Webové komponenty

Farby

Vždy používajte farebnú paletu ID-SK.

Obsah:

Farebný kontrast

Pomerová hodnota farebného kontrastu pre text a interaktívne prvky by mala byť aspoň 4,5:1 ako odporúča W3C. Na to, aby vaša služba spĺňala tento štandard, je potrebné vždy otestovať kontrast všetkých použitých prvkov.

Sass premenné

Odporúčame používať nasledovné Sass premenné pre prípad, že farby bude nutné v budúcnosti aktualizovať.

Ukážka

 • red
 • #DF3034
 • yellow
 • #FFBF47
 • green
 • #006435
 • blue
 • #005EA5
 • dark-blue
 • #003078
 • light-blue
 • #2B8CC4
 • purple
 • #2E358B
 • black
 • #0B0C0C
 • dark-grey
 • #6f777b
 • mid-grey
 • #BFC1C3
 • light-grey
 • #DEE0E2
 • white
 • #ffffff
 • light-purple
 • #6f72af
 • bright-purple
 • #912b88
 • pink
 • #d53880
 • light-pink
 • #f499be
 • orange
 • #F47738
 • brown
 • #b58840
 • light-green
 • #85994b
 • turquoise
 • #28a197
 • grey-1
 • #6f777b
 • grey-2
 • #bfc1c3
 • grey-3
 • #dee0e2
 • grey-4
 • #f8f8f8