Webové komponenty

Ikony a obrázky

Odporúčame nepoužívať zbytočné grafické prvky. Ikony a obrázky by sa mali používať iba vtedy, keď ich používateľ naozaj potrebuje.

Obsah:

Ikony

 • Používajte len bežne používané ikony zo zoznamu dostupných ikon Nevytvárajte vlastné ikony, ak to nie je nutné.
 • Ak predsa len potrebujete použiť menej používané ikony, uistite sa, že sú pre používateľov zrozumiteľné, napríklad používateľským prieskumom. Ak použijete ikony, ktoré sú menej používané, je nutné k nim pridať viditeľný sprievodný text. Sprievodný text je odporúčaný pri všetkých ikonách.
 • Každá ikona by mala v HTML kóde stránky obsahovať popisný text “title”.
 • Pre obrázky a ikony odporúčame poskytovať textový ekvivalent v atribúte “alt”. Pokiaľ obrázok alebo ikona neobsahuje významovú hodnotu, v atribúte uveďte prázdnu hodnotu.
 • Nie je správne skrývať nejasnú funkčnosť za ikonami, namiesto toho použite textovú linku s krátkym vysvetlením.

Dostupné ikony

Dôležité oznamy a text s právnym dopadom

V prípade dôležitého textu s možným právnym následkom (napríklad pokuta alebo trest odňatia slobody) odporúčame použiť tučné písmo s ikonou výkričníka.

Warning Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5 000 €.

<div class="govuk-warning-text">
 <span class="govuk-warning-text__icon" aria-hidden="true">!</span>
 <strong class="govuk-warning-text__text">
  <span class="govuk-warning-text__assistive">Warning</span>
  Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5 000 €.
 </strong>
</div>

Obrázky

 • Ak sú na stránke potrebné obrázky, mali by byť orientované na šírku a v pomere strán 3:2.
 • Nepoužívajte obrázky ako náhradu textu. Výnimkou sú obrázky s grafmi alebo schémami, ktoré nie sú textom plne nahraditeľné.
3:2
<div class="govuk-grid-row">
  <div class="govuk-grid-column-one-half">
    <img src="/public/assets/images/examples/3by2.jpg" alt="3:2">
  </div>
  <div class="govuk-grid-column-one-half">
    <img src="/public/assets/images/examples/beskydy.jpg" alt="">
  </div>
</div>

Obrázkové odkazy

 • Odkaz z obrázku by ste mali výstižne označiť zmenou kurzora.
 • Obrázkový odkaz je vhodné doplniť aj popisným textom tak, aby bol jasný cieľ odkazu. Pokiaľ to nie je možné, je pre jednoznačnú identifikáciu odkazu potrebné použiť atribút title prvku <a>.