Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

  1. ID-SK frontend
  2. Prihlásenie a používateľské účty
Vzory

Prihlásenie a používateľské účty

Tento návod opisuje správne použitie a štruktúrovanie používateľských účtov.

Obsah:

Kedy používať prihlásenie a používateľské účty

Keďže prostredie slovenského e-Governmentu poskytuje jednotný autentifikačný modul, neodporúčame vytvárať iné druhy používateľských účtov. Ak už na vašom webovom sídle používateľské účty využívate, riaďte sa pravidlami uvedenými nižšie.

Umožnite používateľom čo najviac využiť vašu službu pred tým, ako si budú musieť vytvoriť používateľský účet. Napríklad väčšinu nákupných webových stránok si môžete prezerať a v niektorých prípadoch aj vykonať objednávku bez nutnosti vytvorenia účtu.

Nenúťte používateľov vytvárať používateľské účty alebo prihlasovať sa cez eID elektronickú identifikáciu, ak to nie je nevyhnutné. Pre mnohých používateľov je to bariéra, ktorá vám znižuje mieru využívania elektronických služieb.

Používateľské účty a prihlásenie sa používajú iba v prípade, ak je pravdepodobné, že vaši používatelia budú musieť svoje údaje využívať v budúcnosti, prípadne aktualizovať vo viacerých častiach vašej služby.

Umiestnenie tlačidla “Prihlásiť sa”

Ak využívate hlavičku navrhnutú v ID-SK

Tlačidlo “Prihlásiť sa” umiestnite vždy v pravej časti hlavičky, tak ako je to popísané v sekcii hlavička a päta.

Ak nevyužívate hlavičku navrhnutú v ID-SK

Ak vo vašej službe nevyužívate hlavičku navrhnutú v ID-SK, odporúčame vám umiestniť tlačidlo pre prihlásenie používateľa vždy v pravej hornej časti obrazovky. Uistite sa, že tlačidlo je dostatočne viditeľné a vizuálne nesplýva so zvyšným obsahom na danej stránke. Odporúča sa ponechať minimálne 30 pixelov voľného priestoru z každej strany okolo tlačidla. Pre zachovanie konzistentnosti pomenujte tlačidlo “Prihlásiť sa”.

Ukážka neprihláseného používateľa

prihlasenie

Ukážka prihláseného používateľa

prihlasenie

Alternatívy k prihláseniu a používateľským účtom

Ak plánujete umožniť používateľom, aby si vo vašej službe mohli skontrolovať stav vybavenia žiadosti, odporúča sa im poskytnúť unikátne referenčné číslo. Následne pre zobrazenie stavu stačí, ak používatelia zadajú toto referenčné číslo spolu s menom alebo e-mailovou adresou. Tento systém využívajú napríklad mnohé kuriérske spoločnosti.

Ukážka

prihlasenie

Používajte zrozumiteľný a konzistentný jazyk

Pre konzistentnosť s ostatnými službami slovensko.sk použite frázy ako napríklad 'Vytvoriť účet' namiesto 'Registrovať', “Prihlásiť sa” namiesto “Prihlásiť” alebo “Odhlásiť sa” namiesto “Odhlásiť” a pod.

Prihlasovanie

Počas procesu prihlasovania, musí byť používateľ upovedomený, že prebieha prihlasovanie. Odporúča sa používať aj animácia prebiehajúceho prihlasovania (viď ukážka prihlasovania).

Ukážka prihlasovania

prihlasenie

Ak prihlasovanie trvá dlhšie

Ak proces prihlasovania trvá dlhšie ako býva zvykom, je potrebné o tom používateľa informovať priamo v obrazovke prihlasovania spolu s možnosťou “Zrušiť prihlasovanie”, v prípade, že používateľ nie je ochotný čakať.

Ukážka, ak prihlasovanie trvá dlhšie

prihlasenie

Chyba pri prihlasovaní

Ak počas prihlasovania nastane chyba, je nutné používateľa o tom informovať a ponúknuť mu možnosti ako má pokračovať. Popis chyby by mal byť krátky a natoľko zrozumiteľný, aby mu porozumel aj menej skúsený používateľ.

Okrem popisu chyby je dôležité zobraziť aj kroky, ktoré má používateľ podniknúť, aby mu služba fungovala správne (viď ukážku nižšie “Skontrolujte prosím nasledovné údaje”).

V prípade, že ide o častú chybu, napríklad u používateľov, ktorí sa prihlasujú po prvýkrát, je vhodné na to poukázať aj v chybovej hláške (viď ukážka nižšie “Prihlasujete sa prvýkrát?”)

Ukážka

prihlasenie