Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nová verzia ID-SK Frontend nahradzuje pôvodnú verziu. Dokumentáciu staršej verzie nájdete na ID-SK Elements

 1. ID-SK frontend
 2. Inset text

Inset text

Code

Markup

<div class="govuk-inset-text">
 It can take up to 8 weeks to register a lasting power of attorney if there are no mistakes in the application.
</div>

Macro

{% from "inset-text/macro.njk" import govukInsetText %}

{{ govukInsetText({
 "text": "It can take up to 8 weeks to register a lasting power of attorney if there are no mistakes in the application."
}) }}

Inset text with html

(open in a new window)
Code

Markup

<div class="govuk-inset-text">
 <p class="govuk-body">It can take up to 8 weeks to register a lasting power of attorney if there are no mistakes in the application.</p>
<div class="govuk-warning-text">
 <span class="govuk-warning-text__icon" aria-hidden="true">!</span>
 <strong class="govuk-warning-text__text">
  <span class="govuk-warning-text__assistive">Warning</span>
  You can be fined up to £5,000 if you don’t register.
 </strong>
</div>
<p class="govuk-body">It can take up to 8 weeks to register a lasting power of attorney if there are no mistakes in the application.</p>

</div>

Macro

{% from "inset-text/macro.njk" import govukInsetText %}

{{ govukInsetText({
 "html": "<p class=\"govuk-body\">It can take up to 8 weeks to register a lasting power of attorney if there are no mistakes in the application.</p>\n<div class=\"govuk-warning-text\">\n <span class=\"govuk-warning-text__icon\" aria-hidden=\"true\">!</span>\n <strong class=\"govuk-warning-text__text\">\n  <span class=\"govuk-warning-text__assistive\">Warning</span>\n  You can be fined up to £5,000 if you don’t register.\n </strong>\n</div>\n<p class=\"govuk-body\">It can take up to 8 weeks to register a lasting power of attorney if there are no mistakes in the application.</p>\n"
}) }}