Vzory

Platobná stránka

Tento návod opisuje spôsob, ako správne formálne a obsahovo navrhnúť platobné stránky.

Obsah:

Informácie, ktoré potrebujete zahrnúť

Používateľ musí byť pri platbe za službu na stránke dostatočne a prehľadne informovaný. K prehľadnosti platobnej stránky pomôže, ak bude obsahovať nasledovné informácie:

 • informácie o službe, za ktorú má používateľ zaplatiť,
 • informáciu o poplatku, ktorý má používateľ uhradiť,
 • možnosť zvoliť si spôsob platby,
 • tlačidlá Zaplatiť a Zaplatiť neskôr,
 • možnosť platbu zrušiť.

Ukážka platobnej stránky

platobna_stranka

Neúspešná platba

Platba môže kedykoľvek zlyhať v dôsledku viacerých faktorov:

 • môže byť zamietnutá alebo používateľ sa rozhodne ju zrušiť,
 • môže nastať technická chyba,
 • môže byť zrušená vašou službou.

Ak platba zlyhá, používateľovi sa musí zobraziť stránka s informáciou o chybe. Mala by zahŕňať odkaz na návrat k vašej službe, aby mal používateľ možnosť platbu opätovne vyskúšať. Keď sa používateľ po neúspešnej platbe vráti späť do vašej služby, zobrazte mu stránku, ktorá ponúka užitočné informácie ako v tomto prípade postupovať.

Táto stránka musí:

 • potvrdiť používateľovi, že platba zlyhala,
 • ponúknuť možnosť opakovania platby buď iniciovaním novej platby alebo pomocou inej platobnej metódy,
 • poradiť používateľovi, ako postupovať v danej situácií.

Ukážka chyby pri platbe

platobna_stranka

Ukážka platobnej stránky po zobrazení chyby

platobna_stranka

Spôsoby platby

Používateľ musí mať na výber z viacerých možností platby, aby si mohol vybrať ním preferovaný spôsob. Elektronické platby vždy dopĺňajte o štandardné možnosti platby.

Ak si používateľ vyberie možnosť “Zaplatiť neskôr”, bude mu na nasledujúcej obrazovke (potvrdenie o podaní) zobrazená informácia o odoslaní údajov k platbe do elektronickej schránky (viac informácií nájdete v sekcií Stránky s potvrdením).