Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

  1. ID-SK frontend
  2. Webové portály
Príklady použitia ID-SK

Webové portály

Korona.gov.sk

Webové sídlo zhromaždujúce všetky informácie o epidémii koronavírusu. Stránka sa stala hlavným informačným portálom vlády o prebiehajúcej epidémii, sústreďuje informácie o opatreniach, štatistiky a služby ako registrácia na očkovanie, testovanie alebo registrácia pri príchode zo zahraničia.

Odkaz

https://korona.gov.sk/

Správca

Ministerstvo investícií, reginálneho rozvoja a informatizácie SR

Dodávateľ

dobrovoľníci,
slovensko.help,
bot.media,
Luigis Box,
LB,
SKIT

korona-gov-sk

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Portál ISOH pomáha sprehľadniť, zefektívniť a zjednotiť tok informácií o odpade, a tak racionálnejšie rozhodovať v oblasti procesov odpadového hospodárstva.

Odkaz

https://www.isoh.gov.sk/uvod.html

Správca

Ministerstvo životného prostredia SR

isoh

Webová stránka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Poslaním ÚNMS SR je tvorba a rozvoj nástrojov infraštruktúry kvality. Primárnym cieľom je vytvorenie konkurencieschopného a efektívneho prostredia a realizácia úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie.

Odkaz

https://www.unms.sk/

Správca

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

unms

IS Veľké Šelmy

Táto stránka slúži na nahlásenie škôd spôsobených veľkými šelmami na hospodárskych zvieratách, plodinách, majetku a zdraví. Nahlásením škody sa spúšťa proces, ktorý vedie k náhrade škody spôsobenej chránenými živočíchmi.

Odkaz

https://www.hlasenieskody.sk/

Správca

Štátna ochrana prírody SR

Dodávateľ

essential data, s.r.o.

is-velke-selmy