Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Ikony a obrázky
Webové komponenty

Ikony a obrázky

Odporúčame nepoužívať zbytočné grafické prvky. Ikony a obrázky by sa mali používať iba vtedy, keď ich používateľ naozaj potrebuje.

Obsah:

Ikony

 • Používajte len bežne používané ikony zo zoznamu dostupných ikon Nevytvárajte vlastné ikony, ak to nie je nutné.
 • Ak predsa len potrebujete použiť menej používané ikony, uistite sa, že sú pre používateľov zrozumiteľné, napríklad používateľským prieskumom. Ak použijete ikony, ktoré sú menej používané, je nutné k nim pridať viditeľný sprievodný text. Sprievodný text je odporúčaný pri všetkých ikonách.
 • Každá ikona by mala v HTML kóde stránky obsahovať popisný text “title”.
 • Pre obrázky a ikony odporúčame poskytovať textový ekvivalent v atribúte “alt”. Pokiaľ obrázok alebo ikona neobsahuje významovú hodnotu, v atribúte uveďte prázdnu hodnotu.
 • Nie je správne skrývať nejasnú funkčnosť za ikonami, namiesto toho použite textovú linku s krátkym vysvetlením.

Dostupné ikony

Dôležité oznamy a text s právnym dopadom

V prípade dôležitého textu s možným právnym následkom (napríklad pokuta alebo trest odňatia slobody) odporúčame použiť tučné písmo s ikonou výkričníka.

Warning Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5 000 €.

<div class="govuk-warning-text">
 <span class="govuk-warning-text__icon" aria-hidden="true">!</span>
 <strong class="govuk-warning-text__text">
  <span class="govuk-warning-text__assistive">Warning</span>
  Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5 000 €.
 </strong>
</div>

Obrázky

 • Ak sú na stránke potrebné obrázky, mali by byť orientované na šírku a v pomere strán 3:2.
 • Nepoužívajte obrázky ako náhradu textu. Výnimkou sú obrázky s grafmi alebo schémami, ktoré nie sú textom plne nahraditeľné.
3:2
<div class="govuk-grid-row">
  <div class="govuk-grid-column-one-half">
    <img src="/public/assets/images/examples/3by2.jpg" alt="3:2">
  </div>
  <div class="govuk-grid-column-one-half">
    <img src="/public/assets/images/examples/beskydy.jpg" alt="">
  </div>
</div>

Obrázkové odkazy

 • Odkaz z obrázku by ste mali výstižne označiť zmenou kurzora.
 • Obrázkový odkaz je vhodné doplniť aj popisným textom tak, aby bol jasný cieľ odkazu. Pokiaľ to nie je možné, je pre jednoznačnú identifikáciu odkazu potrebné použiť atribút title prvku <a>.