Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Proces overenia e-mailovej adresy
Vzory

Proces overenia e-mailovej adresy

Tento návod opisuje spôsob použitia, procesu overenia e-mailovej adresy na zistenie, či má používateľ prístup k špecifickému e-mailovému účtu.

Obsah:

Kedy použiť proces overenia e-mailovej adresy

Vyhnite sa použitiu procesu overenia e-mailových adries, okrem situácií kedy:

 • je kritická funkcionalita v službe prístupná iba prostredníctvom e-mailu (napríklad resetovanie hesla),
 • náhodné použitie nesprávnej e-mailovej adresy by spôsobilo, že niekto iný by sa dostal k citlivým údajom iného používateľa.

Proces overenia e-mailových adries môže byť rušivý, pretože núti používateľa prepínať z vašej služby na jeho e-mailovú adresu a späť.

Môže sa preto stať, že používateľ nedokončí proces, pretože:

 • bude zmätený,
 • nemá prístup k svojmu e-mailovému účtu alebo nemá e-mailový účet,
 • nedostane svoj potvrdzovací e-mail rýchlo,
 • neuvidí potvrdzovací e-mail (napríklad, pretože je doručený do Spam priečinku).

Vašu službu musíte navrhnúť tak, aby predchádzala týmto problémom.

Pamätajte si, že potvrdzujúce e-maily nepotvrdzujú totožnosť danej osoby, ale iba to, že osoba má prístup k danej e-mailovej adrese v čase potvrdenia.

Ak použijete proces overenia e-mailovej adresy

Ak použijete proces overenia e-mailovej adresy, mali by ste zvážiť:

 • dobu vypršania platnosti odkazu, ktorú nastavíte pre odkaz zaslaný v potvrdzovacom e-maili,
 • umožniť používateľovi znova si poslať aktivačný e-mail,
 • použitie vynúteného alebo nevynúteného spôsobu overenia e-mailovej adresy,
 • vytvoriť dizajn stránky na aktiváciu účtu.

Nastavenie doby vypršania platnosti

Aby odkaz nemohol byť použitý po určitom časovom období, nastavte mu dátum vypršania platnosti.

Zneaktívniť odkaz by ste mali tiež v prípade, ak:

 • už odkaz bol raz použitý,
 • bol nahradený novým odkazom,
 • si používateľ na svojom účte zmenil e-mailovú adresu.

Ak sa používateľ pokúsi použiť už neplatný odkaz alebo odkaz, ktorý už bol použitý, je potrebné ho o tom upovedomiť.

Umožniť používateľovi preposlať si e-mail

Umožnite používateľom znova si poslať potvrdzovací e-mail v prípade, že vložili nesprávnu e-mailovú adresu alebo im z nejakého dôvodu e-mail nebol doručený.

Použitie vynúteného a nevynúteného overenia

Existujú dva spôsoby procesu overenia e-mailovej adresy, vynútený a nevynútený.

Vynútený spôsob overenia zabraňuje používateľovi v použití služby, pokiaľ nepotvrdí svoju e-mailovú adresu.

Pri nevynútenom spôsobe overenia používateľ môže pokračovať vo využívaní služby, ale bude pravidelne upozorňovaný, že potrebuje potvrdiť svoju e-mailovú adresu. Niektoré funkcionality nemusia byť pre používateľa dostupné pokiaľ nepotvrdí e-mail.

Vynútené overenie je jednoduchšie, no ak používateľ nemôže potvrdiť svoj e-mail, nie je vôbec schopný službu použiť. Je veľmi dôležité, aby ste používateľovi v takomto prípade poslali e-mail ihneď.

Nevynútený spôsob overenia si vyžaduje citlivejší dizajn. Neviete totiž garantovať, že si všetci používatelia potvrdia e-mailovú adresu. To môže zabrániť používateľovi v prístupe k vaše službe.

Niektoré služby zo začiatku podporujú nevynútené overenie a následne sa zmenia na vynútené.

Dizajnovanie stránky na aktiváciu účtu

Táto stránka má informovať, čo potrebuje používateľ na aktiváciu svojho účtu.

Obvykle by mala vaša služba zobraziť túto stránku okamžite po tom, ako používateľ zadá svoju e-mailovú adresu alebo ak sa pokúsi prihlásiť pred tým, ako potvrdí svoj e-mail.

Stránka by mala:

 • zobraziť používateľovi e-mailovú adresu, na ktorú ste mu poslali aktivačný e-mail,
 • vysvetliť používateľovi, že pre pokračovanie musí kliknúť na odkaz v e-maili,
 • umožniť používateľovi preposlať si aktivačný email (na inú e-mailovú adresu, ak je to potrebné).

V prípade vynúteného overenia by táto stránka mala byť jedinou, ktorú používateľ uvidí pri snahe prihlásiť sa ešte pred aktiváciou svojho účtu.

Ak používate nevynútené overenie a používateľ sa prihlasuje pred aktiváciou účtu, potom by ste mu mali:

 • umožniť službu používať,
 • pripomenúť, že si potrebuje aktivovať svoj účet,
 • povedať, kam bol odoslaný aktivačný e-mail,
 • umožniť znovu si odoslať aktivačný e-mail,
 • umožniť zmeniť e-mailovú adresu a potvrdiť namiesto starej novú.

Ak používateľ klikne na odkaz v aktivačnom e-maili, presmerujte ho na stránku, ktorá potvrdzuje, že si svoj účet aktivoval. V tomto bode môžete alebo aj nemusíte vyžadovať, aby sa používateľ prihlásil. Závisí to od toho, kde v procese sa nachádza aktivačná stránka.