Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. E-mailové adresy
Vzory

E-mailové adresy

Tento návod opisuje, ako požiadať používateľov o ich e-mailovú adresu.

Obsah:

Príklad

email

Keď si od používateľov žiadate e-mailové adresy, je dôležité aby:

 • ste navrhli pole na e-mailovú adresu dostatočne veľké,
 • bolo používateľom dostatočne jasné, prečo od nich adresu požadujete,
 • pomôžte používateľom zadávať platnú e-mailovú adresu.

Odporúčame skontrolovať, či majú používatelia prístup k e-mailovému účtu, ktorý vám dávajú.

Pole na e-mailovú adresu musí byť dostatočne dlhé

Uistite sa, že pole e-mailovej adresy je natoľko dlhé, aby vyhovovalo aspoň 95% e-mailových adries používateľov.

Odporúča sa používať pole zobrazujúce naraz minimálne 30 znakov, pričom dátové pole musí umožniť spracovanie 255 znakov.

Upovedomte používateľov prečo od nich požadujete e-mailovú adresu

Je dôležité používateľa oboznámiť s tým ako bude e-mailová adresa použitá, aby:

 • používatelia mali istotu, že ich adresy nebudú zneužité,
 • si používatelia s viacerými e-mailovými adresami mohli vybrať, ktorú adresu poskytnú.

Pomôžte používateľom zadávať platnú e-mailovú adresu

Pomôžte používateľom zadať platnú e-mailovú adresu tým, že:

 • overíte, či nimi zadaný údaj je vo formáte e-mailovej adresy,
 • umožníte používateľom skopírovať e-mailovú adresu a vložiť ju do poľa,
 • použite atribút type=“email”, aby zariadenia zobrazovali správnu klávesnicu,
 • zobrazíte používateľom spätne danú e-mailovú adresu, aby ju vedeli skontrolovať, prípadne opraviť.

Odporúčame tiež skontrolovať bežné chyby v písaní obľúbených poskytovateľov elektronickej pošty (napríklad 'gmail.sk' namiesto 'gmail.com' alebo 'homtail.com' namiesto 'hotmail.com'). Ak zistíte, že používateľ spravil chybu, upovedomte ho o tom. Avšak umožnite mu pokračovať ďalej v prípade, že ide o skutočnú e-mailovú adresu.

Niektoré služby vyžadujú, aby používatelia opakovane zadali svoju e-mailovú adresu. Tento postup zbytočne pridáva na práci používateľovi, a preto ho odporúčame nepoužívať.

Overte, či má používateľ prístup k svojmu e-mailovému účtu

V niektorých prípadoch je potrebné použiť proces overenia e-mailového účtu, aby ste sa uistili, že používateľ má prístup k e-mailovej adrese, ktorú zadal.

Keďže je tento proces pre používateľa rušivým elementom, dôkladne zvážte nutnosť jeho použitia.