Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Inštalácia ID-SK Frontend pomocou NPM
Úvod

Inštalácia ID-SK Frontend pomocou NPM

Obsah:

Požiadavky

Aby ste mohli používať ID-SK Frontend pomocou NPM:

 1. Nainštalujte si verziu Node.js s dlhodobou podporou (LTS), ktorá obsahuje NPM. Minimálna požadovaná verzia Node je 4.2.0. (Na správu verzií Node odporúčame použiť nvm.)
 2. Vytvorte package.json súbor, ak ho ešte nemáte. Môžete vytvoriť predvolený súbor spustením npm init z koreňovej zložky vašej aplikácie.
 3. Ak chcete použiť ID-SK Frontend Nunjucks makrá, nainštalujte Nunjucks. Minimálna požadovaná verzia je 3.0.0.
npm install nunjucks --save

Inštalácia

Pre inštaláciu spustite:

npm install --save govuk-frontend

Po skončení inštalácie ID-SK Frontend, balík govuk-frontend sa objaví v súbore

node_modules

Importovanie štýlov

Štýly ID-SK Frontend musíte importovať do hlavného súboru Sass vo vašom projekte. Ak chcete nahradiť ID-SK Frontend vlastnými štýlmi, mali by ste umiestniť nasledujúci kód pred svoje vlastné Sass pravidlá (alebo Sass importy).

 1. Pre import všetkých komponentov, do svojho Sass súboru pridajte:
@import '@id-sk/frontend/idsk/all';
 1. Pre import individuálneho GOVUK komponentu (napríklad tlačidla), do svojho Sass súboru pridajte:
@import "node_modules/@id-sk/frontend/govuk/components/button/button";
 1. Pre import individuálneho ID-SK komponentu (napríklad hlavičky), do svojho Sass súboru pridajte:
@import "node_modules/@id-sk/frontend/idsk/components/header/header";

Voliteľné: Ošetrenie SCSS importovacích ciest

Ak chcete ošetriť vyššie uvedené @import cesty vo vašej zostave (aby ste sa vyhli prefixovaniu ciest s node_modules), pridajte node_modules do Sass include paths (v Ruby ich treba pridať do assets paths).

Napríklad, ak váš projekt používa Gulp, pridali by ste Sass include paths do Gulp konfiguračného súboru (napríklad gulpfile.js) s gulp-sass.

gulp.task('sass', function () {
 return gulp.src('./sass/**/*.scss')
  .pipe(sass({
   includePaths: 'node_modules'
  }))
  .pipe(gulp.dest('./css'));
});

Ak už vo svojom projekte kompilujete Sass do CSS, pravdepodobne máte podobnú Gulp úlohu ako v príklade vyššie. V takom prípade iba zahrňte cestu do includePaths.

Po ošetrení importovacích ciest môžete importovať ID-SK Frontend použitím:

@import "govuk-frontend/govuk/components/button/button";

Global Styles

ID-SK Frontend sa vyhýba globálnemu aplikovaniu štýlov na prvky HTML, ako napríklad body; namiesto toho sú štýly aplikované používaním tried.

Predíde sa tým riziku konfliktu globálnych štýlov s akýmikoľvek existujúcimi globálmi, napríklad v ID-SK Elements alebo ID-SK Template alebo s akýmkoľvek CSS špecifickým pre aplikáciu.

Tieto globálne štýly nie sú predvolene zahrnuté v ID-SK Frontend. Ak ich chcete zahrnúť do svojej aplikácie, pred importom štýlov ID-SK Frontend do aplikácie môžete nastaviť premennú $govuk-global-styles na true:

// application.scss

$govuk-global-styles: true;
@import '@id-sk/frontend/idsk/all';

Používanie ID-SK Frontend so starými frameworkami

Ako nakonfigurovať ID-SK Frontend for compatibility s ID-SK Frontend Toolkit, ID-SK Template alebo ID-SK Elements.

JavaScript

JavaScript obsiahnutý v ID-SK frontend zlepšuje použiteľnosť a prístupnosť komponentov.

JavaScript napríklad:

 • umožňuje linky, ktoré sú dizajnované ako tlačidlá, spúšťať medzerníkom pri focuse, čo zodpovedá správaniu natívnych tlačidiel a spôsobu, akým sú tlačidlá opísané pri používaní asistenčných technológií.
 • rozširuje komponent Details, aby mohli používatelia asistenčných technológií pochopiť, či je zbalený alebo rozbalený a zaistiť, aby sa komponent správal správne pre používateľov prehliadača Internet Explorer 8.

Môžete zahrnúť alebo importovať ID-SK Frontend JavaScript a následne script inicializovať vo svojej aplikácii aby ste sa uistili, že všetci používatelia ho dokážu použiť.

Upozorňujeme, že ID-SK Frontend defaultne neinicializuje žiadne skripty; aby fungovali všetky skripty, musia byť inicializované.

Možnosť 1: Zahrnúť JavaScript

Zahrňte script node_modules/govuk-frontend/govuk/all.js na vašu stránku. Možno budete chcieť súbor skopírovať do svojho projektu alebo naň odkazovať cez node_modules.

Pre inicializáciu všetkých komponentov použite funkciu initAll.

JavaScript v ID-SK Frontend vyžaduje, aby bolo HTML predtým, ako sa inicializuje analyzované prehliadačom. Z tohto dôvodu sa uistite, že ste script zahrnuli pred </body> tag. Zahrnutie skriptu na iné miesto zabráni správnemu fungovaniu komponentov alebo ich zobrazeniu.

  <script src="path-to-assets/govuk-frontend/govuk/all.js"></script>
  <script>window.GOVUKFrontend.initAll()</script>
 </body>
</html>

Inicializácia ID-SK Frontend iba v určitých sekciách stránky

Funkcia initAll z ID-SK Frontend predvolene inicializuje všetky komponenty s rozsahom na celú stránku pomocou objektu document.

Zmeniť to môžete presunutím parametra scope do funkcie initAll.

Napríklad, ak máte modálne dialógové okno, ktoré sa otvára s novým markupom, môžete urobiť nasledovné:

var $modal = document.querySelector('.modal')
window.GOVUKFrontend.initAll({
 scope: $modal
})

Inicializácia individuálnych zahrnutých komponentov

ID-SK Frontend komponenty s JavaScript správaním majú vo svojom markupe nastavený atribút data-module.

Tento atribút môžete použiť na manuálnu inicializáciu komponentu. Môže to byť užitočné, ak pridávate markup na stránku po jej načítaní.

Na inicializáciu prvého radio-komponentu na stránke použite:

var Radios = window.GOVUKFrontend.Radios
var $radio = document.querySelector('[data-module="govuk-radios"]')
if ($radio) {
 new Radios($radio).init()
}

Možnosť 2: Importovať JavaScript

Ak používate balík ako napríklad Webpack, na import všetkých komponentov použite syntax import. Pre ich inicializáciu použite funkciu initAll:

import { initAll } from '@id-sk/frontend/idsk/all'
initAll()

Ak používate balík ako napríklad napríklad Browserify, možno budete musieť použiť požiadavku CommonJS require:

const GOVUKFrontend = require('govuk-frontend')
GOVUKFrontend.initAll()

Import individual components

Ak používate balík ako napríklad Webpack, pre importovanie komponentu použite syntax import:

import { Radios } from 'govuk-frontend'

Ak používate balík ako napríklad napríklad Browserify, možno budete musieť použiť požiadavku CommonJS require:

const GOVUKFrontend = require('govuk-frontend')
const Radios = GOVUKFrontend.Radios

ID-SK Frontend (GOV.UK) komponenty s JavaScript správaním majú vo svojom markupe nastavený atribút data-module.

Tento atribút môžete použiť na manuálnu inicializáciu komponentu. Môže to byť užitočné, ak pridávate markup na stránku po jej načítaní.

Na inicializáciu prvého rádiového komponentu na stránke použite:

var $radio = document.querySelector('[data-module="govuk-radios"]')
if ($radio) {
 new Radios($radio).init()
}

Polyfills

Polyfill JavaScript poskytuje funkčnosť v starších prehliadačoch alebo podporných technológiách, ktoré ju natívne nepodporujú.

Účelom polyfillov poskytovaných s ID-SK Frontend je vyriešiť problémy s použiteľnosťou a prístupnosťou. Ak je v adresári komponentov JavaScript, je dôležité ho importovať a inicializovať vo vašom projekte, aby ste zaistili, že ho môžu všetci používatelia správne používať (pozri Polyfilling).

Ako je ID-SK Frontend zabalený

JavaScript zahrnutý v ID-SK Frontend komponentoch je v UMD (Universal Module Definition) formáte, čo zabezpečuje kompatibilitu s AMD (Asynchronous module definition) a CommonJS.

Viac o tom, ako je JavaScript použitý v projekte: JavaScript Coding Standards

Použitie ID-SK Frontend s Webpack 4

To je príklad, ako nastaviť webpack.config.js do vášho projektu.

Importovanie assetov

Ak chcete do svojho projektu importovať obrázky a písma z ID-SK Frontend, mali by ste nakonfigurovať svoju aplikáciu tak, aby odkazovala alebo kopírovala príslušné ID-SK Frontend assety.

Držte sa bud’ Odporúčaného riešenia alebo Alternatívneho riešenia.

Odporúčané riešenie

Sprístupnite /node_modules/govuk-frontend/assets pre váš projekt smerovaním požiadaviek na priečinok s assetmi.

Napríklad, ak váš projekt využíva express.js, nižšie je ukážka kódu, ktorú môžete pridať do svojej konfigurácie:

app.use('/assets', express.static(path.join(__dirname, '/node_modules/govuk-frontend/assets')))

Alternatívne riešenie

Obrázky a fonty skopírujte manuálne z /node_modules/govuk-frontend/assets do verejného adresára vo vašom projekte. V ideálnom prípade by kopírovanie súborov do vášho projektu malo byť automatizovanou úlohou alebo súčasťou pipeline, aby sa zaistilo, že ID-SK Frontend assety zostanú aktuálne.

Predvolené cesty pre assety sú assets/images a assets/fonts. Ak majú vaše priečinky assetov takúto štruktúru, nebudete musieť robiť nasledujúce kroky.

Ak chcete použiť iné cesty assetov, vykonajte tiež nasledovné kroky:

 1. Nastavte $idsk-assets-path, $idsk-images-path a $idsk-fonts-path do vášho projektového Sass súboru tak, aby odkazoval na príslušné adresáre v projekte (prepíše sa tým predvolené nastavenie v /node_modules/govuk-frontend/settings/_assets.scss). Uistite sa, že ste tak urobili pred importovaním govuk-frontend do vášho projektu – pozri Importing styles.

Príklad 1:

// Include images from /application/assets/images and fonts from /application/assets/fonts
$idsk-assets-path: '/application/assets';
@import "govuk-frontend/govuk/all";

Príklad 2:

// Include images from /images/govuk-frontend and fonts from /fonts
$idsk-images-path: "/images/govuk-frontend/";
$idsk-fonts-path: "/fonts/";
@import "govuk-frontend/govuk/all";
 1. Nepovinné: Môžete tiež prepísať pomocníkov, ktorí sa používajú na generovanie url adries assetov, napríklad ak používate sass-rails asset-pipeline. Môžete to urobiť nastavením $idsk-image-url-function na názov funkcie (funkcií), ktoré chcete použiť. Ďalšie informácie a príklady nájdete na stránke src/govuk/settings/_assets.scss.

Zahrnutie CSS a JavaScript

Pridajte CSS a JavaScript kód do vašej HTML šablóny:

<!DOCTYPE html>
 <head>
  <title>Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/application.css">
 </head>
 <body>
  <!-- Copy and paste component HTML-->
  <button class="govuk-button">This is a button component</button>
  <script src="assets/application.js"></script>
 </body>
</html>

Ak vaša služba podporuje Internet Explorer 8, budete musieť vygenerovať a zahrnúť aj osobitnú šablónu so štýlmi.