Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Úvodné obrazovky
Vzory

Úvodné obrazovky

Ak vytvárate digitálnu službu, je nevyhnutné umiestniť jej úvodnú obrazovku na portál slovensko.sk.

Obsah:

Prečo musí služba začať na portáli slovensko.sk

Všetky digitálne služby musia mať východiskový bod umiestnený na portáli slovensko.sk. Toto zabezpečí, že občan bude mať jednotný štartovací bod pre riešenie všetkých svojich životných situácii a náklady na marketing digitálnych služieb budú efektívne.

Príklad

dan

Čo nesmie chýbať na úvodnej obrazovke

Úvodná obrazovka je pre používateľa kľúčová, a preto by mu mala poskytnúť všetky nevyhnutné informácie, ktoré v tejto fáze potrebuje. Z toho dôvodu by mala byť dizajnovaná tak, aby používateľ jednoznačne pochopil o akú službu sa jedná, či ju potrebuje, resp. či je pre neho vhodná spolu so základnými informáciami, ktoré by mal o danej službe vedieť.
Aby úvodná stránka splnila svoj účel mala by určite obsahovať:

 1. Názov služby (stručný a výstižný k obsahu poskytovanej služby)
 2. Stručný úvod s uvedením základných informácii, ktoré by mala väčšina používateľov vedieť. Napríklad:
  • čo im vaša služba umožní,
  • aké sú podmienky dokončenia,
  • čo budú potrebovať na dokončenie služby,
  • aký poplatok bude potrebné za službu uhradiť.
 3. Ak je príjemca elektronického formulára známy, jeho identifikačné údaje sa zobrazia v prvom procesnom kroku.
 4. Tlačidlo výzvy na akciu "Začať".
 5. Zoznam ďalších spôsobov ako sa dá pristúpiť k využitiu vašej služby.