SKOficiálna stránka

Textové pole

Textové pole predstavuje vstupné prvky, ktorých hlavným cieľom je zber dát získaných od používateľov s cieľom dodať im žiadanú informáciu alebo službu. Pre správne pochopenie vyžadovaného údaju je potrebné zrozumiteľne popísať názov textového poľa. Základným pravidlom použitia je oboznámiť používateľa o povinnosti vyplnenia textového poľa.

Použitie textového poľa

Primárne použitie komponentu textového pole je vo formulároch. Veľkosť poľa zohľadňuje prípustný počet znakov daného poľa. Je potrebné zabezpečiť, aby koncový používateľ mohol zadať potrebné údaje aj na menších obrazovkách mobilných zariadení. Pri menších veľkostiach obrazoviek je vhodné škálovať polia na celú šírku obrazovky.

použitie prepínacieho pola

Varianty

Komponent umožňuje použitie 5 variantov:

 1. 1. Jednoduchý stav
 2. 2. Vybraný stav
 3. 3. Zameraný stav
 4. 4. Chybový stav
 5. 5. Neaktívny stav
varianty pola

Nastavenie

1. Variant povinného/nepovinného dátového poľa

variant povinného/nepovinného dátového poľa

2. Variant dátového poľa s rozbaľovačom/bez rozbaľovača

variant dátového poľa s rozbaľovačom/bez rozbaľovača

3. Variant dátového poľa s podnadpisom/bez podnadpisu

variant dátového poľa s podnadpisom/bez podnadpisu

4. Variant dátového poľa s popisom/bez popisu

variant dátového poľa s popisom/bez popisu

5. Variant dátového poľa veľký/malý

variant velký / malý

Viacriadkové textové pole

Viacriadkové textové pole je interaktívny prvok v grafickom dizajne, ktorý umožňuje používateľovi zadať viacero riadkov textu. Na rozdiel od jednoriadkového textového poľa, ktoré umožňuje zadať iba jeden riadok textu, viacriadkové textové pole dáva možnosť používateľom zadať dlhšie texty.

Použitie viacriadkového textového poľa

Viacriadkové textové pole je využívané zvyčajne pre zber väčšieho množstva informácii, ako napríklad zanechanie spätnej väzby. Pri výbere viacriadkového textového poľa je nutné určiť povinnosť textového poľa podľa zadefinovaných pravidiel. Počet možných zadaných znakov je zobrazený v pravom dolnom rohu textového poľa.

použitie prepínacieho pola

Varianty

Komponent umožňuje použitie 5 variantov:

 1. 1. Jednoduchý stav
 2. 2. Vybraný stav
 3. 3. Zameraný stav
 4. 4. Chybový stav
 5. 5. Neaktívny stav
varianty viacriadkového pola

Nastavenie

1. Variant povinného/nepovinného viacriadkového textového poľa

variant povinného/nepovinného viacriadkového poľa

2. Variant viacriadkového textového poľa s popisom/bez popisu

variant viacriadkového textového poľa s popisom/bez popisu

Pole pre nahratie súboru

Pole pre nahratie súboru je interaktívny prvok, ktorý umožňuje používateľovi nahrať súbor na webové sídlo. Umožňuje používateľom nahrať súbory, ako sú napríklad obrázky, dokumenty. Okrem tlačidla pre nahratie súboru môže byť vhodné pridať aj textové popisy alebo iné prvky na vysvetlenie, ktoré typy súborov môžu byť nahrané resp na vysvetlenie postupu nahrávania súborov.

Použitie poľa pre nahratie súboru

Komponent pre nahratie súborov je grafický prvok, ktorý umožňuje užívateľom jednoducho nahrať súbory na server. Tento komponent obsahuje oblasť, na ktorú užívatelia môžu pretiahnuť súbory alebo majú možnosť kliknúť na tlačidlo pre výber súborov z ich počítača. Pole pre nahratie súboru môže byť použité pre rôzne typy súborov vrátane obrázkov, dokumentov alebo zvukových nahrávok. Po nahraní súborov je zobrazený náhľad nahratých súborov. Pri výskyte problému pri nahrávaní, je používateľ informovaný spolu so správou o type problému. Druhý variant komponentu má rovnaké použitie ako variant prvý, ibaže tento je implemetovaný bez použitia skriptovacieho jazyka Javascript.

použitie poľa pre nahratie súboru

Varianty

Komponent umožňuje použitie 2 variantov:

 1. 1. Pole pre nahratie súboru
 2. 2. Pole pre nahratie súboru bez javascriptu
varianty pola pre nahratie súboru

Nastavenie

Komponent pole pre nahratie súboru umožňuje použitie 4 variantov:

 1. 1. Nečinný
 2. 2. Aktivovaný
 3. 3. Nahratý
 4. 4. Neaktívny
nastavenie pola pre nahratie súboru

Pole pre nahratie súboru bez javascriptu poskytuje 3 varianty:

 1. 1. Základný
 2. 2. Nahrať súbor
 3. 3. Chyba
nahratie súboru bez javascriptu

Chyby a validácie

V tejto časti nájdete popísané pravidlá ako zobrazovať chyby a validácie v elektronickom formulári. V prípade, že používateľ zle vyplní formulár, zobrazí sa chyba a formulár nie je možné odoslať. Základné pravidlo pri zobrazovaní chýb a validácii je viditeľné zobraziť a vysvetliť chyby, ktoré nastali.

Použitie chyby a validácie

Prehľad o chybách sa musí nachádzať v hornej časti stránky tak, aby bol viditeľný, keď sa stránka aktualizuje a pomocná technológia ju vedela ihneď prečítať .

Pýtajte sa jednu otázku na jednu stránku

Pre používateľov môže byť ťažké zorientovať sa na stránke po zobrazení chyby, najmä, ak sa na nej vyskytlo viacero chýb súčasne. Zjednodušte formuláre ich prepísaním, ak je to možné, rozdeľujte dlhé formuláre na niekoľko stránok, pričom na každej z nich sa pýtajte jednu otázku. Pri štruktúrovaní formulára zvážte aj kontext. Ak spolu žiadané informácie súvisia, je možné ich umiestniť na stránke viac, napríklad meno, priezvisko a číslo občianského preukazu.

Zvýraznenie chýb vo formulároch

Pre každú chybu: Napíšte správu, ktorá pomôže používateľovi pochopiť, prečo sa chyba vyskytla a ako ju má odstrániť. Použite červený okraj na vizuálne prepojenie chybovej správy a otázky, ku ktorej sa chyba vzťahuje. Ak sa chyba vzťahuje na konkrétne textové polia v rámci otázky, zvýraznite ich aj červeným orámovaním.

zvýraznenie chýb vo formulároch