Úvod

Wordpress téma

Wordpress téma, ktorá implementuje ID-SK. Cieľom ID-SK je zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní informácií aj prostredníctvom webových sídiel štátnej správy na Slovensku. Aby bol ID-SK dostupnejší, vytvorili sme používateľsky prívetivejšie prostredie na tvorbu webových sídiel.

Wordpress téma ID-SK

Pluginy k wordpress téme ID-SK

Pre správne fungovanie témy odporúčame použiť tieto pluginy:

ID-SK Toolkit od Slovensko IT, a.s.

  • Gutenberg ID-SK komponenty a vzory
  • rozširujúce funkcionality k téme

plugin ID-SK Toolkit

ID-SK Demo data od Slovensko IT, a.s.

  • balík s demo dátami k ID-SK téme

plugin ID-SK Demo

Contact Form 7 od Takayuki Miyoshi

  • odporúčame použiť pre feedback formulár v téme

plugin Contact Form 7