Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Registrácia na podujatie
Webové komponenty

Registrácia na podujatie

Registračný formulár použite na webovej stránke, keď chcete aby sa používatelia vopred registrovali na podujatie, ktoré organizujete.

V registračnom formulári zbierajte iba tie najnutnejšie informácie ako napríklad meno, organizáciu, kde účastník pracuje alebo email, aby ste ho mohli spätne kontaktovať.

Obsah:

Z čoho sa skladá registračný formulár?

Skladá sa z:

 1. nadpisu,
 2. údajových polí,
 3. súhlasu o spracovaní údajov,
 4. tlačidla odoslať.

Ako použiť registráciu na podujatie?

Pri desktope tento komponent použite na ⅔ šírky obrazovky, pri mobilných zariadeniach na celú šírku obrazovky.

Pri desktope na zvyšnú voľnú ⅓ obrazovky môžete umiestniť napríklad adresu konania udalosti alebo súvisiace témy.

Stránka s registráciou

Registrácia na podujatie

Chyba:Zadajte meno.
Chyba:Zadajte priezvisko.
Sem zadajte emailovú adresu v tvare email@email.sk Chyba:Zadajte správnu emailovú adresu.
Chyba:Prosím, akceptujte súhlas so spracovaním osobných údajov.
Registrovať na podujatie

Ďakujeme za registráciu na podujatie.

      <div data-module="idsk-registration-for-event" class="idsk-registration-for-event">
 <form class="idsk-registration-for-event__form">
  <fieldset class="govuk-fieldset">
   <legend class="govuk-fieldset__legend govuk-fieldset__legend--m">
    <h3 class="govuk-fieldset__heading idsk-customer-surveys--subtitle">Registrácia na podujatie</h3>
   </legend>
    <div class="govuk-form-group">
       <label class="govuk-label" for="name">Meno</label>
       <span class="govuk-hint"></span>
        <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Zadajte meno.
      </span>
       <input type="text" class="govuk-input" id="name" name="name" required>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
       <label class="govuk-label" for="surname">Priezvisko</label>
       <span class="govuk-hint"></span>
        <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Zadajte priezvisko.
      </span>
       <input type="text" class="govuk-input" id="surname" name="surname" required>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
       <label class="govuk-label" for="email">Emailová adresa</label>
       <span class="govuk-hint">Sem zadajte emailovú adresu v tvare email@email.sk</span>
        <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Zadajte správnu emailovú adresu.
      </span>
       <input type="email" class="govuk-input" id="email" name="email" required>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
       <label class="govuk-label" for="organization">Organizácia</label>
       <span class="govuk-hint"></span>
       <input type="text" class="govuk-input" id="organization" name="organization" >
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
      <label class="govuk-label" for="city">Miesto konania podujatia</label>
      <select class="govuk-select" id="city" name="city">
       <option>Vyberte možnosť</option>
        <option value="Bardejov">Bardejov</option>
        <option value="Kosice">Košice</option>
        <option value="Bratislava">Bratislava</option>
      </select>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
        <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Prosím, akceptujte súhlas so spracovaním osobných údajov.
      </span>
       <div class="govuk-checkboxes">
        <div class="govuk-checkboxes__item">
         <input type="checkbox" class="govuk-checkboxes__input" id="terms" name="terms" required>
         <label class="govuk-label govuk-checkboxes__label" for="terms">Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom účasti na&nbsp;podujatí.</label>
        </div>
       </div>
    </div>
   <a href="#" role="button" draggable="false" class="idsk-button idsk-button--start idsk-registration-for-event-js-submit" data-module="idsk-button">
    Registrovať na podujatie
    <svg class="idsk-button__start-icon" width="17.5" height="19" viewBox="0 0 15 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
     <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.4016 10L0 0H5.59826L15 10H9.4016Z" fill="white"></path>
     <path opacity="0.5" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.5984 20L15 10H9.40174L0 20H5.5984Z" fill="white"></path>
    </svg>
   </a>
  </fieldset>
 </form>
 <h3 class="govuk-heading-m idsk-registration-for-event__thank-you-msg">
  Ďakujeme za registráciu na podujatie.
 </h3>
</div>

Rozšírené príklady pre registráciu na podujatie