SKOficiálna stránka

Rozbaľovací zoznam

Komponent rozbaľovací zoznam sa zobrazuje po kliku na dátové rozbaľovacie pole alebo tlačidlo s rozbaľovacou ikonou vpravo. Poskytuje zoznam akcií alebo možností, ktoré je možné použiť.

Použitie rozbaľovacieho zoznamu

Používateľ má možnosť kliknúť na dátové rozbaľovacie pole a zobraziť si zoznam možností. Ak je potrebné zobraziť veľké množstvo možností, môže sa použiť rolovanie pre pohodlnejšie prechádzanie zoznamu.

Rozbaľovací zoznam môže mať dva stavy – zatvorený a otvorený. V zatvorenom stave by mal byť zobrazený výberový prvok (napr. tlačidlo alebo dátové rozbaľovacie pole), ktorý umožní používateľovi zobraziť si zoznam možností. V otvorenom stave by mal byť zobrazený zoznam možností, ktoré je možné prechádzať a vyberať. Po kliku na jednu z možností dôjde k zmene na aktívny stav.

použitie rozbalovacieho zoznamu

Varianty

Komponent umožňuje použitie 4 variantov:

  1. 1. Základný stav
  2. 2. Aktívny stav
  3. 3. Vybraný stav
  4. 4. Neaktívny stav
varianty päty