Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

  1. ID-SK frontend
  2. Indikátory progresu
Vzory

Indikátory progresu

Tento návod opisuje vizualizáciu časti dokončeného procesu.

Obsah:

Kedy použiť indikátor progresu

Najprv by ste mali otestovať svoj systém bez akýchkoľvek indikátorov progresu. Veľa služieb je natoľko jednoduchých, že používatelia indikáciu nepotrebujú.

Pred pridaním indikátora progresu sa pokúste zlepšiť systém zmenou poradia, typu alebo počtu otázok.

Ak služba nutne vyžaduje väčší počet krokov alebo by na základe výsledkov testovania mali používatelia stále problém, použite jednoduchý indikátor krokov alebo otázok, ako je napríklad tento:

indicator

Tento prístup zabezpečuje kompaktnú vizualizáciu procesu a obvykle postačuje na to, aby používatelia získali istotu v tom, ako bude celý proces pokračovať.

Celkový počet krokov uveďte iba v prípade, že ho viete presne určiť. Ak používateľ pokračuje v procese a celkový počet krokov sa mení v závislosti od odpovedí používateľa, nezabudnite aktualizovať indikátor.

Príklad, ktorým sa vyhnúť

Nepoužívajte tento typ indikátora:

indicator

Tento typ indikátora môže byť problematický, pretože:

  • si ho často používatelia nevšimnú,
  • zaberá veľa miesta,
  • zle sa zobrazuje na malých obrazovkách,
  • niektorých používateľov môže rozptýliť a zmiasť,
  • komplikuje vytvorenie dobrých pomenovaní krokov,
  • komplikuje zapracovanie podmienečných sekcií.