Úvod

Inštalácia ID-SK Frontend z dist

Obsah:

Obmedzenia

Pri inštalácii z dist sa používajú kompilované a minifikované verzie šablóny so štýlmi. To znamená, že nebudete môcť:

 • selektívne zahrnúť CSS alebo JavaScript pre jednotlivé komponenty
 • zostaviť si vlastné štýly alebo komponenty na základe palety alebo typografických či medzerových kombinácií.
 • prispôsobiť zostavu (napríklad prepísať farby alebo povoliť globálne štýly)
 • Použiť komponenty z Nunjucks šablón.

Ak požadujete niektorú z týchto funkcií, je výhodnejšie nainštalovať ID-SK Frontend pomocou node package manager.

Kroky k inštalácii

1. Stiahnite si zdroje

Stiahnite si najnovšie kompilované a minifikované verzie šablón štýlov, JavaScript a assetov:

2. Zahrňte zdroje

Skopírujte celý assets priečinok do rootu vašej služby.

Podľa nižšie uvedeného príkladu pridajte súbory CSS a JavaScript do šablóny HTML. Tento príklad predpokladá, že ste skopírovali šablóny so štýlmi a JavaScript súbory do /stylesheets a /javascript.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Ukážka</title>
  <!--[if !IE 8]><!-->
   <link rel="stylesheet" href="stylesheets/govuk-frontend-[latest version].min.css">
  <!--<![endif]-->
  <!--[if IE 8]>
   <link rel="stylesheet" href="stylesheets/govuk-frontend-ie8-[latest-version].min.css">
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
  <!-- Copy and paste component HTML-->
  <button class="govuk-button">Toto je komponent tlačidlo</button>
  <script src="javascript/govuk-frontend-[latest version].min.js"></script>
  <script>window.GOVUKFrontend.initAll()</script>
 </body>
</html>