Webové komponenty

Úvodný blok pre webové sídla

Pri tvorbe novej webovej stránky je okrem povinnej hlavičky pre webové sídla [link na hlavičku pre webové sídla] a pätičky s feedback barom [link na pätičku pre webové sídla] povinný aj tento úvodný blok.

Úvodný blok domovskej stránky

Úvodný blok domovskej stránky slúži ako jedna z foriem navigácie používateľa po webovom sídle. Nadpis a podnadpis slúžia na intuitívne uistenie používateľa, že sa naozaj nachádza na webovom sídle vašej inštitúcie. Podnadpis môžete využiť aj ako odkaz na podstránku s detailnejšími informáciami o vašej inštitúcii (v hlavnom menu je zbytočný). Dominantnou a nevyhnutnou súčasťou úvodného bloku domovskej stránky je vyhľadávacie pole. Doplnkom k vyhľadávaciemu poľu je pole s piatimi najčastejšie hľadanými výrazmi či frázami, ktoré by sa malo aktualizovať automaticky (toto nastavenie si však musíte zabezpečiť pri implementácii tohto vzoru).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dozvedieť sa

Úvodný blok podstránky

Webová stránka môže slúžiť na komunikáciu viacerých dôležitých tém, na základe čoho môže byť webová stránka aj štruktúrovaná. Niektorá z tém môže zahŕňať dostatok obsahu na to, aby "dostala" vlastnú podstránku. Úvodný blok podstránky by mal byť úvodom všetkých, tematicky ladených podstránok. Taktiež slúži ako jedna z foriem navigácie používateľa. Narozdiel od domovskej stránky, úvodný blok podstránky neobsahuje vyhľadávacie pole. Obsahuje však nadpis, podnadpis a komponent populárny obsah.

Informatizácia

Vitajte na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dozvedieť sa

Populárny obsah v úvodnom bloku

Súčasťou úvodného bloku je komponent zvýrazňujúci populárny obsah. Komponent populárny obsah sa skladá z nadpisu a piatich textových odkazov na najnavštevovanejšie podstránky vášho webu. Populárny obsah odporúčame taktiež nastaviť na automatickú aktualizáciu na základe webovej analytiky.

Komponent populárny obsah má tri základné variácie pozadia: bez pozadia (so zarovnaním vpravo), so šedým a s modrým pozadím (so zarovnaním vľavo za pomoci odrážok).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dozvedieť sa

Rozšírené príklady pre úvodný blok