Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Header

Header

The standard header as used on information pages on GOV.UK

Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-width-container">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
   </a>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({}) }}

Header with service name

(open in a new window)

If your service is more than a few pages long, you can help users understand where they are by adding the service name.

Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-width-container">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
   </a>
  </div>
  <div class="govuk-header__content">
  <a href="/components/header" class="govuk-header__link govuk-header__link--service-name">
   Service Name
  </a>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({
 "serviceName": "Service Name",
 "serviceUrl": "/components/header"
}) }}

Header with navigation

(open in a new window)
Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-width-container">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
   </a>
  </div>
  <div class="govuk-header__content">
  <button type="button" role="button" class="govuk-header__menu-button govuk-js-header-toggle" aria-controls="navigation" aria-label="Show or hide Top Level Navigation">Menu</button>
  <nav>
   <ul id="navigation" class="govuk-header__navigation " aria-label="Top Level Navigation">
      <li class="govuk-header__navigation-item govuk-header__navigation-item--active">
       <a class="govuk-header__link" href="#1">
        Navigation item 1
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#2">
        Navigation item 2
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#3">
        Navigation item 3
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#4">
        Navigation item 4
       </a>
      </li>
   </ul>
  </nav>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({
 "navigation": [
  {
   "href": "#1",
   "text": "Navigation item 1",
   "active": true
  },
  {
   "href": "#2",
   "text": "Navigation item 2"
  },
  {
   "href": "#3",
   "text": "Navigation item 3"
  },
  {
   "href": "#4",
   "text": "Navigation item 4"
  }
 ]
}) }}

Header with service name and navigation

(open in a new window)

If you need to include basic navigation, contact or account management links.

Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-width-container">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
   </a>
  </div>
  <div class="govuk-header__content">
  <a href="/components/header" class="govuk-header__link govuk-header__link--service-name">
   Service Name
  </a>
  <button type="button" role="button" class="govuk-header__menu-button govuk-js-header-toggle" aria-controls="navigation" aria-label="Show or hide Top Level Navigation">Menu</button>
  <nav>
   <ul id="navigation" class="govuk-header__navigation " aria-label="Top Level Navigation">
      <li class="govuk-header__navigation-item govuk-header__navigation-item--active">
       <a class="govuk-header__link" href="#1">
        Navigation item 1
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#2">
        Navigation item 2
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#3">
        Navigation item 3
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#4">
        Navigation item 4
       </a>
      </li>
   </ul>
  </nav>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({
 "serviceName": "Service Name",
 "serviceUrl": "/components/header",
 "navigation": [
  {
   "href": "#1",
   "text": "Navigation item 1",
   "active": true
  },
  {
   "href": "#2",
   "text": "Navigation item 2"
  },
  {
   "href": "#3",
   "text": "Navigation item 3"
  },
  {
   "href": "#4",
   "text": "Navigation item 4"
  }
 ]
}) }}

Header with large navigation

(open in a new window)

An edge case example with a large number of navitation items with long names used to test wrapping

Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-width-container">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
   </a>
  </div>
  <div class="govuk-header__content">
  <button type="button" role="button" class="govuk-header__menu-button govuk-js-header-toggle" aria-controls="navigation" aria-label="Show or hide Top Level Navigation">Menu</button>
  <nav>
   <ul id="navigation" class="govuk-header__navigation " aria-label="Top Level Navigation">
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/benefits">
        Benefits
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/births-deaths-marriages">
        Births, deaths, marriages and care
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/business">
        Business and self-employed
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/childcare-parenting">
        Childcare and parenting
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/citizenship">
        Citizenship and living in the UK
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/justice">
        Crime, justice and the law
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/disabilities">
        Disabled people
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/driving">
        Driving and transport
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/education">
        Education and learning
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/employing-people">
        Employing people
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/environment-countryside">
        Environment and countryside
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/housing-local-services">
        Housing and local services
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/tax">
        Money and tax
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/abroad">
        Passports, travel and living abroad
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/visas-immigration">
        Visas and immigration
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="/browse/working">
        Working, jobs and pensions
       </a>
      </li>
   </ul>
  </nav>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({
 "navigation": [
  {
   "href": "/browse/benefits",
   "text": "Benefits"
  },
  {
   "href": "/browse/births-deaths-marriages",
   "text": "Births, deaths, marriages and care"
  },
  {
   "href": "/browse/business",
   "text": "Business and self-employed"
  },
  {
   "href": "/browse/childcare-parenting",
   "text": "Childcare and parenting"
  },
  {
   "href": "/browse/citizenship",
   "text": "Citizenship and living in the UK"
  },
  {
   "href": "/browse/justice",
   "text": "Crime, justice and the law"
  },
  {
   "href": "/browse/disabilities",
   "text": "Disabled people"
  },
  {
   "href": "/browse/driving",
   "text": "Driving and transport"
  },
  {
   "href": "/browse/education",
   "text": "Education and learning"
  },
  {
   "href": "/browse/employing-people",
   "text": "Employing people"
  },
  {
   "href": "/browse/environment-countryside",
   "text": "Environment and countryside"
  },
  {
   "href": "/browse/housing-local-services",
   "text": "Housing and local services"
  },
  {
   "href": "/browse/tax",
   "text": "Money and tax"
  },
  {
   "href": "/browse/abroad",
   "text": "Passports, travel and living abroad"
  },
  {
   "href": "/browse/visas-immigration",
   "text": "Visas and immigration"
  },
  {
   "href": "/browse/working",
   "text": "Working, jobs and pensions"
  }
 ]
}) }}

Header with product name

(open in a new window)
Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-width-container">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
    <span class="govuk-header__product-name">
     Product Name
    </span>
   </a>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({
 "navigationClasses": "govuk-header__navigation--end",
 "productName": "Product Name"
}) }}

Header full width

(open in a new window)
Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-header__container--full-width">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
    <span class="govuk-header__product-name">
     Product Name
    </span>
   </a>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({
 "containerClasses": "govuk-header__container--full-width",
 "navigationClasses": "govuk-header__navigation--end",
 "productName": "Product Name"
}) }}

Header full width with navigation

(open in a new window)
Code

Markup

<header class="govuk-header " role="banner" data-module="govuk-header">
 <div class="govuk-header__container govuk-header__container--full-width">
  <div class="govuk-header__logo">
   <a href="/" class="govuk-header__link govuk-header__link--homepage">
    <span class="govuk-header__logotype">
     <svg
      role="presentation"
      focusable="false"
      class="govuk-header__logotype-crown"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewbox="0 0 132 97"
      height="30"
      width="36"
     >
      <path
       fill="currentColor" fill-rule="evenodd"
       d="M25 30.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.2-3.6-1.4-7.6.3-9.1 3.9-1.4 3.5.3 7.5 3.9 9zM9 39.5c3.6 1.5 7.8-.2 9.2-3.7 1.5-3.6-.2-7.8-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.2-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.5 3.8 9zM4.4 57.2c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.5-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.4 3.5.3 7.6 3.9 9.1zm38.3-21.4c3.5 1.5 7.7-.2 9.1-3.8 1.5-3.6-.2-7.7-3.9-9.1-3.6-1.5-7.6.3-9.1 3.8-1.3 3.6.4 7.7 3.9 9.1zm64.4-5.6c-3.6 1.5-7.8-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.8-9.2 3.6-1.4 7.7.3 9.2 3.9 1.3 3.5-.4 7.5-3.9 9zm15.9 9.3c-3.6 1.5-7.7-.2-9.1-3.7-1.5-3.6.2-7.8 3.7-9.1 3.6-1.5 7.7.2 9.2 3.8 1.5 3.5-.3 7.5-3.8 9zm4.7 17.7c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.5-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.3 3.5-.4 7.6-3.9 9.1zM89.3 35.8c-3.6 1.5-7.8-.2-9.2-3.8-1.4-3.6.2-7.7 3.9-9.1 3.6-1.5 7.7.3 9.2 3.8 1.4 3.6-.3 7.7-3.9 9.1zM69.7 17.7l8.9 4.7V9.3l-8.9 2.8c-.2-.3-.5-.6-.9-.9L72.4 0H59.6l3.5 11.2c-.3.3-.6.5-.9.9l-8.8-2.8v13.1l8.8-4.7c.3.3.6.7.9.9l-5 15.4v.1c-.2.8-.4 1.6-.4 2.4 0 4.1 3.1 7.5 7 8.1h.2c.3 0 .7.1 1 .1.4 0 .7 0 1-.1h.2c4-.6 7.1-4.1 7.1-8.1 0-.8-.1-1.7-.4-2.4V34l-5.1-15.4c.4-.2.7-.6 1-.9zM66 92.8c16.9 0 32.8 1.1 47.1 3.2 4-16.9 8.9-26.7 14-33.5l-9.6-3.4c1 4.9 1.1 7.2 0 10.2-1.5-1.4-3-4.3-4.2-8.7L108.6 76c2.8-2 5-3.2 7.5-3.3-4.4 9.4-10 11.9-13.6 11.2-4.3-.8-6.3-4.6-5.6-7.9 1-4.7 5.7-5.9 8-.5 4.3-8.7-3-11.4-7.6-8.8 7.1-7.2 7.9-13.5 2.1-21.1-8 6.1-8.1 12.3-4.5 20.8-4.7-5.4-12.1-2.5-9.5 6.2 3.4-5.2 7.9-2 7.2 3.1-.6 4.3-6.4 7.8-13.5 7.2-10.3-.9-10.9-8-11.2-13.8 2.5-.5 7.1 1.8 11 7.3L80.2 60c-4.1 4.4-8 5.3-12.3 5.4 1.4-4.4 8-11.6 8-11.6H55.5s6.4 7.2 7.9 11.6c-4.2-.1-8-1-12.3-5.4l1.4 16.4c3.9-5.5 8.5-7.7 10.9-7.3-.3 5.8-.9 12.8-11.1 13.8-7.2.6-12.9-2.9-13.5-7.2-.7-5 3.8-8.3 7.1-3.1 2.7-8.7-4.6-11.6-9.4-6.2 3.7-8.5 3.6-14.7-4.6-20.8-5.8 7.6-5 13.9 2.2 21.1-4.7-2.6-11.9.1-7.7 8.8 2.3-5.5 7.1-4.2 8.1.5.7 3.3-1.3 7.1-5.7 7.9-3.5.7-9-1.8-13.5-11.2 2.5.1 4.7 1.3 7.5 3.3l-4.7-15.4c-1.2 4.4-2.7 7.2-4.3 8.7-1.1-3-.9-5.3 0-10.2l-9.5 3.4c5 6.9 9.9 16.7 14 33.5 14.8-2.1 30.8-3.2 47.7-3.2z"
      ></path>
      <image src="/assets/images/govuk-logotype-crown.png" xlink:href="" class="govuk-header__logotype-crown-fallback-image" width="36" height="32"></image>
     </svg>
     <span class="govuk-header__logotype-text">
      GOV.UK
     </span>
    </span>
    <span class="govuk-header__product-name">
     Product Name
    </span>
   </a>
  </div>
  <div class="govuk-header__content">
  <button type="button" role="button" class="govuk-header__menu-button govuk-js-header-toggle" aria-controls="navigation" aria-label="Show or hide Top Level Navigation">Menu</button>
  <nav>
   <ul id="navigation" class="govuk-header__navigation govuk-header__navigation--end" aria-label="Top Level Navigation">
      <li class="govuk-header__navigation-item govuk-header__navigation-item--active">
       <a class="govuk-header__link" href="#1">
        Navigation item 1
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#2">
        Navigation item 2
       </a>
      </li>
      <li class="govuk-header__navigation-item">
       <a class="govuk-header__link" href="#3">
        Navigation item 3
       </a>
      </li>
   </ul>
  </nav>
  </div>
 </div>
</header>

Macro

{% from "header/macro.njk" import govukHeader %}

{{ govukHeader({
 "containerClasses": "govuk-header__container--full-width",
 "navigationClasses": "govuk-header__navigation--end",
 "productName": "Product Name",
 "navigation": [
  {
   "href": "#1",
   "text": "Navigation item 1",
   "active": true
  },
  {
   "href": "#2",
   "text": "Navigation item 2"
  },
  {
   "href": "#3",
   "text": "Navigation item 3"
  }
 ]
}) }}