Vzory

E-mailové adresy

Tento návod opisuje, ako požiadať používateľov o ich e-mailovú adresu.

Obsah:

Príklad

email

Keď si od používateľov žiadate e-mailové adresy, je dôležité aby:

  • ste navrhli pole na e-mailovú adresu dostatočne veľké,
  • bolo používateľom dostatočne jasné, prečo od nich adresu požadujete,
  • pomôžte používateľom zadávať platnú e-mailovú adresu.

Odporúčame skontrolovať, či majú používatelia prístup k e-mailovému účtu, ktorý vám dávajú.

Pole na e-mailovú adresu musí byť dostatočne dlhé

Uistite sa, že pole e-mailovej adresy je natoľko dlhé, aby vyhovovalo aspoň 95% e-mailových adries používateľov.

Odporúča sa používať pole zobrazujúce naraz minimálne 30 znakov, pričom dátové pole musí umožniť spracovanie 255 znakov.

Upovedomte používateľov prečo od nich požadujete e-mailovú adresu

Je dôležité používateľa oboznámiť s tým ako bude e-mailová adresa použitá, aby:

  • používatelia mali istotu, že ich adresy nebudú zneužité,
  • si používatelia s viacerými e-mailovými adresami mohli vybrať, ktorú adresu poskytnú.

Pomôžte používateľom zadávať platnú e-mailovú adresu

Pomôžte používateľom zadať platnú e-mailovú adresu tým, že:

  • overíte, či nimi zadaný údaj je vo formáte e-mailovej adresy,
  • umožníte používateľom skopírovať e-mailovú adresu a vložiť ju do poľa,
  • použite atribút type=“email”, aby zariadenia zobrazovali správnu klávesnicu,
  • zobrazíte používateľom spätne danú e-mailovú adresu, aby ju vedeli skontrolovať, prípadne opraviť.

Odporúčame tiež skontrolovať bežné chyby v písaní obľúbených poskytovateľov elektronickej pošty (napríklad 'gmail.sk' namiesto 'gmail.com' alebo 'homtail.com' namiesto 'hotmail.com'). Ak zistíte, že používateľ spravil chybu, upovedomte ho o tom. Avšak umožnite mu pokračovať ďalej v prípade, že ide o skutočnú e-mailovú adresu.

Niektoré služby vyžadujú, aby používatelia opakovane zadali svoju e-mailovú adresu. Tento postup zbytočne pridáva na práci používateľovi, a preto ho odporúčame nepoužívať.

Overte, či má používateľ prístup k svojmu e-mailovému účtu

V niektorých prípadoch je potrebné použiť proces overenia e-mailového účtu, aby ste sa uistili, že používateľ má prístup k e-mailovej adrese, ktorú zadal.

Keďže je tento proces pre používateľa rušivým elementom, dôkladne zvážte nutnosť jeho použitia.