Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Označenie verzie služby
Vzory

Označenie verzie služby

Tento návod opisuje postup, ako označiť testovaciu verziu služby a novo spustenú službu.

Obsah:

Kedy použiť označenie služby

Pred tým, ako vytvoríte novú službu, odporúčame, aby ste si overili, či už taká služba neexistuje, resp. či ju používatelia reálne potrebujú. Ideálnym nástrojom je používateľský prieskum. Ak na základe prieskumu dospejete k záveru, že vaša služba je potrebná, spustite jej testovaciu verziu. Aj tu bude potrebné získať pripomienky používateľov k danej verzii. Až po ich zapracovaní odporúčame spustiť ostrú verziu vašej služby.

Testovacia verzia

Všetky služby by mali byť najskôr spúšťané v testovacej verzii. Pre označenie tejto verzie služby použite štítok “Testovacia verzia”. Odporúčame použiť toto označenie pre službu, ktorú ste spustili do prevádzky len so zámerom testovania. Môže ísť napríklad o klikateľný prototyp, ktorý nie je plne funkčný, čiže dáta vpísané do formulárových polí nie sú nikde zaznamenávané. Cieľom tejto verzie služby by malo byť získanie spätnej väzby od používateľov.

Toto je testovacia verzia služby. Odoslané údaje nebudú zaznamenané. Váš názor nám pomôže službu zlepšiť.


<div class="govuk-phase-banner">
 <p class="govuk-phase-banner__content">
  <strong class="govuk-tag govuk-phase-banner__content__tag">
   TESTOVACIA VERZIA
  </strong>
  <span class="govuk-phase-banner__text">
   Toto je testovacia verzia služby. Odoslané údaje nebudú zaznamenané. <a class="govuk-link" href="#" title="Váš názor">Váš názor</a> nám pomôže službu zlepšiť.
  </span>
 </p>
</div>

Nová verzia

Pre novú verziu služby použite štítok “Nová verzia”. Ako “Nová verzia” by mala byť označená každá nová služba, ktorá bola spustená do ostrej prevádzky, je teda plne funkčná. Odporúčame použiť toto označenie maximálne po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby označenie odstráňte.

Toto je nová verzia elektronickej služby. Váš názor nám pomôže službu zlepšiť. Prepnúť na starú verziu.


<div class="govuk-phase-banner">
 <p class="govuk-phase-banner__content">
  <strong class="govuk-tag govuk-phase-banner__content__tag">
   NOVÁ VERZIA
  </strong>
  <span class="govuk-phase-banner__text">
   Toto je nová verzia elektronickej služby. <a class="govuk-link" href="#" title="Váš názor">Váš názor</a> nám pomôže službu zlepšiť. <a class="govuk-link" href="#" title="Prepnúť na starú verziu">Prepnúť na starú verziu</a>.
  </span>
 </p>
</div>

Príklad označenia verzie služby so štítkom

Označenie so štítkom musí byť priamo pod hlavičkou ID-SK a lištou s trikolórou.

banner

Získajte kód

Kód na označenie testovacej a novej verzie získate na ID-SK frontend toolkit.

Pridanie odkazu na spätnú väzbu

Použitie odkazu na spätnú väzbu na stránke vám pomôže zozbierať spätnú väzbu od používateľov. Tento odkaz môže otvoriť email alebo presunúť používateľa na príslušnú stránku, či formulár. Akýkoľvek spôsob použijete, uistite sa, že sa používatelia v službe nestratia a môžu sa jednoducho vrátiť na stránku, na ktorej sa nachádzali.