Registration for event ID-SK

Registration for event Ukážka 1

(open in a new window)
Code

Markup


<div data-module="idsk-registration-for-event" class="idsk-registration-for-event">
  <form class="idsk-registration-for-event__form">
    <h3 class="govuk-heading-m">Registrácia na podujatie</h3>
    <div class="govuk-form-group">
      <label class="govuk-label" for="name">Meno</label>
      <span class="govuk-hint"></span>
      <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Zadajte meno.
      </span>
      <input type="text" class="govuk-input" id="name" name="name" required>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
      <label class="govuk-label" for="surname">Priezvisko</label>
      <span class="govuk-hint"></span>
      <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Zadajte priezvisko.
      </span>
      <input type="text" class="govuk-input" id="surname" name="surname" required>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
      <label class="govuk-label" for="email">Emailová adresa</label>
      <span class="govuk-hint">Sem zadajte emailovú adresu v tvare email@email.sk</span>
      <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Zadajte správnu emailovú adresu.
      </span>
      <input type="email" class="govuk-input" id="email" name="email" required>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
      <label class="govuk-label" for="organization">Organizácia</label>
      <span class="govuk-hint"></span>
      <input type="text" class="govuk-input" id="organization" name="organization" >
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
      <label class="govuk-label" for="city">Miesto konania podujatia</label>
      <select class="govuk-select" id="city" name="city">
        <option></option>
        <option value="Bardejov">Bardejov</option>
        <option value="Kosice">Košice</option>
        <option value="Bratislava">Bratislava</option>
      </select>
    </div>
    <div class="govuk-form-group">
      <span class="govuk-error-message">
        <span class="govuk-visually-hidden">Chyba:</span>Prosím, akceptujte súhlas so spracovaním osobných údajov.
      </span>
      <div class="govuk-checkboxes">
        <div class="govuk-checkboxes__item">
          <input type="checkbox" class="govuk-checkboxes__input" id="terms" name="terms" required>
          <label class="govuk-label govuk-checkboxes__label" for="terms">Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom účasti na&nbsp;podujatí.</label>
        </div>
      </div>
    </div>
    <a href="#" role="button" draggable="false" class="idsk-button idsk-button--start idsk-registration-for-event-js-submit" data-module="idsk-button">
      Registrovať na podujatie
      <svg class="idsk-button__start-icon" width="17.5" height="19" viewBox="0 0 15 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.4016 10L0 0H5.59826L15 10H9.4016Z" fill="white"></path>
        <path opacity="0.5" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.5984 20L15 10H9.40174L0 20H5.5984Z" fill="white"></path>
      </svg>
    </a>
  </form>
  <h3 class="govuk-heading-m idsk-registration-for-event__thank-you-msg">
    Ďakujeme za registráciu na podujatie.
  </h3>
</div>

Macro

{% from "registration-for-event/macro.njk" import idskRegistrationForEvent %}

{{ idskRegistrationForEvent({
 "heading": "Registrácia na podujatie",
 "formItems": [
  {
   "label": "Meno",
   "error": "Zadajte meno.",
   "tag": "input",
   "name": "name",
   "type": "text",
   "required": true
  },
  {
   "label": "Priezvisko",
   "error": "Zadajte priezvisko.",
   "tag": "input",
   "name": "surname",
   "type": "text",
   "required": true
  },
  {
   "label": "Emailová adresa",
   "hint": "Sem zadajte emailovú adresu v tvare email@email.sk",
   "error": "Zadajte správnu emailovú adresu.",
   "tag": "input",
   "name": "email",
   "type": "email",
   "required": true
  },
  {
   "label": "Organizácia",
   "tag": "input",
   "name": "organization",
   "type": "text"
  },
  {
   "label": "Miesto konania podujatia",
   "tag": "select",
   "name": "city",
   "options": [
    {
     "value": "Bardejov",
     "name": "Bardejov"
    },
    {
     "value": "Kosice",
     "name": "Košice"
    },
    {
     "value": "Bratislava",
     "name": "Bratislava"
    }
   ]
  },
  {
   "label": "Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom účasti na&nbsp;podujatí.",
   "error": "Prosím, akceptujte súhlas so spracovaním osobných údajov.",
   "tag": "input",
   "name": "terms",
   "type": "checkbox",
   "required": true
  }
 ],
 "buttonLabel": "Registrovať na podujatie",
 "thankYouMsg": "Ďakujeme za registráciu na podujatie."
}) }}