Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Stránka o cookies
Vzory

Stránka o cookies

Tento vzor je momentálne len experimentálny / skúšobný, stále prebieha proces výskumu a schválenia.

Obsah:

Povedzte používateľom o cookies, ktoré im nastavíte na zariadení a nechajte ich potvrdiť alebo zamietnuť rôzne typy menej podstatných cookies.

Cookies stránka

Kedy je možné použiť tento vzor?

Používajte stránku cookies, keď chcete používateľa informovať o cookies alebo iných podobných technológiách, ktoré vaša služba / stránka používa a ukladá na zariadenie používateľa. Napríklad HTML5 lokálne úložisko.

Ako to funguje?

Stránka vám pomôže byť transparentný smerom k používateľovi.

Príprava vašej stránky o cookies

Stránku s cookies musíte vypublikovať v čase aktivácie alebo publikovania vašej služby / stránky v beta verzii. Cookie stránka musí byť jedinečná.

Aplikujte nasledujúce kroky pri vytváraní vašej cookie stránky:

 • Skontrolujte si cookies, ktoré používate
 • Kategorizujte si ich
 • Pripravte si stránku

Kontrola a kategorizácia vašich cookies

Spravte si zoznam všetkých cookies, ktoré vaša služba / stránka používa a rozdeľte ich na:

 • Základné cookies – bez nich by služba / stránka nebola funkčná
 • Funkčné cookies – služba / stránka by bez nich fungovala, ale používateľ by nebol schopný využiť naplno funkcionalitu vašej stránky / služby (napríklad automatické zapamätanie posledných nastavení)
 • Analytické cookies – dovolia vám používať a zbierať analytické dáta
 • Iné typy cookies, ktoré používate

Pri každej cookie by ste mali vedieť identifikovať, či je nastavená na strane serveru alebo používateľa.

Výsledok vašej kontroly vám napovie stratégiu ako by mala služba / stránka používať cookie banner a cookie stránku.

Komponent cookie banner má viacero možností použitia:

 • zobrazenie nastavenia iba základných cookies
 • nastavenie ostatných cookies na serveri – zahrňuje služby, ktoré tiež nastavujú ostatné cookies u používateľa
 • nastavanie ostatných cookies – iba na strane používateľa

Napísanie obsahu vašej cookies stránky

Spolupracujte s vašim právnikom pri písaní cookies stránky.

Stránka s pravidlami musí byť napísaná v spisovnej slovenčine.

Zoraďte cookies jednotlivo na stránke pod relevantnými kategóriami.

Každá cookie priraďte:

 • meno
 • krátky popis funkcie danej cookie
 • pravidlá pre cookies tretej strany, ktorá nastavuje cookies na vašu stránku (napr. stránky sociálnych sietí môžu požadovať súhlas s ich cookies pri poskytovaní služby na vašej stránke)
 • kedy sa cookie odstráni

Príklady cookies stránky možete nájsť tu.

Nevkladajte vaše pravidlá pre cookies do stránky „súhlas s podmienkami“.

Nastavte si pravidlá updatu cookies, aby každý člen tímu vedel ako ich pridávať alebo odstraňovať.

Pre ktoré cookies potrebujete vyžadovať súhlas?

Pre základné alebo kľúčové cookies nepotrebujete súhlas od používateľa. Kľúčové cookies su také, bez ktorých by vaša služba nefungovala.

Pre cookies, ktoré zbierajú analytické dáta a ktoré nie sú základné alebo kľúčové by ste mali pre nastavenie u používateľa požadovať súhlas.

Súhlas od používateľa môžete získať:

 • pomocou cookie bannera
 • nastavením a zmenou cookies samotným používateľom na cookies stránke

Publikovanie vašej cookies stránky

Používateľ by sa mal na stránku s pravidlami cookies dostať z cookies banneru alebo z pätičky stránky.

Povolenie alebo zakázanie nastavovania cookies samotným používateľom na cookies stránke

Dajte na výber používateľovi (výberovníkom – checkbox) akceptovať alebo odmietnuť nastavenie analytických a ostatných cookies.

Pri prvej návšteve stránky by mal mať prednastavené povolenie cookies ako „zakázané“. Ak navštevuje stránku opakovane tak ponechajte jeho posledné nastavenie.

Sú to základné súbory cookie, ktoré umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a používať jej funkcie. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás, ktoré by sa dali použiť na marketing alebo na zapamätaniesi, čo ste si na internete pozerali.
Tieto súbory zbierajú informácie o tom, ako sa používala webová stránka, napríklad ktoré stránky najčastejšie navštevujete a či sa vám zobrazili chybové hlásenia. Nezbierajú informácie, na základe ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť. Všetky informácie sú anonymné. Používajú sa na zlepšenie funkčnosti webových stránok.
V týchto súboroch sa ukladajú vaše voľby (napr. jazykové preferencie) a osobné charakteristiky. Môžu sa v nich uložiť zmeny, ktoré ste na webovej stránke urobili. Dá sa zabezpečiť, aby sa informácie zbierali anonymne. Na ich základe nie je možné zistiť, ktoré iné webové stránky ste navštívili.
<div class="govuk-grid-row">
 <div class="govuk-grid-column-full govuk-body">
  <div class="govuk-form-group">
   <div class="govuk-checkboxes">
    <div class="govuk-checkboxes__item">
     <input class="govuk-checkboxes__input" id="necessary-cookies" name="necessary-cookies" type="checkbox" checked="" disabled="">
     <label class="govuk-label govuk-checkboxes__label" for="necessary-cookies">
      Nevyhnutne nutné súbory cookie
     </label>
    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="govuk-inset-text">
   Sú to základné súbory cookie, ktoré umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a používať jej funkcie. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás, ktoré by sa dali použiť na marketing alebo na zapamätaniesi, čo ste si na internete pozerali.
  </div>

  <div class="govuk-form-group">
   <div class="govuk-checkboxes">
    <div class="govuk-checkboxes__item">
     <input class="govuk-checkboxes__input" name="ga-cookies" id="ga-cookies" type="checkbox">
     <label class="govuk-label govuk-checkboxes__label" for="ga-cookies">
      Analytické súbory cookie
     </label>
    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="govuk-inset-text">
   Tieto súbory zbierajú informácie o tom, ako sa používala webová stránka, napríklad ktoré stránky najčastejšie navštevujete a či sa vám zobrazili chybové hlásenia. Nezbierajú informácie, na základe ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť. Všetky informácie sú anonymné. Používajú sa na zlepšenie funkčnosti webových stránok.
  </div>

  <div class="govuk-form-group">
   <div class="govuk-checkboxes">
    <div class="govuk-checkboxes__item">
     <input class="govuk-checkboxes__input" name="preferences-cookies" id="preferences-cookies" type="checkbox">
     <label class="govuk-label govuk-checkboxes__label" for="preferences-cookies">
      Preferenčné súbory cookie
     </label>
    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="govuk-inset-text">
   V týchto súboroch sa ukladajú vaše voľby (napr. jazykové preferencie) a osobné charakteristiky. Môžu sa v nich uložiť zmeny, ktoré ste na webovej stránke urobili. Dá sa zabezpečiť, aby sa informácie zbierali anonymne. Na ich základe nie je možné zistiť, ktoré iné webové stránky ste navštívili.
  </div>

  <button type="submit" class="idsk-button" data-module="idsk-button">
   Uložiť nastavenia
  </button>

 </div>
</div>

Čo ak ste závislý od používania JavaScriptu pri možnosti udelenia súhlasu alebo odmietnutia na vašej stránke?

Pokiaľ používateľove zariadenie nepodporuje JavaScript, ponúknite mu alternatívnu stránku cookies.

Nahraďte výberovníky na súhlas s textom ako si používateľ povolí použitie JavaSript na svojom zariadení.

Príklad: Zmeňte si svoje nastavenia cookies

Momentálne nemôžme zmeniť nastavenia cookies na vašom zariadení, pretože váš webový prehliadač nepodporuje JavaScript. Aby ste to zmenili, pokúste sa:

 • zapnúť JavaScript v nastaveniach vášho prehliadača
 • obnovte si túto stránku v prehliadači

Aktualizujte vašu stránku cookies aktuálnu po každej zmene v cookies.

Vždy si ozrejmite:

 • ako by ste mali označiť novú cookie
 • či potrebujete súhlas pre novú cookie od všetkých používateľov

Nový súhlas by ste mali žiadať ak:

 • ak začínate používať nie základnú alebo kľúčovú cookie (napríklad ak začínate používať funkčné cookies)
 • ak začínate používať cookies, ktoré môžu zbierať citlivé dáta (napríklad informácie, ktoré sú pre používateľa špecifické (zdravotné informácie atď.)
 • ak idete už povolené cookies a dáta, ktoré s nimi zbierate, používať iným spôsobom aký mali pôvodný zámer

U používateľa nenastavujte žiadne cookies, ktoré nie sú základné alebo kľúčové, ak vám na to nedal súhlas.