm/Q7wM1oIIICg6WIWyaUDKxpGy8fIn2etBWCE65QzC7/0E3wj/aM4cgGVptiX8ZXXPPufatm/g2vfZtm2/wLNt2wo927Zt2/yPNmamu2rlG1TsrugTR//RzYiMrtkx2LlWLkxPDj6YNgBUhP2KBAdpFZx96uNZPOoxlP/9bzobJGyAJrsR4C2nhugoYJ+6Q7A/U3F4CA96MA94nddn/cM/gMaRKIUHPOwB3H/zN58/D8dH0C+wQAgnYYSgyfqellAtB6d9EFxLYndOaddA+8c+njOPfQjd/54n9d2jwn4h8AcAPYKKVwpQhsUjHw0pweERBizAoJplwlDFVvFNKVRiHAEABjDATmC/CcKDnvu83cI0dokHPv+FdErEf/w7WvQ1k4nQ1PDclkG1upSwgFkQSB3esut2pdRtttWzT34a/b/+Ht39hcWrnQZAEgBhngu1mW5ewDDgOusxiEZsFCgFABxQDC5TWbTOaCdEpddrzmyycr+//zvKwQFnHvFI+K//mOq324uowup11gtSanpAfV7NOlvWHcEpofvfnzMPeRh9AgGEn0hFT5x210eBSQfQHRzg1RINAxAQxg5UGvERjVjPs1/PNOfK6h7Ont1seU8iBGlr+zFDl6qArmlmtF0fEACSoGV1DV2aRmPa7wc+OiItDugPTmP5oMungDkrjPoOpbRfeMYBn1q8QAkoubF9K6xmnQDmWa8koBjZaL2i36y7duwaZOo6VBJOXa3fNvsTBe04nM7tOOx61HW4qwE4OSb1Pd0ikSKQOJgCIACwGW2QEoRhGGAcIUpj+4Ay7q8wCcet4Mn2Ec1YDGiDBShnBGBQBDQ1rNRN1gYQGCbbt6h9QqdjsJu2w9zDagmY1PUkZ2TlxgECwHDeCIfxOEDOkEcopbX9dHYjGgPQjki1pYAhZnsDRqaqF7ZQJEhGCZxi2vaUGve3SxF7GJQENHtAKTuqL3hYoy3lfYAjjqjokQGw9W8WlAhivd5nvzrAJVANBG3Xh9l22Aprl6Vqe5r1ORqnqDovGQwGZEEKHILUNf1P2EELGWinQ9Lp/2gCjcN+qwyDQHCOeQ8I+NMASg7y8TEupQZg1vgqIaAR2iZkvge0biBaVzBFwAEkSAWK992bLQ1Mz5veD9yuxzZIUxk49sQwZuL4kCgFUk+y/pmKPlkAYP4sJMaA4fw5ymMfSxrHOuYKjkDVAQ4DbjJQbUyFY5pazCYA0IpqnlifJ5DBgcNICZcyC267ZYJdM4uqqm7qOYCXS8rFiwSiVtzvXd4E4U+KiSLS+tKlnQu6UkgOHAXthLedP8BMY8oAzJ0w7RBuRAKaLzYVZhqfOs04FQZA8yC4Xuv/ArFvpDakhA8vkrcB6HoccU7oL5k3wQd3nDtf/Lu5Sy9bHV5ifc//sXjAA3HOmLoHRJnVO8iTAAEtRGsUT6Jb60JzFoJaq6Iqo2JqpHNnAWobYyToDCVgcUBcukA+OaIk4cLPCqIJwISAn8jSy1argZPNrawzZ8/uykACO6rVdJrVSbaRVI9MiwpttplNjXkgaDsi0D6ftsFix2T/iEZ8JYY6VhkW5PPnGcdCtgnz3TTQbz2op4J7wo9J+D/u4+AhmyXlYZv7cfftEgdAB6SpzmbbqRoXCDQrhXm2L29e8+WmZnfWJCPaZsoeNdMAiTawu+xnm8PNDdpzx8dcGMs6Bw8FTqjoMad4mPSf9wS/PqT0asuTE5YXLrB44ANJNikJCwyk+o8aIdXIBGgSMp1boZfXxywwTc04wFRU8fPdY75+h9rHkArl8JBhtWIwFPv7pSp+aoKmheGLs/VqKwfHm2Z4ZnFA1yVSEr2EkupXTk1zuVTBGAGQQPfiB6nZQlVRhVI5X7+b5572KIFNySuGoyPWYVY5KOHPZYa+hGnxUPFD95h/GpSefLJccfb4iP6+9yFJqEt0TlgBkXaPLRAGtV9c2kbWaJm7YqZ7WozUir38JoxjdjVA6wqMyMsVq/WakzBDxG8n6c+ZofuAswlJLTk2/xvwdmCSg77v6G2SqWIhwemyk6rF6+vBXC4upVZ8K3Yi8x5QSaWba8v2fkTEjqVkVidLLg0jF3NmCN4p4F8DaJmyYc6HSt9RzD+sLY7XA0fHK1ZjZsyZsmMhSsExcX4vcD4ucZtmJrETZhkOwKC2h8y/hVIfM4kvpuRgvVpzPAwclsKq+Jeu9FthzxVgeO8R/8oyoF+vOOgSvUEBi4DSBV1KuDNhn940VrhmuykJPAmUwfMxUYUjIGYl0gaRCeEtJ/GASxAldok6WQ1czIWjDTP+IK6APmMuBzw48avnwj+5Rm+SxsxitWYByIHcgwUdAHQGS8hAlyYXSO1sBzFhfkbQNtCY3Whhik8V3rgmcCmUCMYSLIdhb/2xsA5/OfA3VwyAzRVheJeML6wsjsaRRUokCZHBHdDM/hyoAzU6cAJtObf9bOa3+iOuPDqtyfpMpeJdzQd5w9W4Eb8eOZ8zxxHnkT6Sq6APiSvhwdLFcyXeZ8TfdhKmGwb6JBI9AORpYek6ahM0wqBakxJXxpWEerYj6DTT7V5A7DOfxw1zYV3yTvw948jFEmTzVoC5Crp3PUgEXJFnpD8azMsLerrDyG62wkp06mIZEgkQpC2bsxrC1YPjStR2+2nUlbK3/Vh2Nb8eC0fDyLlxwxwM5msMX2/gauwL14bhbcP+t5X00JSDpIxqzQthyrT3d5BUkIBINSIBIUiVzKcBMxfM+gXNzC8ZSuANc94ys941u5HzQ+ZCDpb23wIfzrVwvQE4k7Rchd8s27+5BJQLHSItmu3FU/OT2G+NUaqYNotAJ0BX2Q4NUpN1pnMO2GU+M+SyYXA8Zi5ueL4UjiIo5vW4TnTv2CdsrskO/VuY8wXeJAAbkkQHyEa0EEmJ1PywgdQsQ+lKC9B0dVS6Wj4glx3LTnhhPWZOSuZw3Gf+YimM9tsCv811onunhbheJPHbBZ5meF4AAjogNf+4JAQI17IXiElsmos1l6/HzZ5fAkqpAcjEVvy4t/2yzvkLpeya3oA/E+nrkLhe9kjcCA7gPQf72YN5yVEUulzX3xLskSF86ooDg8x88Nd9YT4lLltx98ylit9nfbUTnzna8FLei1/iH0D6NG4QvSVuGOa1CttVmUdvg5AyJCa4TarNgWfiqEgJ1NQ77UoblVX8NuvDyCpvbV84zpnDElyKXdP7I8HbcS/QixvHQdJyHX61DH+5wgcpgq5U6xvomjvCO8LCBs+iY09BgKneq2hygTHjDafMb5te4bDW/HH4f5BejXuJHol7gzOd/mGMeN0c+rWlTKKOPgQkoExiDbLp578hdt2e0qzTZxhzzXy1/TCyLPuOf1zyLvPHwRjoxZiTex8Ai3uLhbpfH1zeNqMfWNqkHKQeBEACR/Nt1py16Wl+HVpUwUogpuxvmQsxZNY5sxr3tj/ZNr1SduKPiin4NYB/5SbQvdNB4mbQSX9V4H8Mb2aEgE4mUZvjbMonQwKwGwbkSTg5U3a2H6vtt+Jj1/EPIzguZrDfEvgFbhLdOy46bhYJ/V5AF/i1ymkQQDsKtU0egyHV/kDb9GoAxl3Wq/gS28zv530Eh1vx8AGSvmtDbpa9krgV6NGnjhEPH/CHHAUkTRucU4eJabrZRCT6MKmU6hQRmDGCdQ6Gknfil9X6l0pwGGbEnwB8M7cIPbcQi5Q+NEc8dBDvdBQgAkhAAMKpjnaLSN4HQCIJLBhtcpihBKuIfdPbZr6Yo734LwI+n1uI3txadCm9c7EfsLbfVEEVD3bCDpxMSIxOLGoAJAgge++AwWa1FV8b3okh428CPpaKV0UHtI3xzcL+1ZX96gSYqENBBKJI9DJZQgiAwBTDyCT+MMzSpsB3Ah9IxauyAyZIr1HsP1jaL4gAY+4rEySKIAsSBsBQHRCsDcfbANisbQJ+DHhXbhN6biNsv7xIf7q2n+kSRCfuG8FCooPTMWlDwQw2x2FObEZDwC8Db8FtRG9z2yClwY4XFfiLtXiCC4TM2SR6QXICTACDYenYEEabgN8FXpvbjD4wtxXSEfaLw/6jQTwGiwhzINEpMHvBK7OhyQDwJ4KXcwfQizsA6X+wX7oPgh9mi2KzkCiCVeztH4DhL5P0CiDuSAC4U5D+DfslYf5owA8swIDJZkcDwN8JXmH7hDuE3jZ3EP8IvNT4D8K67wCYU/yL4GWGi9xB9OaO468x23L4Q8PCgOC/BS82nOMOow+bu4A/N7zc5vcBDC8w/C/AXQgAdwt/YHhL4BLwn9wl9Oau4ke5y/h/eVxBtWCAEVIAAAAASUVORK5CYII="/>
                  </defs>
                </svg>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div id="idsk-footer-extended-feedback-content">
        <div class="govuk-width-container">
          <div class="govuk-grid-row">
            <div id="idsk-footer-extended-help-form" class="idsk-footer-extended-feedback-hidden idsk-footer-extended-display-hidden">
              <div id="idsk-help-container" class="idsk-footer-extended-feedback-container">
                <div class="govuk-grid-column-full">
                  <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-container">
                    <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-help-form-header-mobile">
                      <h3 class="govuk-heading-x">
                        Pomôžte nám zlepšiť mirri.gov.sk
                      </h3>
                    </div>
                    <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-close-button-mobile">
                      <button id="idsk-footer-extended-close-help-form-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-button idsk-footer-extended-help-button">
                        Zatvoriť
                      </button>
                    </div>
                  </div>
                  <p class="idsk-footer-extended-form-text">
                    Aby sme vedeli zlepšiť obsah na tejto stránke, chceli by sme vedieť o Vašej skúsenosti so stránkou. Pošleme Vám link na formulár spätnej väzby. Jeho vyplnenie Vám zaberie iba 2 minúty.
                  </p>
                  <br>
                    <div class="idsk-footer-extended-feedback-button">
                      <a href="/custom-components/customer-surveys/basic/preview" id="fill-feedback-help-form" title="Vyplniť prieskum" type="submit" role="button" class="idsk-button" data-module="idsk-button">
                        Vyplniť prieskum
                      </a>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div id="idsk-footer-extended-error-form" class="idsk-footer-extended-feedback-hidden idsk-footer-extended-display-hidden">
                <div class="idsk-footer-extended-feedback-container ">
                  <div class="govuk-grid-column-full">
                    <div class="idsk-footer-extended-feedback-question-container">
                      <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-help-form-header-mobile">
                        <h3 class="govuk-heading-x">
 Pomôžte nám zlepšiť mirri.gov.sk                         </h3>
                      </div>
                      <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-close-button-mobile">
                        <button id="idsk-footer-extended-close-error-form-button" type="button" class="idsk-footer-extended-feedback-button idsk-footer-extended-help-button">
                          Zatvoriť
                        </button>
                      </div>
                    </div>
                    <p class="idsk-footer-extended-form-text">
                      Prosím nevpisujte žiadne osobné informácie (meno, kontakt a iné).
                    </p>
                    <br>
                      <div class="idsk-footer-extended-close-button">
                        <div class="govuk-form-group">
 <label class="govuk-label" for="sort">
   Aký typ chyby ste našli?
 </label>
 <select class="govuk-select" id="sort" name="sort">
   <option value="published">Kompilačná chyba</option>
   <option value="updated">Gramatická chyba</option>
   <option value="views">Chyba responzivity</option>
   <option value="comments">Chyba iná</option>
   <option value="comments">Chyba piata</option>
   <option value="comments">Chyba šiesta</option>
 </select>
</div>

                      </div>
                      <div>
                        <br>
                          
<div class="idsk-character-count" data-module="idsk-character-count" data-maxlength="200">
 <div class="govuk-form-group">
 <label class="govuk-label" for="with-hint">
  Popíšte chybu bližšie
 </label>
 <span id="with-hint-hint" class="govuk-hint">
  
 </span>
 <textarea class="govuk-textarea govuk-js-character-count " id="with-hint" name="with-hint" rows="5" aria-describedby="with-hint-info with-hint-hint"></textarea>
</div>

 <span id="with-hint-info" class="govuk-hint govuk-character-count__message" aria-live="polite">
  You can enter up to 200 characters
 </span>
</div>

                        </div>
                        <div class="idsk-footer-extended__feedback-info" data-email="idsk@vicepremier.gov.sk" data-subject="Nahlásenie chyby">Dobrý deň, na stránke idsk.gov.sk máte problém týkajúci sa: %issue%. Popis chyby: %description%</div>
                        <div class="idsk-footer-extended-feedback-button">
                          <button id="submit-button-error-form" type="submit" class="idsk-button" data-module="idsk-button">
                            Odoslať
                          </button>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          <div class="idsk-footer-extended-main-content">
            <div class="govuk-width-container">
                <div class="govuk-grid-column-two-thirds">
                  <h3 class="govuk-heading-m ">
                    Navigácia v 2 stĺpcoch (2/3)
                  </h3>
                  <div class="idsk-footer-extended-subtitle">
                    <div class="govuk-grid-column-one-half">
                      <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 12/20" href="#">Link small Regular 12/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 13/20" href="#">Link small Regular 13/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 14/20" href="#">Link small Regular 14/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 15/20" href="#">Link small Regular 15/20</a>
                          </li>                      </ul>
                    </div>
                    <div class="govuk-grid-column-one-half ">
                      <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 16/20" href="#">Link small Regular 16/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 17/20" href="#">Link small Regular 17/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 18/20" href="#">Link small Regular 18/20</a>
                          </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                            <a class="govuk-link" title="Link small Regular 19/20" href="#">Link small Regular 19/20</a>
                          </li>                      </ul>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="govuk-grid-column-one-third">
                  <h3 class="govuk-heading-m">
                      Navigácia v 1 stĺpci (1/3)
                  </h3>
                  <div class="govuk-grid-column-three-thirds idsk-footer-extended-subtitle">
                    <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 20/20" href="#">Link small Regular 20/20</a>
                        </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 21/20" href="#">Link small Regular 21/20</a>
                        </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 22/20" href="#">Link small Regular 22/20</a>
                        </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                          <a class="govuk-link" title="Link small Regular 23/20" href="#">Link small Regular 23/20</a>
                        </li>                    </ul>
                  </div>
                </div>
                <div class="govuk-grid-column-two-thirds">
                  <h3 class="govuk-heading-m ">
                    Dodatočná hyperlinková navigácia (2/3)
                  </h3>
                  <div class="idsk-footer-extended-subtitle">
                    <div class="govuk-grid-column-one-half">
                        <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 12/20" href="#">Link small Regular 12/20</a>
                            </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 13/20" href="#">Link small Regular 13/20</a>
                            </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 14/20" href="#">Link small Regular 14/20</a>
                            </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 15/20" href="#">Link small Regular 15/20</a>
                            </li>                        </ul>
                    </div>
                    <div class="govuk-grid-column-one-half">
                        <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 16/20" href="#">Link small Regular 16/20</a>
                            </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 17/20" href="#">Link small Regular 17/20</a>
                            </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 18/20" href="#">Link small Regular 18/20</a>
                            </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                              <a class="govuk-link" title="Link small Regular 19/20" href="#">Link small Regular 19/20</a>
                            </li>                        </ul>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="govuk-grid-column-one-third">
                  <h3 class="govuk-heading-m">
                      Navigácia v 1 stĺpci (1/3)
                  </h3>
                  <div class="govuk-grid-column-three-thirds idsk-footer-extended-subtitle">
                    <ul>
<li class="idsk-footer-extended-list-item">
                        <a class="govuk-link" title="Link small Regular 28/20" href="#">Link small Regular 28/20</a>
                      </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                        <a class="govuk-link" title="Link small Regular 29/20" href="#">Link small Regular 29/20</a>
                      </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                        <a class="govuk-link" title="Link small Regular 30/20" href="#">Link small Regular 30/20</a>
                      </li><li class="idsk-footer-extended-list-item">
                        <a class="govuk-link" title="Link small Regular 31/20" href="#">Link small Regular 31/20</a>
                      </li>                  </ul>
              </div>
            </div>
          <div class="govuk-grid-column-full">
            <div class="idsk-footer-extended-description-panel idsk-footer-extended-description-panel-top-border">
              <div class="idsk-footer-extended-meta-item">
                <ul class="idsk-footer-extended-inline-list ">
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Pomoc" href="#">
                        Pomoc
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Cookies" href="#">
                        Cookies
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Kontakty" href="#">
                        Kontakty
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Mapa Stránky" href="#">
                        Mapa Stránky
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="RSS" href="#">
                        RSS
                      </a>
                    </li>
                    <li class="idsk-footer-extended-inline-list-item">
                      <a class="govuk-link" title="Vyhlásenie o prístupnosti" href="#">
                        Vyhlásenie o prístupnosti
                      </a>
                    </li>
                </ul>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-two-thirds idsk-footer-extended-info-links">
                <p class="idsk-footer-extended-frame">Vytvorené v súlade s
                  <a class="govuk-link" title="Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb." href="#">
                    Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.
                  </a>
                </p>
                <p class="idsk-footer-extended-frame">
                  Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
                </p>
              </div>
              <div class="govuk-grid-column-one-third idsk-footer-extended-logo-box">
                <a href="/" title="domov">
                  <div class="idsk-footer-extended-logo">
<svg viewBox="0 0 293 67" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
	<g clip-path="url(#gsdtc)">
		<path d="M150.937 16.4304H44.0049V14.8984H150.937V16.4304Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M54.3094 10.4335V3.64959L50.8044 10.4335H49.4202L46.0195 3.76756V10.4335H44.4641V0.257236H46.1454L50.1553 8.40336L54.3094 0.257236H55.8632V10.4335H54.3094ZM60.7786 10.4335H59.2248V0.257236H60.7786V10.4335ZM74.2213 0.257236V10.4319H72.9653L65.6941 2.86049V10.4319H64.1427V0.257236H65.4106L72.6691 7.84381V0.257236H74.2213ZM79.1367 10.4335H77.5829V0.257236H79.1367V10.4335ZM82.3311 8.05185C82.7835 8.56915 83.7822 9.13906 84.5945 9.13906C85.5399 9.13906 86.224 8.59705 86.224 7.66367C86.224 5.90213 81.9807 6.14923 81.9807 3.04063C81.9807 1.22967 83.4851 0.128906 84.9585 0.128906C85.9134 0.128906 86.6389 0.478026 87.0387 0.827942V2.80708C86.6788 2.27464 85.9039 1.56285 84.9705 1.56285C84.1016 1.56285 83.5473 2.1479 83.5473 2.97447C83.5473 4.88108 87.8288 4.55667 87.8288 7.5999C87.8288 9.50412 86.2383 10.6176 84.5444 10.6176C83.5974 10.6176 82.809 10.251 82.3311 9.82534V8.05185ZM88.5392 0.257236H96.7167V1.70791H93.4053V10.4319H91.8507V1.70791H88.5392V0.257236ZM103.083 10.4335H98.3335V0.257236H103.083V1.70632H99.8888V4.61964H102.151V6.05836H99.8888V8.99798H103.083V10.4335ZM108.944 6.55015C108.661 6.58921 108.36 6.61312 108.052 6.61312H107.52V10.4335H105.965V0.257236H108.101C110.444 0.257236 111.97 1.21612 111.97 3.4304C111.97 4.60688 111.413 5.47729 110.521 6.00495L114.543 10.4335H112.358L108.944 6.55015ZM107.52 5.18875H108.114C109.462 5.18875 110.3 4.63398 110.3 3.4025C110.3 2.22681 109.484 1.70632 108.155 1.70632H107.52V5.18875ZM115.281 8.05185C115.733 8.56915 116.728 9.13906 117.544 9.13906C118.49 9.13906 119.175 8.59705 119.175 7.66367C119.175 5.90213 114.931 6.14923 114.931 3.04063C114.931 1.22967 116.431 0.128906 117.908 0.128906C118.864 0.128906 119.589 0.478026 119.99 0.827942V2.80708C119.629 2.27464 118.85 1.56285 117.921 1.56285C117.052 1.56285 116.498 2.1479 116.498 2.97447C116.498 4.88108 120.779 4.55667 120.779 7.5999C120.779 9.50412 119.188 10.6176 117.494 10.6176C116.547 10.6176 115.759 10.251 115.281 9.82534V8.05185ZM121.428 0.257236H129.604V1.70791H126.29V10.4319H124.739V1.70791H121.428V0.257236ZM134.659 8.64647L137.699 0.257236H139.369L135.424 10.4319H133.793L130.118 0.257236H131.788L134.659 8.64647ZM145.75 0.192672C148.738 0.218976 150.869 2.12239 150.936 5.18875C150.989 8.19532 148.837 10.577 145.669 10.6288C142.06 10.5889 140.509 7.81671 140.544 5.39599C140.532 3.29968 142.101 0.204629 145.75 0.192672ZM145.695 9.19246C147.975 9.15102 149.372 7.41498 149.332 5.2565C149.278 3.04063 147.894 1.64415 145.75 1.6306C143.123 1.64415 142.146 3.8927 142.16 5.39599C142.127 7.14477 143.097 9.16536 145.695 9.19246ZM44.2985 61.0216C44.7493 61.5373 45.7456 62.1096 46.5603 62.1096C47.5072 62.1096 48.1913 61.5644 48.1913 60.631C48.1913 58.8718 43.9473 59.1166 43.9473 56.0088C43.9473 54.197 45.4477 53.0962 46.9251 53.0962C47.8807 53.0962 48.6055 53.4477 49.0061 53.7961V55.78C48.6453 55.2467 47.8664 54.5342 46.9338 54.5342C46.0681 54.5342 45.5146 55.1152 45.5146 55.9458C45.5146 57.8484 49.7953 57.5232 49.7953 60.5672C49.7953 62.4699 48.2049 63.5834 46.5109 63.5834C45.564 63.5834 44.7763 63.2231 44.2985 62.7951V61.0216ZM57.7507 63.4032H52.3805V53.227H53.9343V61.9653H57.7507V63.4032Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M63.8341 53.1664C66.8214 53.1895 68.9566 55.0921 69.0179 58.1624C69.0729 61.165 66.9249 63.5491 63.7528 63.6001C60.1435 63.5602 58.5929 60.792 58.6295 58.3689C58.6168 56.2726 60.1841 53.1743 63.8341 53.1664ZM63.7783 62.163C66.0592 62.1263 67.4561 60.3903 67.4147 58.2262C67.3645 56.0111 65.978 54.6123 63.8341 54.6003C61.2059 54.6123 60.2335 56.868 60.2486 58.3689C60.2112 60.1185 61.1804 62.1375 63.7783 62.163ZM74.4789 61.6202L77.5204 53.2293H79.1873L75.2403 63.4056H73.6132L69.9386 53.2293H71.6062L74.4789 61.6202ZM85.8102 63.4056H81.0644V53.2293H85.8102V54.6792H82.6158V57.5949H84.8816V59.0289H82.6158V61.9677H85.8102V63.4056ZM98.646 53.2293V63.4056H97.3877L90.1212 55.8302V63.4056H88.5674V53.2293H89.8329L97.0906 60.8183V53.2293H98.646ZM101.582 61.0239C102.033 61.5397 103.029 62.112 103.843 62.112C104.79 62.112 105.474 61.5668 105.474 60.6334C105.474 58.8742 101.23 59.1189 101.23 56.0111C101.23 54.1994 102.732 53.0986 104.207 53.0986C105.163 53.0986 105.888 53.4501 106.291 53.7984V55.7824C105.928 55.2491 105.15 54.5365 104.221 54.5365C103.352 54.5365 102.797 55.1176 102.797 55.9482C102.797 57.8508 107.079 57.5256 107.079 60.5696C107.079 62.4722 105.489 63.5858 103.793 63.5858C102.848 63.5858 102.059 63.2255 101.582 62.7974V61.0239ZM111.217 53.2293V58.239L115.657 53.2293H117.728L113.016 58.3426L117.688 63.4056H115.594L111.217 58.5506V63.4056H109.669V53.2293H111.217ZM124.478 63.4056H119.733V53.2293H124.478V54.6792H121.283V57.5949H123.547V59.0289H121.283V61.9677H124.478V63.4056ZM126.225 65.6326C127.131 64.8579 127.573 63.7675 127.585 62.4866V53.2293H129.149V62.4722C129.149 64.2983 128.464 65.7737 127.221 66.7972L126.225 65.6326ZM139.887 59.5199C139.601 59.5605 139.304 59.5868 138.994 59.5868H138.465V63.4056H136.91V53.2293H139.046C141.386 53.2293 142.916 54.185 142.916 56.4001C142.916 57.5806 142.355 58.447 141.466 58.9779L145.489 63.4056H143.303L139.887 59.5199ZM138.465 58.1624H139.059C140.403 58.1624 141.245 57.6037 141.245 56.3754C141.245 55.1949 140.43 54.6792 139.097 54.6792H138.465V58.1624ZM151.21 63.4056H146.458V53.2293H151.21V54.6792H148.007V57.5949H150.274V59.0289H148.007V61.9677H151.21V63.4056ZM155.385 59.5868V63.4056H153.828V53.2293H155.968C158.306 53.2293 159.838 54.185 159.838 56.4001C159.838 58.4598 158.099 59.5868 155.914 59.5868H155.385ZM155.385 58.1624H155.981C157.323 58.1624 158.167 57.6037 158.167 56.3754C158.167 55.1949 157.35 54.6792 156.022 54.6792H155.385V58.1624ZM163.199 53.2293V58.0995C163.199 60.1958 164.14 62.1885 166.488 62.1885C168.424 62.1885 169.755 60.6477 169.755 58.1074V53.2293H171.311V58.0995C171.311 61.3994 169.32 63.6001 166.488 63.6001C163.118 63.6001 161.648 61.3093 161.648 58.1074V53.2293H163.199ZM174.159 63.4056V53.2293H175.603C177.88 53.2293 179.611 53.9419 179.611 55.9992C179.611 57.0083 179.072 57.5949 178.127 57.8787C179.593 58.1489 180.562 58.9388 180.562 60.4269C180.562 62.929 178.171 63.4056 176.084 63.4056H174.159ZM176.139 57.4363C177.339 57.4363 178.035 57.021 178.035 56.0805C178.035 54.9247 176.898 54.6673 175.929 54.6673H175.71V57.4363H176.139ZM176.33 58.8742H175.71V61.9677H176.276C177.895 61.9677 178.944 61.7604 178.944 60.4532C178.944 59.1452 177.827 58.8742 176.33 58.8742ZM188.512 63.4056H183.147V53.2293H184.696V61.9677H188.512V63.4056ZM191.842 63.4056H190.286V53.2293H191.842V63.4056ZM196.888 53.2293V58.239L201.327 53.2293H203.39L198.685 58.3426L203.357 63.4056H201.258L196.888 58.5506V63.4056H195.328V53.2293H196.888ZM208.816 63.4056H207.26V59.366L203.911 53.2293H205.695L208.129 57.8237L210.454 53.2293H212.237L208.816 59.3931V63.4056ZM34.5954 20.8058C34.3708 31.729 25.7265 40.9288 17.7082 44.0343L17.4295 44.1411L17.1555 44.0295C9.27663 40.7208 0.586183 32.0191 0.117096 20.723C-0.315356 10.3171 0.588572 0.98255 0.597332 0.892481L0.663435 0.228516H34.2489L34.2864 0.924364C34.2927 1.01603 34.8048 10.502 34.5954 20.8058ZM33.1674 15.5962C33.1674 9.17889 32.9476 3.79543 32.8504 1.78122L32.8488 1.7063H2.01017L2.003 1.77724C1.84451 3.63841 1.47896 8.63369 1.47896 14.8182C1.47896 16.8213 1.51878 18.7884 1.59603 20.66C1.74815 24.364 2.84003 27.954 4.83663 31.3289L4.90513 31.4396L4.97123 31.3265C5.5319 30.3588 6.47167 29.1018 7.77221 28.6029C8.23652 28.4219 8.70959 28.3318 9.17469 28.3318C10.4083 28.3318 11.4015 28.9671 12.0147 29.4956L12.0959 29.5649L12.1381 29.4653C12.4527 28.6714 13.2515 27.141 14.8961 26.3017C14.9702 26.2602 15.0435 26.222 15.1175 26.1861L15.1199 21.7982C9.28141 21.6324 5.87993 23.0672 5.87993 23.0672C6.23752 18.4393 5.87993 16.1214 5.87993 16.1214C9.62387 17.5745 15.1199 17.3896 15.1199 17.3896L15.1096 14.1391C11.677 14.0036 7.79849 15.3945 7.79849 15.3945C8.13697 11.6171 7.79849 8.46152 7.79849 8.46152C10.93 9.68663 15.0578 9.73844 15.0578 9.73844C15.0888 8.17139 13.9508 3.10915 13.9508 3.10915C14.975 3.21038 17.3236 3.30683 17.3236 3.30683C17.3236 3.30683 19.6722 3.21038 20.6964 3.10915C20.6964 3.10915 19.5583 8.17139 19.5894 9.73844C19.5894 9.73844 23.7172 9.68663 26.8487 8.46152C26.8487 8.46152 26.5094 11.6171 26.8487 15.3945C26.8487 15.3945 22.9701 14.0036 19.5376 14.1391L19.5273 17.3896C19.5273 17.3896 25.0233 17.5745 28.7672 16.1214C28.7672 16.1214 28.4096 18.4393 28.7672 23.0672C28.7672 23.0672 25.3657 21.6324 19.5273 21.7982L19.5296 26.1231C19.6435 26.1726 19.7558 26.2284 19.8649 26.2913C21.4809 27.137 22.2613 28.7089 22.5664 29.5227L22.607 29.6263L22.6906 29.553C23.937 28.4745 25.2989 28.1095 26.6679 28.5072C28.3276 28.9839 29.2761 30.4162 29.7763 31.5313L29.8384 31.6684L29.9133 31.5393C31.9648 28.0792 33.0424 24.4541 33.118 20.7756C33.1531 19.1272 33.1674 17.3872 33.1674 15.5962ZM17.4407 25.719C17.6071 25.719 17.8795 25.7286 18.2028 25.7708V20.4751C18.2028 20.4751 23.0633 20.2104 27.3257 21.2379C27.3257 21.2379 27.2222 19.1033 27.3186 17.9475C27.3186 17.9475 24.6243 18.861 18.2028 18.6952V12.8024C18.2028 12.8024 21.9818 12.6135 25.404 13.5612C25.404 13.5612 25.3243 11.0719 25.4072 10.2828C25.4072 10.2828 21.9563 11.272 18.1893 11.0433C18.1893 11.0433 18.0754 9.09679 19.0008 4.56222C19.0008 4.56222 17.4892 4.64512 17.3236 4.63715C17.1579 4.64512 15.6463 4.56222 15.6463 4.56222C16.5718 9.09679 16.4579 11.0433 16.4579 11.0433C12.6909 11.272 9.24 10.2828 9.24 10.2828C9.32282 11.0719 9.24318 13.5612 9.24318 13.5612C12.6654 12.6135 16.4443 12.8024 16.4443 12.8024V18.6952C10.0229 18.861 7.32861 17.9475 7.32861 17.9475C7.42497 19.1033 7.32144 21.2379 7.32144 21.2379C11.5838 20.2104 16.4443 20.4751 16.4443 20.4751V25.786C16.8648 25.7222 17.2192 25.719 17.4407 25.719ZM45.5126 23.0935V33.3526H43.9476V23.0935H45.5126ZM57.7566 23.0935V33.3526H56.4927L49.1633 25.7158V33.3526H47.5992V23.0935H48.8766L56.1917 30.7414V23.0935H57.7566ZM63.5067 31.552L66.5721 23.0935H68.2541L64.2769 33.3526H62.6331L58.9305 23.0935H60.6126L63.5067 31.552ZM74.1484 33.3526H69.3619V23.0935H74.1484V24.5553H70.9269V27.4925H73.2078V28.9408H70.9269V31.9043H74.1484V33.3526ZM75.5819 30.9494C76.0383 31.4723 77.0425 32.0454 77.8636 32.0454C78.8154 32.0454 79.5074 31.4986 79.5074 30.5597C79.5074 28.7838 75.2299 29.0317 75.2299 25.9C75.2299 24.0731 76.7415 22.9627 78.2284 22.9627C79.1937 22.9627 79.924 23.315 80.3285 23.6674V25.6648C79.9638 25.1292 79.1801 24.4118 78.2419 24.4118C77.3683 24.4118 76.8084 24.9985 76.8084 25.8338C76.8084 27.7532 81.1234 27.4256 81.1234 30.4935C81.1234 32.4113 79.5194 33.5344 77.8119 33.5344C76.8586 33.5344 76.0646 33.1685 75.5819 32.7389V30.9494ZM81.645 23.0935H89.8863V24.5553H86.5493V33.3526H84.9844V24.5553H81.645V23.0935ZM92.4945 23.0935V33.3526H90.9304V23.0935H92.4945ZM91.5556 22.624L90.7201 21.8269L92.5989 19.882L93.4733 20.7971L91.5556 22.624ZM94.0722 28.2745C94.0595 26.1614 95.6372 22.9627 99.315 22.9627C100.762 22.9627 101.857 23.3685 102.575 23.9423V25.7955C101.831 25.0519 100.918 24.4118 99.315 24.4118C96.6661 24.4118 95.6889 26.7616 95.7009 28.2745C95.7009 29.9332 96.6661 32.0725 99.315 32.0725C100.682 32.0725 101.844 31.5895 102.575 30.8984V32.542C101.766 33.1422 100.866 33.5208 99.315 33.5208C95.6372 33.5073 94.0722 30.5971 94.0722 28.2872V28.2745ZM105.703 23.0935V33.3526H104.139V23.0935H105.703ZM109.354 23.0935V33.3526H107.79V23.0935H109.354ZM108.416 22.624L107.582 21.8269L109.458 19.882L110.333 20.7971L108.416 22.624ZM113.213 31.7601C113.253 32.9206 113.019 34.121 112.289 34.7746H110.724C111.401 33.8731 111.649 32.9469 111.649 31.7601H113.213Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M120.335 29.4344C120.048 29.4743 119.748 29.499 119.434 29.499H118.901V33.3505H117.335V23.0913H119.487C121.847 23.0913 123.386 24.0574 123.386 26.29C123.386 27.4768 122.825 28.352 121.925 28.8853L125.982 33.3505H123.778L120.335 29.4344ZM118.901 28.0635H119.5C120.857 28.0635 121.704 27.5031 121.704 26.2629C121.704 25.076 120.881 24.5531 119.538 24.5531H118.901V28.0635ZM131.222 33.3505H126.438V23.0913H131.222V24.5531H128V27.4904H130.283V28.9387H128V31.9022H131.222V33.3505ZM132.306 28.2723C132.306 26.1593 133.841 22.9606 137.679 22.9606C138.825 22.9606 140.091 23.2093 140.808 23.6524V25.5056C140.065 24.8791 139.047 24.4097 137.679 24.4097C134.886 24.4097 133.935 26.7595 133.935 28.2723C133.935 29.931 134.9 32.0704 137.546 32.0704C138.538 32.0704 139.113 31.9141 139.764 31.6535V28.6509H141.33V32.3844C140.365 33.0492 139.099 33.5187 137.546 33.5187C133.868 33.5051 132.306 30.595 132.306 28.2851V28.2723ZM144.72 23.0913V33.3505H143.153V23.0913H144.72ZM151.54 23.0275C154.55 23.0514 156.701 24.9716 156.767 28.0635C156.82 31.0916 154.656 33.4939 151.46 33.545C147.822 33.5051 146.256 30.7129 146.296 28.2723C146.282 26.1593 147.862 23.0387 151.54 23.0275ZM151.487 32.0967C153.78 32.0568 155.191 30.3096 155.152 28.1304C155.098 25.8978 153.704 24.4894 151.54 24.4758C148.89 24.4894 147.914 26.7595 147.924 28.2723C147.889 30.0346 148.867 32.0704 151.487 32.0967ZM168.504 23.0913V33.3505H167.239L159.909 25.7137V33.3505H158.346V23.0913H159.621L166.936 30.7393V23.0913H168.504ZM174.004 22.6218L173.172 21.8247L175.049 19.8799L175.921 20.7949L174.004 22.6218ZM175.13 23.0913L178.921 33.3505H177.24L176.027 29.8641H172.584L171.359 33.3505H169.676L173.601 23.0913H175.13ZM173.094 28.4158H175.518L174.318 24.9589L173.094 28.4158ZM185.506 33.3505H180.094V23.0913H181.66V31.9022H185.506V33.3505ZM196.93 23.0913V33.3505H195.664L188.335 25.7137V33.3505H186.773V23.0913H188.052L195.363 30.7393V23.0913H196.93ZM203.736 33.3505H198.952V23.0913H203.736V24.5531H200.515V27.4904H202.799V28.9387H200.515V31.9022H203.736V33.3505ZM212.11 23.0913H213.673V33.3505H212.11V28.9522H206.905V33.3505H205.338V23.0913H206.905V27.5031H212.11V23.0913ZM220.492 23.0275C223.505 23.0514 225.657 24.9716 225.722 28.0635C225.771 31.0916 223.608 33.4939 220.412 33.545C216.774 33.5051 215.212 30.7129 215.252 28.2723C215.239 26.1593 216.813 23.0387 220.492 23.0275ZM220.439 32.0967C222.735 32.0568 224.144 30.3096 224.104 28.1304C224.054 25.8978 222.656 24.4894 220.492 24.4758C217.845 24.4894 216.867 26.7595 216.88 28.2723C216.84 30.0346 217.819 32.0704 220.439 32.0967ZM234.212 29.4344C233.923 29.4743 233.623 29.499 233.309 29.499H232.776V33.3505H231.211V23.0913H233.361C235.725 23.0913 237.259 24.0574 237.259 26.29C237.259 27.4768 236.702 28.352 235.8 28.8853L239.855 33.3505H237.655L234.212 29.4344ZM232.776 28.0635H233.374C234.732 28.0635 235.579 27.5031 235.579 26.2629C235.579 25.076 234.758 24.5531 233.414 24.5531H232.776V28.0635Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M245.111 23.0273C248.12 23.0513 250.275 24.9714 250.338 28.0633C250.392 31.0914 248.226 33.4938 245.031 33.5448C241.394 33.5049 239.829 30.7128 239.867 28.2721C239.853 26.1591 241.434 23.0385 245.111 23.0273ZM245.057 32.0965C247.355 32.0566 248.762 30.3094 248.723 28.1302C248.669 25.8976 247.275 24.4892 245.111 24.4756C242.464 24.4892 241.487 26.7593 241.5 28.2721C241.46 30.0344 242.438 32.0702 245.057 32.0965ZM251.409 23.0911H258.087V24.2525L253.339 31.902H258.048V33.3503H251.395V32.1874L256.078 24.553H251.409V23.0911ZM263.314 31.5497L266.378 23.0911H268.059L264.084 33.3503H262.442L258.737 23.0911H260.42L263.314 31.5497ZM273.966 23.0273C276.98 23.0513 279.13 24.9714 279.197 28.0633C279.247 31.0914 277.085 33.4938 273.888 33.5448C270.252 33.5049 268.686 30.7128 268.726 28.2721C268.712 26.1591 270.289 23.0385 273.966 23.0273ZM273.912 32.0965C276.211 32.0566 277.617 30.3094 277.579 28.1302C277.53 25.8976 276.131 24.4892 273.966 24.4756C271.319 24.4892 270.342 26.7593 270.355 28.2721C270.316 30.0344 271.293 32.0702 273.912 32.0965ZM279.626 35.5941C280.538 34.8121 280.982 33.7153 280.994 32.4225V23.0911H282.573V32.4089C282.573 34.2494 281.883 35.7375 280.631 36.7697L279.626 35.5941ZM289.199 23.0911L292.992 33.3503H291.311L290.098 29.8639H286.655L285.429 33.3503H283.746L287.672 23.0911H289.199ZM287.163 28.4156H289.589L288.389 24.9587L287.163 28.4156ZM48.9839 38.1383L52.7613 48.3473H51.0865L49.8791 44.8792H46.4537L45.2336 48.3473H43.5596L47.4668 38.1383H48.9839ZM46.9603 43.4381H49.3742L48.1796 39.9955L46.9603 43.4381ZM59.3779 38.1383V48.3473H57.8217V38.1383H59.3779ZM71.5646 38.1383V48.3473H70.3047L63.0119 40.7496V48.3473H61.455V38.1383H62.726L70.0068 45.7496V38.1383H71.5646ZM73.5747 48.3473V38.1383H78.3381V39.5938H75.1325V42.5414H77.3904V43.9841H75.1325V48.3473H73.5747Z" fill="black" />
		<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M84.1264 38.0727C87.1233 38.0998 89.2657 40.0088 89.331 43.0863C89.3827 46.0992 87.2284 48.4905 84.0476 48.5423C80.4279 48.5024 78.8701 45.723 78.9099 43.2951C78.8964 41.1908 80.4661 38.0862 84.1264 38.0727ZM84.0747 47.0996C86.3588 47.0613 87.7596 45.3205 87.7214 43.1517C87.6697 40.9302 86.2799 39.5281 84.1264 39.5154C81.4919 39.5281 80.5187 41.7879 80.5306 43.2951C80.4924 45.0471 81.4656 47.0749 84.0747 47.0996ZM93.8848 44.4509C93.5989 44.4891 93.3003 44.5154 92.9889 44.5154H92.4577V48.347H90.8999V38.138H93.0407C95.3901 38.138 96.9208 39.1001 96.9208 41.3208C96.9208 42.5028 96.3641 43.3732 95.4681 43.9049L99.5043 48.347H97.3102L93.8848 44.4509ZM92.4577 43.0863H93.0542C94.4033 43.0863 95.2483 42.5283 95.2483 41.2945C95.2483 40.1124 94.4304 39.5935 93.094 39.5935H92.4577V43.0863ZM109.898 48.347V41.5408L106.381 48.347H104.994L101.58 41.6579V48.347H100.023V38.138H101.71L105.733 46.3081L109.898 38.138H111.456V48.347H109.898ZM118.048 38.138L121.825 48.347H120.151L118.942 44.8789H115.517L114.298 48.347H112.624L116.528 38.138H118.048ZM116.023 43.4378H118.437L117.243 39.9952L116.023 43.4378ZM121.953 38.138H130.156V39.5935H126.832V48.347H125.276V39.5935H121.953V38.138ZM132.751 38.138V48.347H131.192V38.138H132.751ZM134.32 38.138H140.965V39.2946L136.24 46.9051H140.925V48.347H134.308V47.1912L138.966 39.5935H134.32V38.138ZM145.922 37.671L145.093 36.8787L146.959 34.9434L147.828 35.852L145.922 37.671ZM147.038 38.138L150.814 48.347H149.141L147.934 44.8789H144.506L143.287 48.347H141.614L145.519 38.138H147.038ZM145.013 43.4378H147.428L146.232 39.9952L145.013 43.4378ZM151.477 43.2951C151.463 41.1908 153.033 38.0081 156.691 38.0081C158.134 38.0081 159.223 38.4114 159.936 38.9829V40.8274C159.197 40.0869 158.29 39.45 156.691 39.45C154.059 39.45 153.086 41.7879 153.099 43.2951C153.099 44.9443 154.059 47.0749 156.691 47.0749C158.055 47.0749 159.21 46.5934 159.936 45.9063V47.5419C159.133 48.139 158.236 48.5152 156.691 48.5152C153.033 48.5024 151.477 45.6059 151.477 43.3079V43.2951ZM163.051 38.138V48.347H161.495V38.138H163.051ZM169.825 48.347H165.063V38.138H169.825V39.5935H166.62V42.5148H168.892V43.9567H166.62V46.9051H169.825V48.347Z" fill="black" />
	</g>
	<defs>
		<clippath id="gsdtc">
			<rect width="293" height="66.795" fill="white" />
		</clippath>
	</defs>
</svg>
                  </div>
                </a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </footer>
  </div>

Macro

{% from "footer-extended/macro.njk" import idskFooterExtended %}

{{ idskFooterExtended({
 "feedbackButtonAddress": "https://www.idsk.gov.sk",
 "characterLength": 200,
 "showFeedback": "true",
 "upButtonEnabled": "true",
 "logo": "footer-extended-logo.svg",
 "firstColumn": {
  "title": "Navigácia v 2 stĺpcoch (2/3)",
  "leftItems": [
   {
    "name": "Link small Regular 12/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 13/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 14/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 15/20",
    "href": "#"
   }
  ],
  "rightItems": [
   {
    "name": "Link small Regular 16/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 17/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 18/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 19/20",
    "href": "#"
   }
  ]
 },
 "secondColumn": {
  "title": "Navigácia v 1 stĺpci (1/3)",
  "items": [
   {
    "name": "Link small Regular 20/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 21/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 22/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 23/20",
    "href": "#"
   }
  ]
 },
 "thirdColumn": {
  "title": "Dodatočná hyperlinková navigácia (2/3)",
  "leftItems": [
   {
    "name": "Link small Regular 12/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 13/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 14/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 15/20",
    "href": "#"
   }
  ],
  "rightItems": [
   {
    "name": "Link small Regular 16/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 17/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 18/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 19/20",
    "href": "#"
   }
  ]
 },
 "fourthColumn": {
  "title": "Navigácia v 1 stĺpci (1/3)",
  "items": [
   {
    "name": "Link small Regular 28/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 29/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 30/20",
    "href": "#"
   },
   {
    "name": "Link small Regular 31/20",
    "href": "#"
   }
  ]
 },
 "subtitles": [
  {
   "href": "#",
   "item": "Pomoc"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Cookies"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Kontakty"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Mapa Stránky"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "RSS"
  },
  {
   "href": "#",
   "item": "Vyhlásenie o prístupnosti"
  }
 ],
 "dropdownItems": [
  {
   "value": "published",
   "text": "Kompilačná chyba"
  },
  {
   "value": "updated",
   "text": "Gramatická chyba"
  },
  {
   "value": "views",
   "text": "Chyba responzivity"
  },
  {
   "value": "comments",
   "text": "Chyba iná"
  },
  {
   "value": "comments",
   "text": "Chyba piata"
  },
  {
   "value": "comments",
   "text": "Chyba šiesta"
  }
 ]
}) }}