Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Zhrnutie
Vzory

Zhrnutie

Tento návod opisuje postup, ako umožniť používateľom skontrolovať svoje odpovede pred odoslaním žiadosti.

Obsah:

Ukážka

example

Výhody zhrnutia

Hlavné výhody stránky so zhrnutím sú:

 • zvýšené miery dokončenia - používatelia sú si istí, že boli zaznamenané správne dáta, a tak sú menej náchylní k zrušeniu procesu pred jeho dokončením,
 • zníženie chybovosti - používateľom poskytnete druhú príležitosť všimnúť si a opraviť chybu pred tým, ako odošlú údaje.

Čo má zhrnutie obsahovať

Zhrnutie sa používa vždy na konci procesu, kedy používateľ musí potvrdiť správnosť svojich údajov.

Zhrnutie má obsahovať:

 • jasnú informáciu, že na stránke je potrebné tlačidlom potvrdiť správnosť zadaných údajov a že proces nebude dokončený, kým používatelia svoje údaje nepotvrdia,
 • zoznam všetkých predošlých odpovedí, ktoré používateľ v procese vyplnil,
 • informáciu o poplatku, ktorý bude používateľ platiť, spolu s vysvetlením, ako bola stanovená výška poplatku za službu,
 • potvrdzovacie tlačidlo, ktoré upozorní používateľa, čo sa bude diať v ďalšom kroku.

Stránka zhrnutia by mala používateľovi poskytnúť možnosť vytlačiť vyplnené údaje vo formáte .pdf, možnosť exportu údajov prostredníctvom alternatívnych odkazov a možnosť uložiť svoju žiadosť do konceptov v elektronickej schránke.

Vytvorte stránku jednoduchú na porozumenie

Informácie v zhrnutí štrukturujte prehľadne:

 • Ak je to možné, rozdeľte obsah do viacerých častí.
 • Zobrazte iba časti, ktoré sú relevantné pre používateľa - napríklad, ak už raz používateľ uviedol, že je zo Slovenska, uvádzajte iba časti týkajúce sa jeho odpovede a nie tie, ktoré s jeho odpoveďou nesúvisia.
 • Formulujte vaše otázky tak, aby odpovede používateľa vhodne dotvárali stránku “Zhrnutie” - napríklad, nepotrebujete označovať jednotlivé položky adresy, a rovnako môžete prepísať dlhé otázky na kratšie tvrdenia.

Umožnite používateľom vrátiť sa a zmeniť svoje odpovede

Pri každej časti na stránke “Zhrnutie” poskytnite odkaz “Zmeniť”, aby sa používateľ mohol vrátiť a doplniť alebo zmeniť informácie, ktoré žiadate.

Stránky s odpoveďami majú vyzerať rovnako, ako keď ich používateľ použil naposledy, t.j. aj so všetkými odpoveďami, ktoré predbežne vyplnil.

Keď používateľ dokončí úpravu, tlačidlo “Pokračovať” ho vráti na stránku “Zhrnutie”. Používateľ by nemal znovu prechádzať celým procesom vypĺňania údajov.

Ak používateľ počas úpravy zmení svoje odpovede a k novým odpovediam sa budú viazať ďalšie doplňujúce otázky, položte ich používateľovi ešte pred tým, než sa opäť vráti na stránku “Zhrnutie”.

Vytvorte prístupnú stránku

K odkazu “Zmeniť” pridajte skrytý text, aby tlačidlo malo zmysel aj keď ho čítače obrazoviek čítajú mimo kontext.

Napríklad:

<a href="/renew/name/edit">Zmeniť<span class="visually-hidden"> meno</span></a>