SKOficiálna stránka

Prepínacie pole

Prepínacie pole je interaktívny prvok, ktorý používateľovi umožňuje zapnúť alebo vypnúť určitú funkciu alebo stav. Používateľ prepína medzi stavmi kliknutím na prepínacie pole. Pri navrhovaní prepínacieho poľa by sa mala zabezpečiť jeho jasná viditeľnosť a ľahká klikateľnosť.

Použitie prepínacieho poľa

Komponent prepínacie pole umožňuje používateľom vybrať jednu z viacerých navrhovaných možností s cieľom vybrať iba jednu z možnosti. Tento komponent sa najčastejšie využíva vo formulároch. Prepínacie pole je prevažne používané s popisom, ktorý objasňuje každú z možnosti, aby bolo používateľovi jasné, ktorú z možnosti má zvoliť.

Komponent funguje aj bez použitia skriptovacieho jazyka Javascript, pričom aplikovanie jazyka Javascript môže byť použité pre rozšírenú funcionalitu.

V prípade, že si koncový používateľ vyberá pomocou prepínacích polí z viac ako dvoch možností, prepínacie polia sa spravidla zarovnávajú pod seba, ak nie sú prepínacie polia použité ako škály pri zbere spätnej väzby.

názov prepínacieho pola

Varianty

Komponent umožňuje použitie 3 variantov:

  1. 1. Nezaškrtnutý
  2. 2. Zaškrtnutý
varianty pola

Stavy komponentu:

  1. 1. Aktívny stav
  2. 2. Neaktívny stav
  3. 3. Vybraný stav
stavy

Nastavenie

1. Variant prepínacieho poľa veľký/malý

variant velký / malý

2. Variant prepínacieho poľa s textom/bez textu

variant s textom/bez textu