Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Radios

Radios

Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="example-hint">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Have you changed your name?
 </legend>
 <span id="example-hint" class="govuk-hint">
  This includes changing your last name or spelling your name differently.
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example" name="example" type="radio" value="yes">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example">
    Yes
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-2" name="example" type="radio" value="no" checked>
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-2">
    No
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "example",
 "name": "example",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Have you changed your name?"
  }
 },
 "hint": {
  "text": "This includes changing your last name or spelling your name differently."
 },
 "items": [
  {
   "value": "yes",
   "text": "Yes"
  },
  {
   "value": "no",
   "text": "No",
   "checked": true
  }
 ]
}) }}
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="example-hint">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Have you changed your name?
 </legend>
 <span id="example-hint" class="govuk-hint">
  This includes changing your last name or spelling your name differently.
 </span>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--inline">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example" name="example" type="radio" value="yes">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example">
    Yes
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-2" name="example" type="radio" value="no" checked>
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-2">
    No
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "example",
 "classes": "govuk-radios--inline",
 "name": "example",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Have you changed your name?"
  }
 },
 "hint": {
  "text": "This includes changing your last name or spelling your name differently."
 },
 "items": [
  {
   "value": "yes",
   "text": "Yes"
  },
  {
   "value": "no",
   "text": "No",
   "checked": true
  }
 ]
}) }}

Radios with disabled

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="example-disabled-hint">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Have you changed your name?
 </legend>
 <span id="example-disabled-hint" class="govuk-hint">
  This includes changing your last name or spelling your name differently.
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-disabled" name="example-disabled" type="radio" value="yes" disabled>
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-disabled">
    Yes
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-disabled-2" name="example-disabled" type="radio" value="no" disabled>
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-disabled-2">
    No
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "example-disabled",
 "name": "example-disabled",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Have you changed your name?"
  }
 },
 "hint": {
  "text": "This includes changing your last name or spelling your name differently."
 },
 "items": [
  {
   "value": "yes",
   "text": "Yes",
   "disabled": true
  },
  {
   "value": "no",
   "text": "No",
   "disabled": true
  }
 ]
}) }}

Radios with legend as page heading

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="housing-act-hint">
 <legend class="govuk-fieldset__legend govuk-fieldset__legend--l">
  <h1 class="govuk-fieldset__heading">
   Which part of the Housing Act was your licence issued under?
  </h1>
 </legend>
 <span id="housing-act-hint" class="govuk-hint">
  Select one of the options below.
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="housing-act" name="housing-act" type="radio" value="part-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="housing-act">
    <span class="govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1">Part 2 of the Housing Act 2004</span> For properties that are 3 or more stories high and occupied by 5 or more people
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="housing-act-2" name="housing-act" type="radio" value="part-3">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="housing-act-2">
    <span class="govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1">Part 3 of the Housing Act 2004</span> For properties that are within a geographical area defined by a local council
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "housing-act",
 "name": "housing-act",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Which part of the Housing Act was your licence issued under?",
   "classes": "govuk-fieldset__legend--l",
   "isPageHeading": true
  }
 },
 "hint": {
  "text": "Select one of the options below."
 },
 "items": [
  {
   "value": "part-2",
   "html": "<span class=\"govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1\">Part 2 of the Housing Act 2004</span> For properties that are 3 or more stories high and occupied by 5 or more people"
  },
  {
   "value": "part-3",
   "html": "<span class=\"govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1\">Part 3 of the Housing Act 2004</span> For properties that are within a geographical area defined by a local council"
  }
 ]
}) }}

Radios with a medium legend

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="housing-act-hint">
 <legend class="govuk-fieldset__legend govuk-fieldset__legend--m">
  Which part of the Housing Act was your licence issued under?
 </legend>
 <span id="housing-act-hint" class="govuk-hint">
  Select one of the options below.
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="housing-act" name="housing-act" type="radio" value="part-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="housing-act">
    <span class="govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1">Part 2 of the Housing Act 2004</span> For properties that are 3 or more stories high and occupied by 5 or more people
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="housing-act-2" name="housing-act" type="radio" value="part-3">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="housing-act-2">
    <span class="govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1">Part 3 of the Housing Act 2004</span> For properties that are within a geographical area defined by a local council
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "housing-act",
 "name": "housing-act",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Which part of the Housing Act was your licence issued under?",
   "classes": "govuk-fieldset__legend--m"
  }
 },
 "hint": {
  "text": "Select one of the options below."
 },
 "items": [
  {
   "value": "part-2",
   "html": "<span class=\"govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1\">Part 2 of the Housing Act 2004</span> For properties that are 3 or more stories high and occupied by 5 or more people"
  },
  {
   "value": "part-3",
   "html": "<span class=\"govuk-heading-s govuk-!-margin-bottom-1\">Part 3 of the Housing Act 2004</span> For properties that are within a geographical area defined by a local council"
  }
 ]
}) }}

Radios with a divider

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to sign in?
 </legend>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-divider" name="example" type="radio" value="governement-gateway">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-divider">
    Use Government Gateway
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-divider-2" name="example" type="radio" value="govuk-verify">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-divider-2">
    Use GOV.UK Verify
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__divider">or</div>    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-divider-4" name="example" type="radio" value="create-account">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-divider-4">
    Create an account
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "example-divider",
 "name": "example",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to sign in?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "governement-gateway",
   "text": "Use Government Gateway"
  },
  {
   "value": "govuk-verify",
   "text": "Use GOV.UK Verify"
  },
  {
   "divider": "or"
  },
  {
   "value": "create-account",
   "text": "Create an account"
  }
 ]
}) }}

Radios with hints on items

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  <h1 class="govuk-fieldset__heading">
   How do you want to sign in?
  </h1>
 </legend>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="gov" name="gov" type="radio" value="gateway" aria-describedby="gov-item-hint">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="gov">
    Sign in with Government Gateway
   </label>
     <span id="gov-item-hint" class="govuk-hint govuk-radios__hint">
    You&#39;ll have a user ID if you&#39;ve registered for Self Assessment or filed a tax return online before.
   </span>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="gov-2" name="gov" type="radio" value="verify" aria-describedby="gov-2-item-hint">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="gov-2">
    Sign in with GOV.UK Verify
   </label>
     <span id="gov-2-item-hint" class="govuk-hint govuk-radios__hint">
    You’ll have an account if you’ve already proved your identity with either Barclays, CitizenSafe, Digidentity, Experian, Post Office, Royal Mail or SecureIdentity.
   </span>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "gov",
 "name": "gov",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to sign in?",
   "isPageHeading": true
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "gateway",
   "text": "Sign in with Government Gateway",
   "hint": {
    "text": "You'll have a user ID if you've registered for Self Assessment or filed a tax return online before."
   }
  },
  {
   "value": "verify",
   "text": "Sign in with GOV.UK Verify",
   "hint": {
    "text": "You’ll have an account if you’ve already proved your identity with either Barclays, CitizenSafe, Digidentity, Experian, Post Office, Royal Mail or SecureIdentity."
   }
  }
 ]
}) }}

Radios without fieldset

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="colours" name="colours" type="radio" value="red">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="colours">
    Red
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="colours-2" name="colours" type="radio" value="green">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="colours-2">
    Green
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="colours-3" name="colours" type="radio" value="blue">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="colours-3">
    Blue
   </label>
    </div>
 </div>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "name": "colours",
 "items": [
  {
   "value": "red",
   "text": "Red"
  },
  {
   "value": "green",
   "text": "Green"
  },
  {
   "value": "blue",
   "text": "Blue"
  }
 ]
}) }}

Radios with fieldset and error message

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-form-group--error">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="example-error">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Have you changed your name?
 </legend>
 <span id="example-error" class="govuk-error-message">
 <span class="govuk-visually-hidden">Error:</span> Please select an option
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example" name="example" type="radio" value="yes">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example">
    Yes
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-2" name="example" type="radio" value="no" checked>
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-2">
    No
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "example",
 "name": "example",
 "errorMessage": {
  "text": "Please select an option"
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Have you changed your name?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "yes",
   "text": "Yes"
  },
  {
   "value": "no",
   "text": "No",
   "checked": true
  }
 ]
}) }}

Radios with all fieldset attributes

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-form-group--error">
<fieldset class="govuk-fieldset app-fieldset--custom-modifier" aria-describedby="example-hint example-error" data-attribute="value" data-second-attribute="second-value">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Have you changed your name?
 </legend>
 <span id="example-hint" class="govuk-hint">
  This includes changing your last name or spelling your name differently.
 </span>
 <span id="example-error" class="govuk-error-message">
 <span class="govuk-visually-hidden">Error:</span> Please select an option
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example" name="example" type="radio" value="yes">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example">
    Yes
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-2" name="example" type="radio" value="no" checked>
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-2">
    No
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "example",
 "name": "example",
 "errorMessage": {
  "text": "Please select an option"
 },
 "fieldset": {
  "classes": "app-fieldset--custom-modifier",
  "attributes": {
   "data-attribute": "value",
   "data-second-attribute": "second-value"
  },
  "legend": {
   "text": "Have you changed your name?"
  }
 },
 "hint": {
  "text": "This includes changing your last name or spelling your name differently."
 },
 "items": [
  {
   "value": "yes",
   "text": "Yes"
  },
  {
   "value": "no",
   "text": "No",
   "checked": true
  }
 ]
}) }}

Radios with very long option text

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-form-group--error">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="waste-hint waste-error">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Maecenas faucibus mollis interdum?
 </legend>
 <span id="waste-hint" class="govuk-hint">
  Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.
 </span>
 <span id="waste-error" class="govuk-error-message">
 <span class="govuk-visually-hidden">Error:</span> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="waste" name="waste" type="radio" value="nullam">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="waste">
    Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="waste-2" name="waste" type="radio" value="aenean">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="waste-2">
    Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="waste-3" name="waste" type="radio" value="fusce">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="waste-3">
    Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui. Sed posuere consectetur est at lobortis.
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "name": "waste",
 "hint": {
  "text": "Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit."
 },
 "errorMessage": {
  "text": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Maecenas faucibus mollis interdum?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "nullam",
   "text": "Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus."
  },
  {
   "value": "aenean",
   "text": "Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum."
  },
  {
   "value": "fusce",
   "text": "Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui. Sed posuere consectetur est at lobortis."
  }
 ]
}) }}

Radios with conditional items

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--conditional" data-module="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted" name="how-contacted" type="radio" value="email" data-aria-controls="conditional-how-contacted">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted">
    Email
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted">
      <label class="govuk-label" for="context-email">Mobile phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="context-email" type="text" id="context-email">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted" type="radio" value="phone" data-aria-controls="conditional-how-contacted-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Phone
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-2">
      <label class="govuk-label" for="contact-phone">Phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="contact-phone" type="text" id="contact-phone">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-3" name="how-contacted" type="radio" value="text" data-aria-controls="conditional-how-contacted-3">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-3">
    Text message
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-3">
      <label class="govuk-label" for="contact-text-message">Mobile phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="contact-text-message" type="text" id="contact-text-message">

     </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted",
 "name": "how-contacted",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"context-email\">Mobile phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"context-email\" type=\"text\" id=\"context-email\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-phone\">Phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-phone\" type=\"text\" id=\"contact-phone\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-text-message\">Mobile phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-text-message\" type=\"text\" id=\"contact-text-message\">\n"
   }
  }
 ]
}) }}

Radios inline with conditional items

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--inline govuk-radios--conditional" data-module="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted" name="how-contacted" type="radio" value="email" data-aria-controls="conditional-how-contacted">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted">
    Email
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted">
      <label class="govuk-label" for="context-email">Email address</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="context-email" type="text" id="context-email">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted" type="radio" value="phone" data-aria-controls="conditional-how-contacted-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Phone
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-2">
      <label class="govuk-label" for="contact-phone">Phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="contact-phone" type="text" id="contact-phone">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-3" name="how-contacted" type="radio" value="text" data-aria-controls="conditional-how-contacted-3">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-3">
    Text message
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-3">
      <label class="govuk-label" for="contact-text-message">Mobile phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="contact-text-message" type="text" id="contact-text-message">

     </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "classes": "govuk-radios--inline",
 "idPrefix": "how-contacted",
 "name": "how-contacted",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"context-email\">Email address</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"context-email\" type=\"text\" id=\"context-email\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-phone\">Phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-phone\" type=\"text\" id=\"contact-phone\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-text-message\">Mobile phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-text-message\" type=\"text\" id=\"contact-text-message\">\n"
   }
  }
 ]
}) }}

Radios with conditional item checked

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--conditional" data-module="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-checked" name="how-contacted-checked" type="radio" value="email" data-aria-controls="conditional-how-contacted-checked">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-checked">
    Email
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-checked">
      <label class="govuk-label" for="context-email">Mobile phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="context-email" type="text" id="context-email">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-checked-2" name="how-contacted-checked" type="radio" value="phone" checked data-aria-controls="conditional-how-contacted-checked-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-checked-2">
    Phone
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional" id="conditional-how-contacted-checked-2">
      <label class="govuk-label" for="contact-phone">Phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="contact-phone" type="text" id="contact-phone">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-checked-3" name="how-contacted-checked" type="radio" value="text" data-aria-controls="conditional-how-contacted-checked-3">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-checked-3">
    Text message
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-checked-3">
      <label class="govuk-label" for="contact-text-message">Mobile phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="contact-text-message" type="text" id="contact-text-message">

     </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted-checked",
 "name": "how-contacted-checked",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"context-email\">Mobile phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"context-email\" type=\"text\" id=\"context-email\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone",
   "checked": true,
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-phone\">Phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-phone\" type=\"text\" id=\"contact-phone\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-text-message\">Mobile phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-text-message\" type=\"text\" id=\"contact-text-message\">\n"
   }
  }
 ]
}) }}

Radios with optional form-group classes showing group error

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-form-group--error">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--conditional" data-module="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="email" data-aria-controls="conditional-how-contacted-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Email
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-2">
      <label class="govuk-label" for="context-email">Mobile phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="context-email" type="text" id="context-email">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="phone" checked data-aria-controls="conditional-how-contacted-2-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-2">
    Phone
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional" id="conditional-how-contacted-2-2">
      <label class="govuk-label" for="contact-phone">Phone number</label>
<span id="contact-phone-error" class="govuk-error-message">Problem with input</span>
<input class="govuk-input govuk-input--error govuk-!-width-one-third" name="contact-phone" type="text" id="contact-phone" aria-describedby="contact-phone-error">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-3" name="how-contacted-2" type="radio" value="text" data-aria-controls="conditional-how-contacted-2-3">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-3">
    Text message
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-2-3">
      <label class="govuk-label" for="contact-text-message">Mobile phone number</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="contact-text-message" type="text" id="contact-text-message">

     </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted-2",
 "name": "how-contacted-2",
 "formGroup": {
  "classes": "govuk-form-group--error"
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"context-email\">Mobile phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"context-email\" type=\"text\" id=\"context-email\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone",
   "checked": true,
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-phone\">Phone number</label>\n<span id=\"contact-phone-error\" class=\"govuk-error-message\">Problem with input</span>\n<input class=\"govuk-input govuk-input--error govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-phone\" type=\"text\" id=\"contact-phone\" aria-describedby=\"contact-phone-error\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"contact-text-message\">Mobile phone number</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"contact-text-message\" type=\"text\" id=\"contact-text-message\">\n"
   }
  }
 ]
}) }}
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-radios--small">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="email">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Email
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="phone">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-2">
    Phone
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-3" name="how-contacted-2" type="radio" value="text">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-3">
    Text message
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted-2",
 "name": "how-contacted-2",
 "formGroup": {
  "classes": "govuk-radios--small"
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email"
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone"
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message"
  }
 ]
}) }}

Radios small with long text

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Venenatis Condimentum
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--small">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="foo" name="foo" type="radio" value="nullam">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="foo">
    Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="foo-2" name="foo" type="radio" value="aenean">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="foo-2">
    Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="foo-3" name="foo" type="radio" value="fusce">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="foo-3">
    Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui. Sed posuere consectetur est at lobortis.
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "foo",
 "name": "foo",
 "classes": "govuk-radios--small",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Venenatis Condimentum"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "nullam",
   "text": "Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus."
  },
  {
   "value": "aenean",
   "text": "Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum."
  },
  {
   "value": "fusce",
   "text": "Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui. Sed posuere consectetur est at lobortis."
  }
 ]
}) }}

Radios small with error

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-form-group--error govuk-radios--small">
<fieldset class="govuk-fieldset" aria-describedby="how-contacted-2-error">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <span id="how-contacted-2-error" class="govuk-error-message">
 <span class="govuk-visually-hidden">Error:</span> Select a thing
 </span>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="email">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Email
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="phone">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-2">
    Phone
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-3" name="how-contacted-2" type="radio" value="text">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-3">
    Text message
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted-2",
 "name": "how-contacted-2",
 "formGroup": {
  "classes": "govuk-radios--small"
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "errorMessage": {
  "text": "Select a thing"
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email"
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone"
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message"
  }
 ]
}) }}

Radios small with hint

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-radios--small">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="email" aria-describedby="how-contacted-2-item-hint">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Email
   </label>
     <span id="how-contacted-2-item-hint" class="govuk-hint govuk-radios__hint">
    Hint for email address
   </span>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="phone">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-2">
    Phone
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-3" name="how-contacted-2" type="radio" value="text">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-3">
    Text message
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted-2",
 "name": "how-contacted-2",
 "formGroup": {
  "classes": "govuk-radios--small"
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email",
   "hint": {
    "text": "Hint for email address"
   }
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone"
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message"
  }
 ]
}) }}

Radios small with disabled

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-radios--small">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="email">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Email
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="phone">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-2">
    Phone
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-3" name="how-contacted-2" type="radio" value="text" disabled>
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-3">
    Text message
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted-2",
 "name": "how-contacted-2",
 "formGroup": {
  "classes": "govuk-radios--small"
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email"
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone"
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message",
   "disabled": true
  }
 ]
}) }}

Radios small with conditional reveal

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group govuk-radios--small">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to be contacted?
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--conditional" data-module="govuk-radios">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="email" data-aria-controls="conditional-how-contacted-2">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2">
    Email
   </label>
    </div>
     <div class="govuk-radios__conditional govuk-radios__conditional--hidden" id="conditional-how-contacted-2">
      <label class="govuk-label" for="context-email">Foo</label>
<input class="govuk-input govuk-!-width-one-third" name="context-email" type="text" id="context-email">

     </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-2" name="how-contacted-2" type="radio" value="phone">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-2">
    Phone
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="how-contacted-2-3" name="how-contacted-2" type="radio" value="text">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="how-contacted-2-3">
    Text message
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "how-contacted-2",
 "name": "how-contacted-2",
 "formGroup": {
  "classes": "govuk-radios--small"
 },
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to be contacted?"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "email",
   "text": "Email",
   "conditional": {
    "html": "<label class=\"govuk-label\" for=\"context-email\">Foo</label>\n<input class=\"govuk-input govuk-!-width-one-third\" name=\"context-email\" type=\"text\" id=\"context-email\">\n"
   }
  },
  {
   "value": "phone",
   "text": "Phone"
  },
  {
   "value": "text",
   "text": "Text message"
  }
 ]
}) }}

Radios small inline

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Sort by
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--small govuk-radios--inline">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort" name="example" type="radio" value="relevance">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort">
    relevance
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-2" name="example" type="radio" value="title">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-2">
    title
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-3" name="example" type="radio" value="created">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-3">
    created
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "sort",
 "classes": "govuk-radios--small govuk-radios--inline",
 "name": "example",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Sort by"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "relevance",
   "text": "relevance"
  },
  {
   "value": "title",
   "text": "title"
  },
  {
   "value": "created",
   "text": "created"
  }
 ]
}) }}

Radios small inline extreme

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  Sort by
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--small govuk-radios--inline">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort" name="example" type="radio" value="relevance">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort">
    relevance
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-2" name="example" type="radio" value="title">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-2">
    title
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-3" name="example" type="radio" value="created">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-3">
    created
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-4" name="example" type="radio" value="modified">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-4">
    modified
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-5" name="example" type="radio" value="category">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-5">
    category
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-6" name="example" type="radio" value="votes">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-6">
    votes
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-7" name="example" type="radio" value="flavour">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-7">
    flavour
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-8" name="example" type="radio" value="hue">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-8">
    hue
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-9" name="example" type="radio" value="happiness">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-9">
    happiness
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="sort-10" name="example" type="radio" value="funkiness">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="sort-10">
    funkiness
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "sort",
 "classes": "govuk-radios--small govuk-radios--inline",
 "name": "example",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "Sort by"
  }
 },
 "items": [
  {
   "value": "relevance",
   "text": "relevance"
  },
  {
   "value": "title",
   "text": "title"
  },
  {
   "value": "created",
   "text": "created"
  },
  {
   "value": "modified",
   "text": "modified"
  },
  {
   "value": "category",
   "text": "category"
  },
  {
   "value": "votes",
   "text": "votes"
  },
  {
   "value": "flavour",
   "text": "flavour"
  },
  {
   "value": "hue",
   "text": "hue"
  },
  {
   "value": "happiness",
   "text": "happiness"
  },
  {
   "value": "funkiness",
   "text": "funkiness"
  }
 ]
}) }}

Radios small with a divider

(open in a new window)
Code

Markup


<div class="govuk-form-group">
<fieldset class="govuk-fieldset">
 <legend class="govuk-fieldset__legend">
  How do you want to sign in?
 </legend>
 <div class="govuk-radios govuk-radios--small">
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-small-divider" name="example" type="radio" value="governement-gateway">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-small-divider">
    Use Government Gateway
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-small-divider-2" name="example" type="radio" value="govuk-verify">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-small-divider-2">
    Use GOV.UK Verify
   </label>
    </div>
    <div class="govuk-radios__divider">or</div>    <div class="govuk-radios__item">
     <input class="govuk-radios__input" id="example-small-divider-4" name="example" type="radio" value="create-account">
     <label class="govuk-label govuk-radios__label" for="example-small-divider-4">
    Create an account
   </label>
    </div>
 </div>
</fieldset>
</div>

Macro

{% from "radios/macro.njk" import govukRadios %}

{{ govukRadios({
 "idPrefix": "example-small-divider",
 "name": "example",
 "fieldset": {
  "legend": {
   "text": "How do you want to sign in?"
  }
 },
 "classes": "govuk-radios--small",
 "items": [
  {
   "value": "governement-gateway",
   "text": "Use Government Gateway"
  },
  {
   "value": "govuk-verify",
   "text": "Use GOV.UK Verify"
  },
  {
   "divider": "or"
  },
  {
   "value": "create-account",
   "text": "Create an account"
  }
 ]
}) }}