Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Stepper

Stepper

Stepper je navrhnutý pre prehľadné a zrozumiteľné zobrazenie procesných krokov, ktoré musí občan alebo podnikateľ vykonať, aby voči štátu vybavil, čo potrebuje v rámci svojej životnej situácie. Stepper však môže slúžiť na intuitívne zobrazenie akéhokoľvek sledu udalostí či procesných úkonov. Členenie do krokov pomôže používateľovi zorientovať sa v zdĺhavejších procesoch a jednoduchšie realizovať čiastkové úkony.

Z čoho sa skladá stepper ?

Stepper sa skladá zo:

 1. základného kroku,
 2. koncového kroku,
 3. kroku s “a” - spája dva rovnocenné kroky - napr.: vybavenie tabuliek EČV a vybavenie technického preukazu,
 4. zvýrazneného kroku po kliknutí na odkaz,
 5. nadpisu (pred začiatkom steppera alebo v stepperi),
 6. a z baneru, ktorý bude po kliknutí umiestnený na začiatku stránky s obsahom.

Vzor steppera

Narodenie dieťaťa: krok po kroku

Čo je potrebné vybaviť a zariadieť keď sa Vám má narodiť dieťa ?

Pred narodením dieťaťa

Po narodení dieťaťa

          
 <h2 class="govuk-heading-l">Narodenie dieťaťa: krok po kroku</h2>
<p class="idsk-stepper__caption govuk-caption-m">Čo je potrebné vybaviť a zariadieť keď sa Vám má narodiť dieťa ?</p>
<div class="idsk-stepper" data-module="idsk-stepper" id="default-example" data-attribute="value" >
  <div class="idsk-stepper__subtitle-container">
    <div class="idsk-stepper__subtitle--heading govuk-grid-column-three-quarters">
      <h3 class="govuk-heading-m idsk-stepper__section-subtitle">Pred narodením dieťaťa</h3>
    </div>
    <div class="idsk-stepper__controls govuk-grid-column-one-quarter" data-line1="Zobraziť všetko" data-line2="Zatvoriť všetko">
    </div>
  </div>
      <div class="idsk-stepper__section ">
        <div class="idsk-stepper__section-header">
            <span class="idsk-stepper__circle idsk-stepper__circle--number">
              <span class="idsk-stepper__circle-inner">
                <span class="idsk-stepper__circle-background">
                  <span class="idsk-stepper__circle-step-label">1</span>
                </span>
              </span>
            </span>
          <h4 class="idsk-stepper__section-heading">
            <span class="idsk-stepper__section-button" id="default-example-heading-1">
              Výber pediatra
            </span>
          </h4>
        </div>
        <div id="default-example-content-1" class="idsk-stepper__section-content" aria-labelledby="default-example-heading-1">
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-stepper__section ">
        <div class="idsk-stepper__section-header">
            <span class="idsk-stepper__circle idsk-stepper__circle--number">
              <span class="idsk-stepper__circle-inner">
                <span class="idsk-stepper__circle-background">
                  <span class="idsk-stepper__circle-step-label">2</span>
                </span>
              </span>
            </span>
          <h4 class="idsk-stepper__section-heading">
            <span class="idsk-stepper__section-button" id="default-example-heading-2">
              Žiadosť o materské v Sociálnej poisťovni
            </span>
          </h4>
        </div>
        <div id="default-example-content-2" class="idsk-stepper__section-content" aria-labelledby="default-example-heading-2">
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
        </div>
      </div>
        <div class="idsk-stepper__section-title">
          <div class="idsk-stepper__section-header idsk-stepper__section-subtitle">
            <p class="govuk-heading-m">Po narodení dieťaťa
            </p>
          </div>
        </div>
      <div class="idsk-stepper__section ">
        <div class="idsk-stepper__section-header">
            <span class="idsk-stepper__circle idsk-stepper__circle--number">
              <span class="idsk-stepper__circle-inner">
                <span class="idsk-stepper__circle-background">
                  <span class="idsk-stepper__circle-step-label">3</span>
                </span>
              </span>
            </span>
          <h4 class="idsk-stepper__section-heading">
            <span class="idsk-stepper__section-button" id="default-example-heading-4">
              Výber zdravotnej poistovne a prihlásenie dieťaťa
            </span>
          </h4>
        </div>
        <div id="default-example-content-4" class="idsk-stepper__section-content" aria-labelledby="default-example-heading-4">
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Príspevok pri narodení dieťaťa,Prídavok na dieťa,Rodičovský príspevok pre vlastné dieťa / pre zverené dieťa,">
                    Príspevok pri narodení dieťaťa,Prídavok na dieťa,Rodičovský príspevok pre vlastné dieťa / pre zverené dieťa,</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Príspevok na starostlivosť o dieťa.">
                    Príspevok na starostlivosť o dieťa.</a>
                </li>
              </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-stepper__section ">
        <div class="idsk-stepper__section-header">
            <span class="idsk-stepper__circle idsk-stepper__circle--letter">
              <span class="idsk-stepper__circle-inner">
                <span class="idsk-stepper__circle-background">
                  <span class="idsk-stepper__circle-step-label">a</span>
                </span>
              </span>
            </span>
          <h4 class="idsk-stepper__section-heading">
            <span class="idsk-stepper__section-button" id="default-example-heading-5">
              Príspevky pri narodení dieťaťa z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
            </span>
          </h4>
        </div>
        <div id="default-example-content-5" class="idsk-stepper__section-content" aria-labelledby="default-example-heading-5">
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,</a>
                </li>
              </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-stepper__section ">
        <div class="idsk-stepper__section-header">
            <span class="idsk-stepper__circle idsk-stepper__circle--number">
              <span class="idsk-stepper__circle-inner">
                <span class="idsk-stepper__circle-background">
                  <span class="idsk-stepper__circle-step-label">4</span>
                </span>
              </span>
            </span>
          <h4 class="idsk-stepper__section-heading">
            <span class="idsk-stepper__section-button" id="default-example-heading-6">
              Výber zdravotnej poistovne a prihlásenie dieťaťa
            </span>
          </h4>
        </div>
        <div id="default-example-content-6" class="idsk-stepper__section-content" aria-labelledby="default-example-heading-6">
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Príspevok pre rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,">
                    Príspevok pre rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,</a>
                </li>
              </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="idsk-stepper__section  idsk-stepper__section--last-item">
        <div class="idsk-stepper__section-header">
            <span class="idsk-stepper__circle idsk-stepper__circle--number">
              <span class="idsk-stepper__circle-inner">
                <span class="idsk-stepper__circle-background">
                  <span class="idsk-stepper__circle-step-label">5</span>
                </span>
              </span>
            </span>
          <h4 class="idsk-stepper__section-heading">
            <span class="idsk-stepper__section-button" id="default-example-heading-7">
              Výber zdravotnej poistovne a prihlásenie dieťaťa
            </span>
          </h4>
        </div>
        <div id="default-example-content-7" class="idsk-stepper__section-content" aria-labelledby="default-example-heading-7">
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero">
                    Pri narodení dieťaťa máte nárok na viacero</a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="govuk-list">
                <li>
                  <a class="govuk-link" href="#" title="Príspevok pre rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,">
                    Príspevok pre rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,</a>
                </li>
              </ul>
        </div>
      </div>
</div>

Ako použiť stepper ?

Nadpisy

V nadpise jednotlivých krokov použite maximálne 100 znakov vrátane medzier (maximálne 2 riadky pre desktop a 3 riadky pre mobilné zariadenia).

Nadpis pred začiatkom steppera a v stepperi môže mať maximálne 35 znakov.

Nadpis pred začiatkom steppera a v stepperi použite iba vtedy, ak sú procesy, ktoré predchádzajú nejakému míľniku nevyhnutné, bez ich realizácie nie je možné pokračovať v procesoch po tomto míľniku a nie je možné ich vybaviť spätne alebo si vyžadujú veľa času.

Obsah v krokoch

Dbajte na to, aby obsah, ktorý sa zobrazí používateľovi po rozkliknutí kroku bol výstižný a stručný. Ak je v danom kroku viacero možností, v krátkosti popíšte čo má robiť a pridajte linky na obsah, kde sa používateľ dozvie podrobné a presné informácie.

Banner

Banner použite na začiatku stránky s konkrétnym obsahom (po kliknutí na odkaz v stepperi), aby používateľ vedel, že tento obsah patrí pod danú životnú situáciu/návod.

Súčasť životnej situácie

Narodenie dieťaťa: krok za krokom

Zvýraznený krok po kliknutí na odkaz

Tento prvok sa použije na konci obsahu ku konkrétnemu obsahu, aby používateľ vedel, na ktorý odkaz v stepperi klikol. Slúži to ako dodatočná navigácia v rámci steppera.

selected-stepper-img

Ako použiť stepper pre životnú situáciu ?

Keď používateľ počas riešenia svojej životnej situácie narazí na tzv. trecie plochy, t.j. časti procesu, v ktorých sa neorientuje hladko, spôsobí to používateľovi frustráciu a nemusí danú časť procesu úspešne dokončiť. Ak aj vaša služba nie je 100 % digitalizovaná alebo nemá dokonalý dizajn, dobrým návodom a popisom výrazne uľahčíte používateľovi zvládnuť danú službu alebo časť životnej situácie. Kvalitný návod vám môže znížiť administratívne náklady - ak budú používatelia vedieť, čo majú robiť, nebudú sa obracať na vaše call centrum alebo písať emaily. Kvalitným návodom navyše získate spokojného občana - zákazníka.

V ideálnom prípade by ste mali pomocou steppera zvizualizovať na vašom portáli celú životnú situáciu tak, ako ju vníma používateľ (nie len vašu agendu, ktorá z pohľadu používateľa tvorí jeden z krokov). Používateľa pri riešení životnej situácie totiž nezaujíma, že jeho potreby a práva napĺňa viacero inštitúcií. Veľakrát to ani nevie a nemusí vedieť. Pre používateľa vystupuje štát ako jedna organizácia.

Ak poskytujete aspoň jednu službu v danej životnej situácii a ostatné služby poskytujú iné orgány verejnej moci, skontaktujte sa s kolegami z ostatných inštitúcií a skoordinujte sa pri tvorbe takéhoto návodu. Všetky inštitúcie používajte jeden a ten istý stepper k životnej situácii.


Rozšírený príklad podstránky stepper