Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

  1. ID-SK frontend
  2. Používateľské mená
Vzory

Používateľské mená

Tento návod opisuje spôsob, ako požiadať používateľov o vytvorenie používateľského mena.

Obsah:

eID elektronická identifikácia ako prihlasovací spôsob

V prostredí elektronických služieb preferujeme prihlasovanie prostredníctvom centrálneho autentifikačného modulu použitím eID elektronickej identifikácie, t.j. prostredníctvom eID karty, elektronického dokladu o pobyte, alternatívneho autentifikátora či autentifikačného certifikátu. Tento návod je určený len pre tie služby, ktoré neposkytujú prihlásenie týmto spôsobom a používatelia si musia vytvoriť vlastné používateľské mená.

E-mailové adresy ako používateľské mená

Ako používateľské mená používajte e-mailové adresy, pretože:

  • ľahko sa dajú zapamätať,
  • zvyčajne sú jedinečné,
  • je jednoduchšie ich použiť, než vytvoriť unikátne používateľské mená,
  • sú súčasťou skoro každého formulára.

Pamätajte, že nie každý disponuje e-mailovou adresou, prípadne ju nie každý chce použiť ako používateľské meno. Počet používateľov bez prístupu k e-mailom sa líši od služby k službe.

Preto je dôležité pred spustením služby urobiť výskum, aby ste pochopili túto cieľovú skupinu a pomohli im s používaním vašej služby.

Používateľmi vytvorené používateľské mená

Požadovať, aby si používatelia vytvárali unikátne používateľské mená, by ste mali iba v prípade, ak vaša služba obsahuje používateľmi generovaný obsah. Napríklad blog so sekciou komentárov pod ním.

Unikátne požívateľské mená vytvárané používateľmi sa v porovnaní s e-mailovými adresami ťažšie vytvárajú a jednoduchšie zabúdajú.

V takom prípade je nevyhnutné:

  • oznámiť používateľovi, či ním vytvorené používateľské meno je unikátne alebo nie,
  • ponúknuť používateľovi alternatívu používateľského mena (v niektorých prípadoch),
  • sa uistiť, že si používateľ dokáže obnoviť alebo môže požiadať o obnovu svojho používateľského mena.

Umožnite používateľom robiť zmeny

Bez ohľadu na to, aké používateľské mená vo vašej službe využívate, umožnite používateľom vždy zmeniť ich e-mailovú adresu alebo používateľské meno.

Službou vytvorené prístupy

Ak je nepravdepodobné, že by používatelia pristupovali k vašej službe opakovane, odporúča sa im prideliť unikátna referencia namiesto toho, aby ste ich nútili vytvoriť používateľské meno.