SKOficiálna stránka

Zaškrtávacie pole

Zaškrtávacie pole je interaktívny prvok, ktorý umožňuje používateľovi vybrať jednu alebo viacero položiek z množiny možností. Používateľ označí zaškrtávacie pole kliknutím do štvorca a zruší označenie opätovným kliknutím.

Použitie zaškrtávacieho poľa

Zaškrtávacie pole je interakčný prvok, ktorý je využívaný pre získanie súhlasu alebo potvrdenie výberu v užívateľskom rozhraní. Komponent je využívaný prevažne s popisom, ktorý definuje funkcionalitu komponentu.

Obsahuje tri stavy – zaškrtnutý, nezaškrtnutý a neurčitý. Zmena stavu nastane klikom na komponent. V prípade použitia zaškrtávacieho poľa pre získanie súhlasu alebo potvrdenia, pole je v predvolenom stave prázdne.

Komponent funguje aj bez použitia skriptovacieho jazyka Javascript, pričom aplikovanie jazyka Javascript môže byť použité pre rozšírenú funcionalitu.

názov zaškrtávacieho pola

Varianty

Komponent umožňuje použitie 3 variantov:

  1. 1. Nezaškrtnutý
  2. 2. Zaškrtnutý
  3. 3. Neurčitý
varianty pola

Stavy komponentu:

  1. 1. Aktívny stav
  2. 2. Neaktívny stav
  3. 3. Vybraný stav
stavy pola

Nastavenie

1. Variant zaškrtávacieho poľa veľký/malý

varianty päty

2. Variant zaškrtávacieho poľa s textom/bez textu

zaškrtávacieho poľa s textom/bez textu